MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

WEBINAR – Nowy formularz TP-R

Już za 4 miesiące podatnicy będą zobowiązani do złożenia do KAS nowego raportu, tj. formularza TP-R (informacja o cenach transferowych). Formularz TP-R, w przeciwieństwie do wcześniejszego sprawozdania CIT-TP, będzie wymagał przekazania do organów podatkowych wielu bardzo szczegółowych informacji dotyczących samego podatnika, a także transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, w tym przede wszystkim wyników analiz porównawczych…

WEBINAR – Zachęty i wyzwania podatkowe w branży telemedycznej

Światowa pandemia koronawirusa to z jednej strony kryzys gospodarczy, z drugiej zaś konieczność szybkiego dostosowania się przez biznes do nowych warunków prowadzenia działalności. Zalecenie dystansowania społecznego wymusiło zmiany w większości dziedzin życia, również w warunkach korzystania z usług medycznych. W ostatnich tygodniach obserwujemy przyśpieszone upowszechnienie usług telemedycznych. Podmioty z branży bardzo szybko zaoferowały wiele rozwiązań…

WEBINAR – Rewolucja w raportowaniu JPK VAT od 1 lipca – czy wasza firma jest przygotowana na wdrożenie nowej struktury?

Nowe struktury JPK VAT wchodzą w życie dla wszystkich podatników od 1 lipca 2020 r. Oprócz części ewidencyjnej, będą one zawierać część deklaracyjną, która zastąpi dotychczasowe deklaracje VAT – odpowiednio  JPK_V7M (przy rozliczaniu podatku VAT miesięcznie) i JPK_V7K (przy rozliczaniu podatku VAT kwartalnie). Co się zmienia? Bardzo wiele. Przede wszystkim podatnicy muszą co miesiąc przesyłać…

Rozpoczęcie biegu / dalszy bieg terminów procesowych w sprawach podatkowych

24 maja 2020 r. rozpoczną bieg lub będą biegły dalej(w zależności od tego czy decyzję, wyrok wezwanie itp. doręczono przed czy po 14 marca 2020 r.) terminy procesowe w: kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej (np. o wydanie interpretacji indywidualnej), postępowaniach sądowoadministracyjnych. 16 maja weszła bowiem w życie tzw. Tarcza 3.0,…

Czy od budynku przeznaczonego na sprzedaż należy płacić podatek minimalny?

Podatnicy realizujący inwestycje nieruchomościowe w celu ich sprzedaży w krótkim czasie (mniejszym niż rok) mogą traktować wybudowane budynki jako towary handlowe i nie wprowadzać ich do ewidencji środków trwałych. Takie założenie wpływa istotnie na sposób zaliczenia wydatków na budowę tych nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów. Co więcej, składnik majątkowy będący towarem handlowym nie podlega opodatkowaniu podatkiem minimalnym. Zgodnie bowiem z art. 24b ust. 1 ustawy o CIT podatnik…

VAT – NADAL WIELE NIEPEWNOŚCI WOKÓŁ KONCEPCJI STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

7 maja br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał kolejny wyrok (sygn. C-547/18) w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie VAT (Fixed Establishment; dalej również: SM). Temat jest wart uwagi, gdyż dotyczy polskiej sprawy – spółki Dong Yang Electronics Sp. z o.o. świadczącej usługi montażu podzespołów na materiale powierzonym jej przez kontrahenta koreańskiego…

Nowy wyrok TSUE dotyczący stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT nadal pozostawia wiele niepewności

„Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” (fixed establishment) [SM] – pojęcie pojawiające się wielokrotnie w ustawie o VAT czy Dyrektywie VAT. Pojęcie zdefiniowane w art. 22 Rozporządzenia wykonawczego Rady UE 282/2011 [Rozporządzenie] jak i będące przedmiotem licznych rozstrzygnięć organów podatkowych i sądów administracyjnych, a ciągle budzące liczne wątpliwości interpretacyjne. Wydaje się nawet, że wraz z nowymi rozstrzygnięciami stwierdzenie, czy zagraniczny podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce…

Nominacje International Tax Review do tytułu Transfer Pricing Practice Leader of the Year

Jest nam bardzo miło przekazać, że Magdalena Marciniak, partner i Szefowa Zespołu Cen Transferowych jest jedyną polską ekspertką nominowaną przez prestiżowy International Tax Review do tytułu Transfer Pricing Practice Leader of the Year w konkursie European Tax Awards 2020! Poza Magdą, nominowani w tej kategorii są specjaliści w zakresie cen transferowych z Holandii, Zjednoczonych Emiratów…

WEBINAR – Płatności zagraniczne dzisiaj – perspektywa podatkowa

Trwająca epidemia i lockdown stawiają przed spółkami jeszcze większe wymagania w ramach prowadzonej działalności. Obowiązują umowy, z których wynika konieczność ponoszenia płatności, zarówno na rzecz krajowych, jak i zagranicznych kontrahentów.  Bezpieczne podatkowo rozliczenie tych drugich płatności wymaga spełnienia szeregu wymogów, co w czasach pracy zdalnej, w warunkach online może być szczególnie trudne. Co więcej, część…

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej

W tegorocznym rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej eksperci MDDP zajęli pierwsze miejsce w aż trzech kategoriach: Monika Dziedzic – lider kategorii Międzynarodowe prawo podatkowe Alicja Sarna – lider kategorii Postępowania podatkowe Tomasz Michalik – lider kategorii VAT  Najlepsi w postępowaniach MDDP (wspólnie z mec. Iwoną Jakubiak) zostało nagrodzone w kategorii przełomowych wyroków za prestiżową sprawę…