MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

WEBINAR – Branża internetowa i reklamowa wobec epidemii – co i jak można zrobić prawnie i podatkowo, aby przetrwać

Szczególne sytuacje wymagają szczególnych działań. Trwająca epidemia koronawirusa infekuje biznes i ma wpływ na cały jego sposób funkcjonowania. Podczas webinarium omówimy najnowszy pakiet propozycji rządowych mających na celu wsparcie przedsiębiorców w czasie epidemii, ale także te narzędzia i instrumenty prawne, które są dostępne w obecnie obowiązujących regulacjach. W programie spotkania Rządowy pakiet wsparcia dla przedsiębiorców…

Transakcje finansowe a zasada arm’s length – jakie czynniki należy wziąć pod uwagę analizując transakcje pożyczek, cash-pooling oraz hedging

Jak już sygnalizowaliśmy w poprzednim wpisie, OECD opublikowała wytyczne w zakresie cen transferowych dla transakcji finansowych (ang. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions) [dalej: Wytyczne]. Po wpisie dotyczącym rozdziału B. Wytycznych nadszedł czas na szczegółową analizę funkcji finansowych w ramach międzynarodowych grup kapitałowych, czyli Rozdział C. Rozdział ten opisuje funkcje treasury w grupie, ale skupia się w szczególności na problematyce pożyczek wewnątrzgrupowych. W rozdziale C. podkreślono,…

Proces ustalania rzeczywistego charakteru transakcji pożyczkowych (Rozdział B. Wytycznych OECD dla transakcji finansowych)

We wpisie z 3 marca informowaliśmy, że 11 lutego 2020 r., OECD opublikowała wytyczne dla transakcji finansowych (Wytyczne finansowe). Niniejszym wpisem rozpoczynamy cykl publikacji, w których pragniemy przybliżyć Państwu zawarte w nich rekomendacje. Cykl obejmować będzie 5 wpisów poświęconych każdemu rozdziałowi Wytycznych finansowych (za wyjątkiem rozdziału A, który jest wstępem do całej publikacji). Rekomendacje zawarte w Rozdziale B Wytycznych finansowych dotyczą ustalania właściwego charakteru transakcji pożyczkowej. Proces ten jest bardzo…

POLSKA: COVID – 19 STAWKA VAT 0% NA WYBRANE DAROWIZNY TOWARÓW

25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, na mocy którego w okresie do 31 sierpnia 2020 r. stawka VAT na darowizny towarów przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS CoV-2 została obniżona do 0%. TOWARY OBJĘTE STAWKĄ 0% Obniżoną do…

Zmienione wzory TPR już opublikowane

W dniu 25 marca 2020 r. zostały opublikowane zmienione wzory dokumentów elektronicznych: informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – TPR-C, informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – TPR-P. Przypominamy, że TPR jest informacją o cenach transferowych, która stanowi formę raportowania w postaci elektronicznej, mającą zapewnić podatnikom realizację obowiązków sprawozdawczych. TPR zastąpił od 2019 roku formularz CIT-TP. Zmiany w strukturach TPR Zgodnie…

Wielość poręczycieli a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia

Temat nieodpłatnych poręczeń wewnątrzgrupowych wciąż wzbudza wątpliwości wśród podatników. Niektóre kwestie poruszaliśmy już na naszym blogu TUTAJ. Zawieranie transakcji poręczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi jest powszechnie praktykowane. Zdarzają się sytuacje, w których zobowiązanie jest poręczane solidarnie przez kilka podmiotów. Wyobraźmy sobie sytuację, w której spółka uzyskuje w banku kredyt w wysokości 20 mln zł. Poręczycielami są 2 osoby fizyczne powiązane ze spółką. Umowy poręczeniowe wskazują na charakter solidarny i warunkowy…

TERMIN CIT-8 PRZESUNIĘTY DLA WSZYSTKICH PODATNIKÓW

Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mieli dodatkowe dwa miesiące na złożenie rocznego zeznania podatkowego i rozliczenie podatku dochodowego. Podatnicy będą zobowiązani do rozliczenia podatku dochodowego za 2019 r. do 31 maja 2020 r. W przypadku podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1…

POLSKA: COVID – 19 TARCZA ANTYKRYZYSOWA 23 MARCA 2020 r. – WAŻNE INFORMACJE DLA BRAŻNY NIERUCHOMOŚCIOWEJ

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy najważniejsze propozycje Ministerstwa Finansów w pakiecie działań tarczy antykryzysowej. Projekt ustawy pochodzi z 21 marca 2020 r. i może ulegać zmianom. O wszystkich aktualizacjach będziemy Państwa informować na bieżąco. Zaproponowane projekty zmian mają na celu przede wszystkim wsparcie przedsiębiorców, których przychody w wyniku pandemii znacząco spadły, a ich płynność finansowa uległa zagrożeniu.…

WEBINAR – Biznes w czasach epidemii

Szczególne sytuacje wymagają szczególnych działań. Trwająca epidemia koronawirusa infekuje biznes i ma wpływ na cały jego sposób funkcjonowania. Podczas spotkania omówimy najnowszy pakiet propozycji rządowych mających na celu wsparcie przedsiębiorców w czasie epidemii, ale także te narzędzia i instrumenty prawne, które są dostępne w obecnie obowiązujących regulacjach. W programie spotkania Rządowy pakiet wsparcia dla przedsiębiorców…