MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Standaryzacja cen transferowych w organizacjach międzynarodowych

Globalizacja oraz swobodny przepływ towarów i usług w ramach międzynarodowych organizacji umożliwiają podatnikom nieograniczony rozwój oraz kreują nowe możliwości biznesowe. Grupy, chcąc uzyskać efekt synergii, realizują dużą liczbę transakcji wewnątrzgrupowych. Jednak taki naturalny dla biznesu model rozwoju, może okazać się problematyczny z perspektywy obowiązków TP. A organy podatkowe coraz chętniej podejmują kontrole w zakresie cen transferowych. Również równoczesne kontrole podatników, zlokalizowanych w wielu…

World Tax

MDDP wśród liderów zestawienia World Tax i World TP 2020!

Tegoroczne rankingi World Tax i World Transfer Pricing, przygotowywane przez prestiżowy International Tax Review, przyniosły MDDP aż 4 wyróżnienia: Po raz pierwszy w historii w kategorii „Indirect Tax” w Tier 1 znalazły się wyłącznie polskie firmy. To kolejne potwierdzenie, że także ankietowani z innych państw postrzegają MDDP jako lidera na polskim rynku doradztwa w zakresie…

CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od 13 października 2019 r. zostanie w Polsce uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych [CRBR], wdrażając tym samym do polskiego ustawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu [Dyrektywa UE]. CRBR będzie służył przetwarzaniu informacji o beneficjantach rzeczywistych następujących…

porozumienie cenowe

Dwustronne uprzednie porozumienie cenowe APA!

Zespół Cen transferowych MDDP w składzie Magdalena Marciniak, Karolina Stupak oraz Agata Kacprzak doprowadził do zawarcia pierwszego dwustronnego uprzedniego porozumienia cenowego dla naszego Klienta – podmiotu z branży motoryzacyjnej. APA dotyczy transakcji towarowej realizowanej ze spółką litewską. Wartość transakcji przekroczyła w roku 2018 46 mln EUR. Było to drugie porozumienie APA w 2019 roku oraz…

Wynagrodzenie pracowników związane z działalnością B+R w zakresie kwalifikowanego IP stanowi dla pracodawcy koszt uwzględniany przy ustaleniu dochodu na potrzeby ulgi IP Box

W czerwcu 2019 r. ukazała się jedna z pierwszych interpretacji indywidualnych dotycząca ulgi podatkowej obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. tzw. ulgi IP Box. Ulga ta uprawnia do zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatku do dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej [dalej: kwalifikowane IP]. Wnioskodawca  zatrudnia na umowę o pracę specjalistów, którzy poza czynnościami mającymi charakter twórczy, w tym tworzeniem kodów źródłowych i programów komputerowych, uznawanymi za działalnością badawczo rozwojową  B+R,…

Bezprawność, naruszenie, zakaz – sankcje i kary, a kultura zgodności – na przykładzie przepisów o podzielonej płatności

Uszczelnianie systemu podatkowego oraz działania mające na celu poprawę ściągalności podatku VAT polegają m.in. na wprowadzaniu mechanizmów zapewniających transparentność i kontrolę rozliczeń. Szereg zakazów i nakazów w obszarze raportowania, a także sposobu dokonania zapłaty, egzekwowany jest za pomocą sankcji i kar. Czy jednak przepisy o sankcjach są sformułowane w sposób klarownie wyznaczający granice bezprawności czynu? Czy podatnik na pewno wie, za co może być pociągnięty do odpowiedzialności? Informatyzacja sprawozdawczości – m.in. wprowadzenie plików JPK, wykazu…

MDDP partnerem merytorycznym publikacji „Split payment od 1 listopada 2019 r.”

MDDP partnerem merytorycznym publikacji „Split payment od 1 listopada 2019 r.” wydawnictwa INFOR. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem Gazety Prawnej, którego autorkami są Janina Fornalik oraz Magdalena Jaworska. Z poradnika dowiedzą się Państwo: kto musi stosować split payment; kiedy split payment jest obowiązkowy; jakie sankcje grożą za jego unikanie; jak stosować nowe regulacje…

Newsy z Ministerstwa Finansów

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów zachęcało do zapoznania się z projektami nowych aktów prawnych, w których znajdują się także kwestie związane z cenami transferowymi. Kwestie te zostały uwzględnione w projektach poszczególnych rozporządzeń podatkowych oraz projekcie ustawy o zmianie ustawy o CIT, ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. 1) Uproszczone podpisywanie TPR-P przez osoby fizyczne Pierwsza zapowiadana zmiana dotyczy rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów…

Nowe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów ws. oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowaną oraz rozszerzoną listę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące oświadczenia, które jest składane na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Treść zaktualizowanych wyjaśnień Ministerstwa można znaleźć tutaj [https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/oswiadczenie-o-sporzadzeniu-lokalnej-dokumentacji-cen-transferowych-najczesciej-zadawane-pytania-i-wzor-oswiadczenia/]. W opublikowanym dokumencie Ministerstwo podaje szereg szczegółów technicznych i przydatnych linków, które na pewno ułatwią podatnikom składanie oświadczenia w formie elektronicznej. W naszej ocenie dla podatników, który wybrali do dokumentowania 2018 roku nowe przepisy kluczowe…

Uproszczone sprawozdanie PIT-TP/CIT-TP za 2018 r. – w jakich przypadkach trzeba je składać?

Za kilka dni (tj. 30 września) mija termin złożenia przez podatników, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym, sprawozdania PIT-TP/CIT-TP za 2018 r., obejmującego informacje w zakresie transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w 2018 r. W terminie tym podatnicy składać będą również oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, z którego treści wynikać będzie, według jakich przepisów podatnik udokumentował transakcje kontrolowane realizowane w 2018 r. W związku z powyższym, rekomendujemy upewnić się, czy obowiązki…