MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

MDDP

MDDP po raz kolejny nominowane w prestiżowym rankingu European Tax Awards

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że MDDP ponownie zostało nominowane do nagród European Tax Awards przyznawanych przez International Tax Review. W tym roku zostaliśmy nominowani w dwóch kategoriach: Poland Firm of the Year oraz Poland Transfer Pricing Firm of the Year. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 maja w Londynie. O European Tax Awards: European Tax Awards…

projekt ustawy

PROJEKT USTAWY O UPRZEDNICH POROZUMIENIACH CENOWYCH UJRZAŁ ŚWIATŁO DZIENNE

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, z prawie rocznym opóźnieniem, opublikowano projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych [Ustawa]. Poniżej przedstawiamy główne założenia projektu w zakresie wprowadzonego rozwiązania uproszczonych uprzednich porozumień cenowych [uAPA] oraz wybrane zmiany w zakresie standardowych uprzednich porozumień cenowych [APA]. uAPA a art. 15e Ustawy o CIT Projekt Ustawy przewiduje, że ograniczenie…

Zbycie praw i obowiązków wynikających z udziału w spółce osobowej

Stratę ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej można rozliczyć z innymi dochodami (kapitałowymi)  Wyrok NSA z 15 marca 2019 r., sygn. II FSK 781/17 potwierdza zróżnicowanie skutków podatkowych w zależności od sposobu zmiany składu osobowego wspólników w spółce osobowej. Przedmiotem sporu była kwestia wyłączenia z kategorii przychodów podatkowych wynagrodzenia należnego podatnikowi będącemu osobą prawną – wspólnikowi spółki osobowej za zbycie (przeniesienie) ogółu praw i obowiązków [OPIO] w tej spółce, gdy wynagrodzenie to jest niższe niż wydatki poniesione na nabycie (objęcie)…

Brak zwolnienia z VAT najmu mieszkań na rzecz firm – zmiana stanowiska organów

Zwolnienie z VAT najmu mieszkań na rzecz spółek (a w zasadzie ogólnie przedsiębiorców), które przeznaczają wynajęte mieszkania na potrzeby zakwaterowania własnych pracowników, jeszcze do końca stycznia bieżącego roku wydawało się być utrwalonym stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe. Podobnie zresztą traktowano najem na rzecz spółek występujących w roli pośredników i podnajmujących wynajęte przez siebie lokale osobom fizycznym w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych, bądź ewentualnie kolejnym pośrednikom, którzy ostatecznie…

konfederacja lewiatan

MDDP partnerem III Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

Zapraszamy na III Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, który odbędzie się 9 i 10 kwietnia w Golden Floor Tower w Warszawie, którego partnerem jest MDDP. Kongres to dwudniowe forum dyskusyjne na temat prawa podatkowego, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, członków Rady podatkowej Konfederacji Lewiatan oraz praktyków mających codzienny kontakt z prawem podatkowym. Szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym „Program współdziałania – czy przedsiębiorcy są gotowi na bliską współpracę z Krajową Administracją Skarbową?” z udziałem Artura…

brexit

BREXIT bez umowy – import i eksport wg unijnych i wg brytyjskich regulacji

Liczne głosowania Parlamentu Brytyjskiego i negocjacje z Unią Europejską nie zapobiegły dotychczas przed bezumownym wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. Bezumowny BREXIT („no-deal BREXIT”) może nastąpić już 12 kwietnia 2019 r. (pierwotnie datą wyjścia miał być 29 marca) i oznacza szereg istotnych zmian celno-podatkowych związanych z obrotem towarowym między Unią Europejską i Wielką Brytanią. Fundamentalną zmianą…

Brak straty podatkowej zyskiem dla podatnika

Tak jak wskazywaliśmy już w naszych poprzednich wpisach, przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku, przewidują zwolnienia z obowiązków przygotowywania dokumentacji cen transferowych. I tak obowiązek sporządzenia dokumentacji nie ma zastosowania m.in. do transakcji zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające siedzibę lub zarząd w Polsce w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów spełnia łącznie następujące warunki: nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art.6, nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1. pkt 34 i 34a, nie poniósł straty podatkowej.…

MDDP partnerem SelectUSA

W ostatnich latach można zaobserwować wciąż rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorstw ekspansją na rynek Stanów Zjednoczonych, który jest uznawany za najbardziej atrakcyjny w skali globalnej. Oprócz bezsprzecznych zalet eksportu lub prowadzenia działalności w USA, kluczowe jest zrozumienie różnic na płaszczyźnie prawnej i podatkowej oraz biznesowej, które istnieją pomiędzy zasadami prowadzenia działalności w Europie a za oceanem.…

Prawo JST do samodzielnego wyboru prewspółczynnika potwierdzone przez NSA

Końcówka ubiegłego roku i początek 2019 przyniosły kolejne korzystne dla samorządowców rozstrzygnięcia NSA w zakresie prawa do odliczenia VAT z zastosowaniem tzw. prewspółczynnika. Stało się to za sprawą wyroków w sprawach I FSK 425/18 z 19 grudnia 2018 r., I FSK 444/18 z dnia 10 stycznia 2019 r. oraz I FSK 1391/18 z 16 stycznia 2019 r. Wszystkie wskazane wyroki zapadły w sprawach interpretacyjnych, w których gminy występowały z zapytaniem dotyczącym sposobu kalkulacji prewspółczynnika VAT w odniesieniu do działalności w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków. NSA…

MDDP laureatem Diamentów 2019 miesięcznika Forbes

Z dumą informujemy, iż MDDP zostało laureatem Diamentów miesięcznika Forbes – XII. edycji prestiżowego rankingu najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce w kategorii firm o przychodach od 5 do 50 milionów złotych. Co roku ranking opracowuje firma Bisnode Polska we współpracy z redakcją miesięcznika Forbes. W zestawieniu znalazły się firmy, które w ciągu ostatnich trzech…