MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Protokół odbioru decydujący o momencie wykonania usług w branży budowlanej

2 maja 2019 r. TSUE w sprawie C-224/18 Budimex S.A. rozwiał liczne wątpliwości wokół tematu momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych uznając, iż może decydować o nim chwila podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W przywołanym wyroku Trybunał zgodził się z podatnikiem, iż dla celów określenia momentu wykonania usług nie sposób pominąć funkcjonujących w danej dziedzinie realiów gospodarczych i handlowych. Przy czym biorąc pod uwagę specyfikę branży budowlanej…

Niejednoznaczne przepisy podatkowe należy interpretować na korzyść podatnika

Kiedy reguła rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika wchodziła do porządku prawnego, wielu ekspertów obawiało się, że może ona okazać się przepisem martwym. Trudno się temu dziwić. Bezpośrednim adresatem normy wynikającej z przepisu art. 2a Ordynacji podatkowej jest organ podatkowy i to jego – rzeczywiste i uzasadnione – wątpliwości, a nie wątpliwości podatnika mają przesądzać o możliwości zastosowania klauzuli.  Organy podatkowe natomiast niechętnie stwierdzają, że jakikolwiek przepis…

targi pracy

MDDP na Targach Pracy i Praktyk na ALK 2019

7 maja 2019 r. odbyła się 9. edycja Targów Pracy i Praktyk Akademii Leona Koźmińskiego, na których reprezentanci MDDP – spółki doradztwa podatkowego oraz kancelarii prawnej spotkali się ze studentami i absolwentami prawa. Uczestnicy wydarzenia mogli dowiedzieć się jak pracuje się w MDDP oraz jak wygląda proces rekrutacyjny, kogo szukamy do pracy w naszej firmie,…

Ceny transferowe: format XML na nowym formularzu TP-R

Informację o cenach transferowych w nowej formie przedsiębiorcy będą składać za rok podatkowy zaczynający się po 1 stycznia 2019 r. Elektroniczna forma i format XML umożliwią organom szybkie filtrowanie i typowanie podmiotów do kontroli. 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych. Jedną z większych zmian w tym zakresie jest wprowadzenie obowiązku składania informacji o cenach transferowych w formacie XML na nowym formularzu TP-R, który zastąpi formularz CIT-TP (odpowiednio…

postępowania podatkowe

Jednoosobowe firmy: masowa weryfikacja firm

Weryfikacja przedsiębiorców posłuży uporządkowaniu rynku pracy – zapewnia resort finansów. Zapowiedzi masowej weryfikacji działalności jednoosobowych firm zyskały nazwę testu przedsiębiorcy. Wielu z nich nabrało jednak obaw, że straci prawo stosowania 19-procentowej liniowej stawki PIT. Ale Ministerstwo Finansów, którego urzędnicy ujawnili te plany, dystansuje się od określenia test… Źródło: Rzeczpospolita

Luka CIT, czyli jak firmy „obniżają” sobie podatki

W 2017 roku luka w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) mogła osiągnąć maksymalnie wartość 1,08 proc. PKB – wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Horyzont optymalizacji – geneza, skala i struktura luki w podatku CIT”. Luka w podatku CIT stanowi różnicę między teoretycznymi wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych, które powinno otrzymać państwo, a rzeczywistymi dochodami budżetowymi… Źródło: PolskieRadio24

Mała firma rozliczy 100 % kosztów auta. Nawet bez ewidencji przejazdów

Luka w nowych przepisach o samochodach. Można odliczyć 100 proc. wydatków na paliwo i remont. Miła niespodzianka dla najmniejszych przedsiębiorców. Mogą rozliczać w kosztach PIT/CIT wszystkie wydatki na eksploatację firmowego samochodu, nawet bez prowadzenia szczegółowej ewidencji jego przejazdów. Wystarczy, że są zwolnieni z VAT. Tak wynika z interpretacji obowiązujących od 1 stycznia przepisów… Źródło: Rzeczpospolita

corporate finance

MDDP rozwija swoje kompetencje w zakresie Corporate Finance. Za rozwój tego obszaru odpowiada Łukasz Zabłocki

Za rozwój obszaru Corporate Finance będzie odpowiadał Łukasz Zabłocki, wspierając w MDDP m.in. zespoły doradztwa transakcyjnego, nieruchomości, podatków dochodowych czy cen transferowych. MDDP w ramach usług z zakresu corporate finance będzie wspierało klientów m.in. poprzez: przeprowadzanie przeglądów due diligence, przygotowania sprawozdań finansowych na datę zamknięcia transakcji, rekalkulacji cen nabycia, przygotowanie modeli finansowych czy analizie procedur…

Podatnik nie ukryje majątku przed fiskusem. Skarbówce pomoże skarga pauliańska

Stały Komitet Rady Ministrów zgodził się, aby termin poboru podatku się nie przedawniał, jeżeli fiskus złoży skargę pauliańską. Eksperci obawiają się, że skarbówka będzie nadużywać tej możliwości. O nowym rozwiązaniu informowaliśmy już wczoraj w artykule „Nowa potężna broń fiskusa” (DGP nr 79/2019). Zaproponował je prezes Prokuratorii Generalnej RP, a Stały Komitet Rady Ministrów przystał na tę propozycję i zobowiązał ministra finansów do wpisania jej do projektu nowej ordynacji…

Precedensowy wyrok dla branży ubezpieczeniowej w sporze o split payment

Dokonanie przez dłużnika płatności na rzecz ubezpieczyciela z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności nie powoduje, że  ubezpieczyciel będzie odpowiadał solidarnie, na podstawie art. 108a ust. 5 ustawy o VAT, za niewykonanie zobowiązania podatkowego przez ubezpieczającego. Takie stanowisko zajął WSA w Warszawie w wyroku z 16 kwietnia 2019 r. sygn. akt III SA/Wa 2519/18. Przywołany wyrok zapadł w sprawie interpretacyjnej dotyczącej podatnika wykonującego czynności ubezpieczeniowe polegające na ubezpieczaniu należności handlowych. W ramach zawartych umów…