MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Co trzeba wiedzieć o nowym sprawozdaniu APA-C?

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 października 2019 r o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200, dalej: ustawa DRM/APA), konieczne było wprowadzenie nowych wzorów sprawozdań o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego a także zmiany w innych aktach prawnych. Do ustawy DRM/APA zostały w całości przeniesione przepisy w zakresie uprzednich porozumień cenowych, w tym regulacje dotyczące obowiązku sprawozdawczego podmiotów, które otrzymały uprzednie porozumienie…

CbC-P

PODATNICY MAJĄ WIĘCEJ CZASU NA ZŁOŻENIE POWIADOMIENIA CbC-P ZA ROK 2019

Zgodnie z Ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Ustawa], podmioty należące do międzynarodowych grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 3,25 mld PLN (w przypadku gdy skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzane jest w PLN) lub 750 mln EUR, są zobowiązane do tzw. raportowania według krajów. W świetle polskich przepisów na raportowanie…

Ostatni moment na złożenie wniosku APA

To już potwierdzone! Tak jak pisaliśmy na łamach bloga w dniu 18 września 2019 r. podatnicy mają szansę na uratowanie kosztów, objętych limitem z art. 15e Ustawy CIT, zarówno za 2018 r. jak i za 2019 r. W dniu 14 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2200) opublikowana została ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. W związku z tym złożenie wniosku APA…

Newsy dotyczące raportowania według krajów (Country-by-country)

5 listopada 2019 r. OECD opublikowało zaktualizowane Wytyczne dotyczące implementacji przez administracje podatkowe mechanizmu raportowania Country – by – country. Jednocześnie na stronie Ministerstwa Finansów pojawiło się przypomnienie, że nie są prowadzone prace w zakresie nowego formularza CBC-P, a wzorem aktualnym również na 2019 rok jest CBC-P(2). Przypomnijmy, że Raportowanie według krajów jest narzędziem dla administracji podatkowych mającym na celu ocenę ryzyka związanego z cenami transferowymi oraz przeciwdziałania problemowi erozji podstawy…

Jasne światło w tunelu – czyli stałe miejsce prowadzenia działalności (FE) w Opinii Rzecznika Generalnego w sprawie Dong Yang Electronics Sp. z o.o.

14 listopada 2019 r. została przedstawiona opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-547/18 Dong Yang Electronics Sp. z o.o., której przedmiotem jest kwestia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT (FE). W Polsce od dłuższego czasu toczy się już żywa dyskusja odnośnie rozumienia tego pojęcia. Powyższe ma fundamentalne znaczenie na gruncie opodatkowania VAT usług świadczonych w naszym kraju , w szczególności przez podatników działających w formie podmiotów zależnych…

niebezpieczne ujęcia

MDDP partnerem wystawy „Niebezpieczne ujęcia. 100 lat fotografii mody w Polsce”

11 września w Instytucie Fotografii Fort odbędzie się wystawa „Niebezpieczne ujęcia. 100 lat fotografii mody w Polsce”, której Partnerem Głównym jest MDDP. Podczas finisażu obędzie się aukcja charytatywna fotografii mody. Dzięki organizatorowi wydarzenia Instytut Fotografii Fort możemy wyruszyć w historyczną podróż wśród archiwalnych egzemplarzy modowych magazynów, sesji zdjęciowych, plakatów oraz czasopism. Zapraszamy serdecznie do odwiedzania…

Korekta wartości początkowej środka trwałego na korzystnych zasadach

Rozliczanie inwestycji nieruchomościowych jest procesem złożonym, który może skutkować różnymi dylematami na gruncie prawa podatkowego. Dotyczy to w szczególności nowych inwestycji (budynków biurowych, centrów handlowych), ale również rozbudowy czy modernizacji już istniejących nieruchomości. W trakcie procesu budowlanego podatnicy ponoszą różne koszty związane z wytworzeniem lub ulepszeniem środków trwałych i otrzymują faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją poszczególnych etapów prac. W praktyce zdarzają się sytuacje, w których podatnicy otrzymują…

Umowa o współdziałanie – czy to alternatywa dla uproszczonej APA?

Projekt Ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych wprowadza do Ordynacji podatkowej nową instytucję tzw. Umowę o współdziałaniu. Ma ona zapewnić współpracę podatników z Krajową Administracją Skarbową „w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia […], przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez podatnika działalności”. Umowa o współdziałaniu skierowana będzie do największych podatników, tj. takich, których wartość przychodu wykazanego w zeznaniu podatkowym w poprzednim roku podatkowym…

Ważne zmiany dla pracodawców tworzących ZFŚS

23 października 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.’ Ustawa wprowadza zmiany w zakresie odpisów na ZFŚS w ten sposób, że za 2019 r. obowiązywać będą dwie podstawy naliczenia odpisów podstawowych.   Aktualnie podstawą naliczania odpisu podstawowego na ZFŚS jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej obowiązujące…

NSA: wartość firmy nie podlega opodatkowaniu PCC

10 października 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny [NSA] wydał kolejny pozytywny wyrok w zakresie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych [PCC] wartości firmy powstałej przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa [ZCP]. Zdaniem sądu, wartość firmy nie stanowi odrębnego prawa majątkowego, którego sprzedaż opodatkowana jest PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC. Istotą zagadnienia, będącego przedmiotem komentowanego wyroku, jest ocena, czy dodatnia wartość firmy…