MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

podatek u źródła

1 lipca 2019 r. – podatek u źródła i dodatkowe obowiązki płatnika przy płatnościach powyżej 2 mln zł rocznie

Od 30 kwietnia 2019 roku obowiązuje nowy przepis Ordynacji podatkowej dotyczący indywidualnych interpretacji podatkowych. CO SIĘ ZMIENIŁO? W sytuacji, w której wniosek o indywidualną interpretację podatkową dotyczy transakcji: 1. mającej skutki transgraniczne lub 2. transakcji z udziałem podmiotów: mających miejsce zamieszkania/siedzibę poza Polską, prowadzących działalność gospodarczą poza Polską za pośrednictwem zagranicznego zakładu i transakcja dotyczy…

fotografia mody

MDDP Partnerem Głównym wystawy „Niebezpieczne ujęcia. 100 lat fotografii mody w Polsce”

Mamy przyjemność ogłosić, że MDDP zostało Partnerem Głównym wystawy fotografii „Niebezpieczne ujęcia. 100 lat fotografii mody w Polsce”. Od 5 lipca w Galerii Instytutu Fotografii Fort w Warszawie będzie można oglądać wyjątkową wystawę poświęconą zdjęciom dokumentującym rozwój mody w Polsce na przestrzeni ostatniego stulecia. Wystawę będzie można odwiedzać przez całe wakacje aż do 12 września.…

Podstawa opodatkowania podatku od nieruchomości od budowli – pomniejszona o odpisy amortyzacyjne czy też nie?

WSA  w Kielcach w wyroku z 13 lutego 2019 r. (sygn. I SA/Ke 3/19) zaprezentował bardzo korzystne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, a nie wartość początkowa niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne jak to przyjmowała dotychczas większość podatników. W świetle art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości…

Utrata statusu PGK a dokumentacja cen transferowych – musi być czy nie?

Znowelizowane przepisy w zakresie funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych budzą wiele wątpliwości w zakresie tego, czy podatnicy muszą sporządzać dokumentacje cen transferowych w momencie utracenia statusu podatkowej grupy kapitałowej, za okres jej funkcjonowania. Podatkowa grupa kapitałowa stanowi specjalną instytucję prawa podatkowego zdefiniowaną w Ustawie o CIT, stworzoną z myślą o podmiotach pozostających w związkach kapitałowych. PGK tworzona jest głównie w celu poprawy efektywności rozliczeń podatkowych podmiotów wchodzących…

Koszt oddelegowania pracownika poza limitem wydatków na rzecz podmiotów powiązanych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS) w interpretacji indywidualnej z 29 maja 2019 r. (sygn. 0111 KDIB2 3.4010.88.2019.2.HK) potwierdził, że wydatki poniesione na nabycie usług wsparcia w zakresie oddelegowania pracownika do działu HR nie są objęte ograniczeniem w zakresie zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa z art. 15e ustawy CIT. Zgodnie z art. 15e ustawy CIT podatnicy są zobowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty usług niematerialnych (m.in. usług doradczych, badania rynku, reklamowych,…

MDDP dla Ziemi

W MDDP dbamy o środowisko i przyszłość naszej planety, zmieniając nasze codzienne nawyki w przemyślane działania. W codziennej pracy staramy się redukować zużycie plastiku, energii, wody i papieru, segregujemy odpady i zbieramy makulaturę. Zwiększamy świadomość proekologiczną pracowników poprzez prowadzoną kampanię edukacyjną. Do naszych proekologicznych nawyków należy też przemyślanie podejście do organizacji eventów oraz doboru firm,…

Tylko prace modernizacyjne powiększą wartość środka trwałego

W maju 2019 r. ukazała się indywidualna interpretacja podatkowa, w której organ podważył tezę podatnika stanowiącą, że zarówno wydatki o charakterze remontowym, jak i te o charakterze ulepszeniowym mogą w całości zostać zakwalifikowanie jako koszty podwyższające wartość początkową środka trwałego, a zatem zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w drodze odpisów amortyzacyjnych. Interpretacja dotyczy wykonania różnych prac budowlanych – zarówno o charakterze remontowym jak i modernizacyjnym w budynku z XIX w., zmierzających do nadania…

WSA w sprawie połączenia spółek

Zespół MDDP odniósł kolejny sukces! WSA w Gorzowie Wielkopolskim podzielił argumentację MDDP, iż połączenie spółki komandytowej ze spółką jawną, w wyniku którego powstaje nowa sp. z o.o, nie jest uregulowane wprost w ustawie o CIT, a tym samym majątek uzyskany przez sp. z o.o. w wyniku połączenia, który utworzy jej kapitał zakładowy lub który częściowo…

wniosek o interpretacje

WE WNIOSKU O INTERPRETACJĘ INDYWIDUALNĄ NALEŻY PODAĆ DANE ZAGRANICZNEGO KONTRAHENTA

Od 30 kwietnia 2019 roku obowiązuje nowy przepis Ordynacji podatkowej dotyczący indywidualnych interpretacji podatkowych. CO SIĘ ZMIENIŁO? W sytuacji, w której wniosek o indywidualną interpretację podatkową dotyczy transakcji: 1. mającej skutki transgraniczne lub 2. transakcji z udziałem podmiotów: mających miejsce zamieszkania/siedzibę poza Polską, prowadzących działalność gospodarczą poza Polską za pośrednictwem zagranicznego zakładu i transakcja dotyczy…

Wykaz podatników – ustawa opublikowana (Dz.U. 2019 poz. 1018)

31 maja 2019 r. pod pozycją 1018 opublikowane zostały przepisy, na podstawie których utworzony zostanie Wykaz podatników. Ustawa nowelizuje w tym zakresie ustawę o podatku od towarów i usług. Opublikowana ustawa wprowadza zmiany również do ustaw o podatkach dochodowych w zakresie ograniczenia prawa do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Opublikowany akt prawny dostępny jest na stronach RCL: TUTAJ Najważniejsze zagadnienia wprowadzane na mocy ustawy to: utworzenie Wykazu podatników pozwalający sprawdzić dane…