MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Zmiany w rozliczeniach VAT od importu

Rozliczenie VAT importowego w deklaracji zamiast jego zapłaty w ciągu 10 dni od powiadomienia o długu znacznie poprawia cash-flow importerów. Nadchodzące zmiany umożliwią korzystanie z tego ułatwienia w odniesieniu do szerszego spektrum odpraw celnych importowych. Nowelizacja została uchwalona już w 2019 r., niemniej wchodząc w życie 1 lipca 2020 r. może okazać się realnym wsparciem biznesu w czasie kryzysu spowodowanego korona wirusem. Możliwość rozliczania VAT należnego z tytułu importu towarów…

Własność prawna i ekonomiczna aktywów niematerialnych pod lupą sądów administracyjnych

Podmioty powiązane w ramach grup kapitałowych dokonują różnego rodzaju transferów aktywów niematerialnych, które skutkują nawiązywaniem dalszej współpracy w zakresie umów licencyjnych. Przepływy te nie zawsze są analizowane przez grupy kapitałowe w kontekście własności prawnej i ekonomicznej takich aktywów. Podatnicy powinni jednak zwrócić szczególną uwagę na to zagadnienie, ponieważ od jakiegoś czasu wzbudza ono coraz większe zainteresowanie organów kontrolujących. Na czym skupiają się kontrolujący w przypadku kontroli tego typu…

7 ZMIAN VAT OD 1 LIPCA [1/7]: Biała lista – korzystne zmiany dla podatników

1 lipca br. wejdą w życie długo wyczekiwane korzystne zmiany w zakresie płatności na rachunek bankowy spoza tzw. Białej listy. Zmiany te będą jednak miały zastosowanie do zapłaty należności dokonanych już od 1 stycznia 2020 r. (wsteczne działanie ustawy). Ustawa rozszerza oraz doprecyzowuje na korzyść podatników wyjątki w odniesieniu do zaliczania przychodów, kosztów oraz odpowiedzialności…

ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZWOLNIENIE ZUS TYLKO DO 30 CZERWCA 2020 R.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z przysługującego zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące marzec – maj 2020 r. na podstawie Tarczy antykryzysowej, mają czas na złożenie wniosku do 30 czerwca 2020 r.   Kogo dotyczy zwolnienie? „Mali pracodawcy” – zwolnienie 100% składek Płatnicy, którzy prowadzili działalność: przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień…

Kiedy należy zaktualizować studia porównawcze?

W 2020 roku podmioty powiązane przypominają sobie o obowiązku aktualizacji studium porównawczego. W końcu od 2017 roku, za który po raz pierwszy musiały obowiązkowo być przygotowane analizy, mijają właśnie trzy lata. Dodatkowo, na skutek panującej pandemii, niewątpliwie zmieniło się nasze otoczenie ekonomiczne. Z drugiej jednak strony, obecnie podmioty powiązane przygotowują dokumentację cen transferowych za 2019 rok. Na jej potrzeby „stare” analizy porównawcze są jeszcze ważne. Pytanie brzmi więc: kiedy należy…

Analizy porównawcze w kontekście nadchodzącego kryzysu

Niewątpliwie w najbliższym czasie sytuacja gospodarcza wpłynie na spadek rentowności wielu podmiotów. Rynkowy poziom rentowności, do którego mają się odwoływać podmioty powiązane przy zawieraniu transakcji, będzie w 2020 roku trudny do zbadania. Tym bardziej, że sytuacja jest dynamiczna i ciężko określić, jak daleko idące skutki pociągnie za sobą panująca pandemia. Wiele podmiotów zaczyna rozważać kwestie aktualizacji analiz porównawczych – czy i kiedy powinny one zostać przeprowadzone. Analizy…

Wydłużenie terminów wpłaty zaliczek na PIT i zryczałtowany podatek dochodowy

1 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego [Rozporządzenie]. Rozporządzenie przewiduje: Przedłużenie terminu na wpłatę zaliczek na podatek pobranych przez płatników w marcu i kwietniu 2020 r. Na mocy art. 52o ustawy o podatku dochodowym od osób…

O nowym JPK VAT ciąg dalszy

Wdrożenie nowego JPK zgodnie z komunikatami prasowymi Ministerstwa Finansów ma zostać przesunięte z 1lipca 2020 r. na 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników. Odroczenie terminu z pewnością należy ocenić pozytywnie, gdyż ze względu na panującą cały czas pandemię możliwości prowadzenia prac wdrożeniowych są dla wielu podatników ograniczone. Niemniej, nie jest to rozwiązanie optymalne i w mojej ocenie wdrożenie nowego JPK powinno zostać odroczone do 1 stycznia 2021 r., co zapewniłoby podatnikom wystarczający czas na pełne wdrożenie…

Zagraniczne polisy ubezpieczeniowe – czy pobierać podatek u źródła?

Zagadnienie poboru podatku u źródła z tytułu płatności za usługi ubezpieczeniowe jest przedmiotem licznych sporów interpretacyjnych. Usługi te nie zostały wprost wskazane w katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła, lecz wątpliwości wzbudza czy stanowią „świadczenia o podobnym charakterze” do gwarancji i poręczeń, w katalogu tym wymienionych. Otwarty charakter wyliczenia stwarza trudności w kategoryzacji tego świadczenia. Z pomocą nie przychodzą organy podatkowe, które na przestrzeni czasu zmieniały zdanie co do kwalifikacji płatności za usługi ubezpieczeniowe.…

Nowy JPK VAT, nowe wymagania

Od 1 lipca 2020 r. wejdą w życie przepisy nowelizujące ustawę o VAT oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, wprowadzające znaczne zmiany w plikach JPK VAT. Pierwotnie zmiany te miały obowiązywać już od 1 kwietnia 2020 r. dla dużych przedsiębiorców, jednak ze względu na stan epidemii termin ich wejścia w życie został przeniesiony właśnie na 1 lipca 2020 r., tym razem już dla wszystkich podatników. Zmianą, którą należy ocenić na plus jest zastąpienie odrębnych deklaracji,…