MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Zwiększenie podatku od nieruchomości za poprzednie lata skutkuje wsteczną korektą CIT

Przedsiębiorca może zaliczyć kwotę uiszczonego podatku od nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów. Taki wydatek jest kwalifikowany jako pośredni koszt uzyskania przychodu. Sporne jest natomiast określenie momentu uznania za koszt podatkowy kwoty podatku od nieruchomości płaconego za lata ubiegłe, np. w rezultacie zwiększenia zobowiązania podatkowego. O ile zgodnie z prawem bilansowym taki koszt powinien być zasadniczo ujmowany na bieżąco, to już na gruncie ustawy o CIT regulacje są co najmniej nieprecyzyjne.…

Analizy porównawcze – objaśnienia Ministerstwa Finansów

14 czerwca Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych. Przedmiotem objaśnień są: techniczne aspekty przygotowywania analiz danych porównawczych oraz sporządzania opisów zgodności. Pełną treść objaśnień znajdą Państwo tutaj. Czego dotyczą objaśnienia? W pierwszej części objaśnień poruszono kilka obszarów praktycznych w zakresie sporządzania analiz danych porównawczych, takie jak (i) porównywalność danych a ich lokalność, (ii) możliwość wykorzystania danych wewnętrznych,…

NSA: podatnik nie ma obowiązku zapłacenia podatku najwyższego, jednakże państwo ma prawo bronić się przed działaniami mającymi na celu unikanie opodatkowania

8 lipca 2019 r. znalazła swój finał w sądzie sprawa dotycząca pierwszej odmowy wydania opinii zabezpieczającej. NSA oddalił skargę kasacyjną podatnika i tym samym uznał, że organ podatkowy prawidłowo zakwestionował racjonalność działań podejmowanych przez spółkę. Zapadłe orzeczenie może okazać się bardzo istotne dla praktyki stosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania. Poniżej przedstawiam wnioski z uzasadnienia, póki co ustnego, do wyroku NSA. Klauzula  zgodna z Konstytucją NSA…

Zagraniczne rachunki bankowe wymykają się przepisom o białej liście – a sankcje?

Przepisy o tzw. białej liście podatników zostały już opublikowane. Od 1 września przedsiębiorcy zobowiązani będą do dokonywania płatności na rachunki wskazane w wykazie. W innym przypadku, grozić im mogą sankcje – zarówno w CIT/PIT, jak i VAT. Co zatem z płatnościami na zagraniczne rachunki kontrahentów, którzy nie otworzyli rachunku bankowego w Polsce? Literalne brzmienie przepisów wskazuje, że sankcje będą miały zastosowanie. Najdotkliwiej odczują to polscy przedsiębiorcy, ale nie tylko. Wśród licznych zmian w VAT i działań mających…

Kiedy poznamy nowy projekt w sprawie matrycy stawek VAT?

Na 16go lipca br. zaplanowane jest posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, którego przedmiotem prac ma być między innymi projekt ustawy w sprawie tzw. matrycy stawek VAT. W szczególności dyskutowana ma być wówczas kwestia opodatkowania 5% stawką VAT napojów owocowych z zawartością co najmniej 20% wkładu surowcowego. Zmodyfikowanego projektu przepisów w sprawie matrycy stawek należy się zatem spodziewać już w tym tygodniu. Prawdopodobnie przedmiotowe zmiany weszłyby w życie z początkiem…

Czy 1 stycznia 2020 r. pożegnamy już deklaracje VAT?

Wszystko wskazuje na to, że tzw. „duzi podatnicy” rozliczą VAT za styczeń 2020 r. wyłącznie poprzez złożenie pliku JPK_VAT i będą mogli, a nawet musieli zapomnieć o konieczności składania deklaracji VAT. Pozostali podatnicy będą mogli również pominąć dotychczasowy obowiązek składania deklaracji VAT, już od stycznia 2020 r. Natomiast bezwzględnie będą musieli przesyłać wyłącznie nowy plik JPK_VAT od 1 lipca 2020 r. Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym…

Nowe rozporządzenie dot. cen transferowych – instrukcja przygotowywania analiz cen transferowych

W związku z nowelizacją ustawy o CIT w zakresie cen transferowych wydane zostały 4 rozporządzenia, których celem jest doprecyzowanie regulacji ustawowej. Jednym z nich jest Rozporządzenie w sprawie cen transferowych, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Rozporządzenie dotyczy w większości tych samych zagadnień co Rozporządzenie z 2009 r. określające m.in. zasady przeprowadzania analiz porównawczych. Rozporządzenie porusza kluczowe kwestie zarówno z perspektywy podatników, jak i organów podatkowych. Istotnym elementem regulowanym przez Rozporządzenie…

Podatek u źródła 2019 – dodatkowe obowiązki płatnika przy płatnościach powyżej 2 mln zł rocznie ponownie odroczone!

Od 1 lipca 2019 r. miały znaleźć zastosowanie zmienione zasady poboru podatku u źródła [WHT] od wypłat (m.in. dywidendy, odsetki, należności licencyjne, usługi niematerialne) przekraczających rocznie 2 mln zł na rzecz jednego zagranicznego kontrahenta – tzw. system „pay and refund”. Zgodnie z nowymi zasadami płatnik WHT byłby, co do zasady, zobowiązany do pobrania WHT według…

Projekt objaśnień w zakresie podatku u źródła enigmatyczny i normotwórczy

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień w zakresie regulacji dotyczących podatku u źródła (WHT) które w pełni zaczną obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Projekt odnosi się do nich w sposób enigmatyczny, posługując się kolejnymi nieostrymi pojęciami co – jeśli w takim brzmieniu zostaną finalnie opublikowane – będzie skutkować jeszcze większymi niejasnościami w praktyce ich stosowania. Jest to o tyle istotne, że zastosowanie do objaśnień podatkowych daje przedsiębiorcom moc ochronną na zasadach…