MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Sprzedaż Nowogrodzka Square

Zespół MDDP w składzie Justyna Bauta-Szostak, Piotr Paśko, Bartosz Bogdański oraz Sebastian Serowik doradzał przy sprzedaży biurowca Nowogrodzka Square na rzecz francuskiego funduszu zarządzanego przez Amundi Real Estate. MDDP doradzała transakcyjnie Klientowi – Yareal, który był stroną sprzedającą oraz przygotowywaliśmy wnioski o interpretacje zabezpieczające cały proces i rozliczenia stron po transakcji. Biurowiec Nowogrodzka Square został…

Ubezpieczenia wewnątrzgrupowe jako sposób na zarządzanie ryzykami w grupach kapitałowych

Ubezpieczenia wewnątrzgrupowe są kolejnym zagadnieniem w obszarze transakcji finansowych, które analizuje raport „Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions inclusive framework on BEPS: Actions 4, 8-10” (dalej: Wytyczne OECD) opublikowany w dniu 11 lutego 2020 r. Podmioty zajmujące się ubezpieczaniem ryzyk Elementem gospodarki rynkowej jest prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa w warunkach niepewności i ryzyk, czego przykładem mogą być ostatnie wydarzenia związane z wybuchem pandemii wirusa SARS-CoV-2.…

WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA SYTUACJĘ KREDYTOBIORCÓW, LEASINGOBIORCÓW ORAZ FAKTORANTÓW

Pandemia COVID-19 może mieć trudne do przewidzenia skutki dla sytuacji finansowej kredytobiorców oraz podmiotów korzystających z innych form finansowania (leasing, faktoring) i ich zdolności do terminowego regulowania zobowiązań wobec instytucji finansowych. TARCZA ANTYKRYZYSOWA Ustawa o COVID-19, potocznie zwana „Tarczą Antykryzysową” zawiera szereg rozwiązań istotnych dla tych przedsiębiorców, którzy korzystają z finansowania bankowego lub innych form…

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – narzędzie wsparcia dla biznesu

Jednym z rozwiązań Tarczy Antykryzysowej adresowanych do mikroprzedsiębiorców jest możliwość uzyskania przez nich pożyczki ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5.000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Oferta ta dotyczy mikroprzedsiębirostw w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) i dotyczy jedynie…

POLSKA: EPIDEMIA NIE ZMIENIA TERMINÓW ZAPŁATY

Pakiet osłonowy uchwalony w ostatnich dniach nie zawiera istotnych zmian, jeśli chodzi o ochronę wierzyciela i obowiązki dłużników. TERMINY ZAPŁATY Terminy zapłaty w transakcjach handlowych zależne są od tego, kto jest stroną transakcji: jeśli dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikro, mały albo średni przedsiębiorca – maksymalny termin zapłaty wynosi 60 dni, jeśli dłużnikiem…

COVID-19 – NOWE WYMAGANIA Z ZAKRESU BHP DLA ZAKŁADÓW PRACY

31 marca 2020 r. rząd ogłosił wprowadzenie nowych ograniczeń w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Zmiany dotyczą m.in. wszystkich działających zakładów pracy. Nowe wymagania dla pracodawców wejdą w życie 2 kwietnia 2020 r. Zakłady pracy są obowiązane zapewnić: osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, odległość pomiędzy…

WEBINAR – Branża transportowa w starciu z epidemią – prawne i podatkowe narzędzia walki ze skutkami kryzysu

Trwająca epidemia koronawirusa wpływa na sposób funkcjonowania branży transportowej i jej kondycję finansową. Firmy z tego sektora mierzą się z wyzwaniami związanymi z organizacją pracy, utrudnioną realizacją zamówień, opóźnieniami w płatnościach oraz koniecznością zarządzenia zobowiązaniami podatkowymi. Podczas webinarium omówimy najnowszy pakiet propozycji rządowych mających na celu wsparcie przedsiębiorców w czasie epidemii, ale także te narzędzia…

COVID – 19: Prawo pracy i podatki pracownicze (PIT, ZUS, PPK)

Prawo pracy 1. Przedłużenie wypłaty zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem placówek oświatowych W uzupełnieniu do obowiązującego prawa planuje się dalsze finansowanie zasiłku z tytułu opieki nad dziećmi poniżej 8 roku życia w związku z przerwą w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Zapowiedziano już, że szkoły i inne placówki oświatowe będą zamknięte do Wielkanocy. Rozszerzono również krąg…

Wytyczne OECD w zakresie cen transferowych dla transakcji finansowych – część D dotycząca gwarancji wewnątrzgrupowych

Kolejnym rozdziałem z cyklu Wytycznych finansowych, który chcielibyśmy Państwu po krótce przedstawić jest rozdział D, opisujący gwarancje wewnątrzgrupowe. W rozdziale tym znajdą Państwo informację, w jaki sposób odpowiednio identyfikować gwarancję wewnątrzgrupową oraz w jaki sposób ustalać opłatę gwarancyjną, kiedy jest ona zasadna. Jak odpowiednio zidentyfikować gwarancję Zgodnie z opublikowanymi Wytycznymi, najistotniejszą rzeczą w przypadku gwarancji wewnątrzgrupowych jest ich odpowiednie rozpoznanie a więc identyfikacja, czy w danym przypadku występuje…

Umowa nowacji nie skutkuje powstaniem przychodu w CIT

W wydanym 12 marca 2020 r. wyroku (sygn. akt II FSK 3875/17) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że umowa nowacji nie jest zdarzeniem gospodarczym, które powoduje powstanie przychodu z tytułu umorzenia wierzytelności lub zwolnienia z długu, a jedynie powoduje powstanie innego zobowiązania w miejsce poprzedniego. W związku z powyższym, skoro nie można mówić o powstaniu przychodu wskutek nowacji, to spłata odnowionego zobowiązania, jako niemająca związku z przychodem, nie może być kosztem uzyskania przychodów.…