MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

ZUS dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus dla przedsiębiorców

Od 1 lutego 2020 r. zaczną obowiązywać przepisy modyfikujące tzw. „Mały ZUS”, stosowany od 2019 r. Poszerzony zostanie krąg przedsiębiorców uprawnionych do opłacania ulgowych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zmienią zasady ustalania podstawy naliczenia tych składek (tzw. „Mały ZUS Plus”). Dla kogo jest Mały ZUS Plus? Z nowych przepisów będą mogły skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą…

Globalny podatek cyfrowy w 2020 roku – czy to możliwe?

W październiku OECD opublikowało dokument dotyczący Jednolitego Podejścia w ramach Filaru I (Secretarial Proposal for a „Unified Approach” under Pillar One). Od kliku lat trwa dyskusja dotycząca zasad opodatkowania biznesów cyfrowych. Publikacja dokumentu może wskazywać na znaczące przyspieszenie prac. Być może w 2020 roku uda się wypracować jednolite podejście do m.in. tego, w jaki sposób należy alokować dochody takich firm do poszczególnych krajów, w których prowadzona jest działalność „cyfrowa”.…

podatek cukrowy

Opłaty prozdrowotne nazywane „podatkiem cukrowym”

„Przewlekłe choroby niezakaźne, w tym cukrzyca i otyłość stanowią poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego.” – z tym stwierdzeniem Ministra Zdrowia trudno się nie zgodzić. Należy jednak zwrócić uwagę na środki fiskalne, które Minister zaproponował w celu promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów w Polsce. Jako remedium na przewlekłe choroby niezakaźne Polaków Minister Zdrowia przygotował projekt ustawy wprowadzającej…

Nowe obowiązki spółek giełdowych w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi

Wymóg badania warunków transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi pod kątem ich rynkowości istnieje już od dawna i wynika z przepisów o cenach transferowych. Dodatkowo, obowiązek ten został wyeksponowany w odniesieniu do spółek publicznych, w związku z nałożeniem na nie nowych wymogów sprawozdawczych. W dniu 30 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz niektórych innych ustaw,…

podatek u źródła

Podatek u źródła do 30 czerwca 2020 bez zmian

30 grudnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie (Rozporządzenie) zmieniające rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania zmienionych przepisów o podatku u źródła. Odroczono do 30 czerwca 2020 r. przepisy przewidujące specyficzną procedurę rozliczania (poboru) podatku u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł na rzecz jednego…

Opłaty prozdrowotne nazywane „podatkiem cukrowym”

„Przewlekłe choroby niezakaźne, w tym cukrzyca i otyłość stanowią poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego.” – z tym stwierdzeniem Ministra Zdrowia trudno się nie zgodzić. Należy jednak zwrócić uwagę na środki fiskalne, które Minister zaproponował w celu promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów w Polsce. Jako remedium na przewlekłe choroby niezakaźne Polaków Minister Zdrowia przygotował projekt ustawy wprowadzającej dodatkowe opłaty na: napoje z dodatkiem monosacharydów, disacharydów, oligosacharydów,…

Jak zmieniła się APA?

29 listopada 2019 roku w życie weszła nowa ustawa regulująca między innymi zasady wydawania wniosków w zakresie uprzednich porozumień cenowych. W ustawie określone zostały obowiązkowe elementy wniosku o uprzednie porozumienie cenowe (ang. Advance Pricing Agreements – APA). Wcześniej elementy te były wskazane w Ordynacji podatkowej, a ich zakres był nieco inny. Wiele zmian ma charakter doprecyzowujący, a elementy, o których nie było mowy wprost w Ordynacji i tak w praktyce były uwzględniane przez podatników…

Podatek u źródła do 30 czerwca 2020 bez zmian

Dzień przed Sylwestrem, gdy podatnicy byli już w szampańskich nastrojach, w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie (Rozporządzenie) zmieniające rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania zmienionych przepisów o podatku u źródła. Odroczono do 30 czerwca 2020 r. przepisy przewidujące specyficzną procedurę rozliczania (poboru) podatku u źródła (WHT) dla płatności powyżej 2 mln zł na rzecz jednego kontrahenta w roku podatkowym. Co istotne, Rozporządzenie pozostaje bez wpływu na inne zmiany w zakresie…

Indywidualne rachunki podatkowe – zmiany od 2020 r.

Obecnie wpłaty z tytułu należności podatkowych kierowane są na rachunki bankowe urzędów skarbowych dedykowane dla poszczególnych rodzajów zobowiązań (PIT, CIT, VAT, PCC, podatek od spadków i darowizn, zaświadczenia i inne należności). Z końcem grudnia 2019 r. część rachunków bankowych przestanie być aktywna. Od stycznia 2020 roku następuje zmiana zasad przekazywania należności podatkowych z tytułu PIT, CIT, VAT do urzędów skarbowych. Dla podatników – zarówno przedsiębiorców, jak i podatników…

Split payment

Raport: “SPLIT PAYMENT – 20 things that you have to know”

Nieobowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) został wprowadzony w Polsce 1 lipca 2018 r. Od 1 listopada 2019 r. jest on obowiązkowy dla przedsiębiorców i  ma ogromny wpływ na biznes. Co powinni wziąć pod uwagę podatnicy, wdrażając ten mechanizm w firmie? Jakie są jego zalety dla biznesu? Z jakimi sankcjami i karami muszą liczyć się…