MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Czy nieodpłatne świadczenie jest transakcją?

Coraz częściej świadczenie usług bez wynagrodzenia jest przedmiotem orzecznictwa w kontekście cen transferowych. O tym czy samo odroczenie spłaty odsetek może spowodować powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń i jakie są krytyczne warunki finansowania przy badaniu rynkowości oprocentowania już pisaliśmy na naszym blogu. Ostatnio pojawił się wyrok ( I SA/Rz 1178/18) dotyczący nieodpłatnych poręczeń i wpływu zawarcia takich umów na obowiązki z zakresu cen transferowych. Dokumentacja cen transferowych…

Faktury korygujące – czy wystarczy dostarczenie emaila do adresata?

Naczelny Sąd Administracyjny wydał 5 lutego 2019 r. istotny wyrok (sygn. I FSK 230/17) wyjaśniający wątpliwości co do tego, kiedy w przypadku faktur korygujących wysyłanych drogą elektroniczną można mówić o posiadaniu „potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę”. Powiązanie tego skutku z momentem dotarcia faktury korygującej do adresata, a nie dopiero z jej odczytaniem, powinno zakończyć istniejące spory w tym zakresie i znacząco ułatwić rozliczenia podatnikom. Bolączką podatników wystawiających faktury korygujące…

MIPIM

MDDP na MIPIM w Cannes

Już w przyszłym tygodniu ruszają międzynarodowe targi rynku nieruchomości MIPIM w Cannes, na których jak co roku nie zabraknie też i nas. MDDP będą reprezentować Justyna Bauta-Szostak, Szef Zespołu Nieruchomości oraz Tomek Olkiewicz, Partner Zarządzający kancelarią MDDP. Wyzwań dla rynku mnóstwo, jest o czym rozmawiać!

Dokumentacja cen transferowych – o czym należy pamiętać przy wyborze nowego reżimu

Znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych wprowadzają wiele zmian, w tym również zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych ( „Local File” ). Warto pamiętać, że w przypadku obowiązków dokumentacyjnych za rok 2018, podatnicy mają możliwość wyboru przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 roku lub od 1 stycznia 2019 roku. Natomiast za 2019 r., wszyscy podatnicy będą musieli się zmierzyć z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych oraz analiz porównawczych według nowego reżimu, tj. przepisów…

Zmiany w procedurze MAP

Kontrole podatkowe w zakresie cen transferowych są co raz bardziej skuteczne. W ich rezultacie dochodzi do doszacowania dochodów poprzez podwyższenie podstawy do opodatkowania. Jeżeli w wyniku kontroli podatkowej zostanie doszacowany dodatkowy dochód w transakcji z podmiotem powiązanym, prowadzącym działalność w innym kraju, polski podmiot musi zapłacić podatek od dochodu, który został już opodatkowany za granicą. Dochodzi wówczas do podwójnego opodatkowania. Czy podatnicy mają szansę na odzyskanie środków utraconych w rezultacie podwójnego opodatkowania?…

podatki

Wspólne zwycięstwo zespołów podatków i kancelarii

MDDP wygrało przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie bliźniaczej do styczniowego wyroku NSA dotyczącego galerii handlowej. Tym razem sprawa dotyczyła podatku od czynności cywilnoprawnych. Sąd orzekł, że skoro sprzedaż galerii handlowej nie jest traktowana jako zbycie przedsiębiorstwa, a jako sprzedaż nieruchomości, to podatnik ma prawo do odzyskania zapłaconego VAT i nie musi płacić…

„Quick fixes” – szybka naprawa coraz bliżej – magazyny typu call-off

W podatkowym legislacyjnym szaleństwie jakiego doświadczamy w ostatnim czasie warto pamiętać, że teoretycznie od 2020 r. VAT w handlu transgranicznym doczeka się uproszczeń i oczekiwanych zmian dzięki zmianie Dyrektywy 2006/112 (Dyrektywa VAT) i rozporządzeń UE, czyli dzięki tzw. quick fixes. Dotyczy to również kwestii magazynów konsygnacyjnych (call-off stocks). Obecny system VAT w Unii miał mieć charakter przejściowy, ale trwa w najlepsze od 1993 r. „Quick fixes” są narzędziem „szybkiego” reagowania…

Niektórzy za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania zapłacą VAT

Temat przekształcenia z wieczystego użytkowania gruntu we własność niesie ze sobą szerokie spectrum konsekwencji, ale na blogu dotyczącym VAT zajmijmy się opodatkowaniem przekształcenia tym podatkiem. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania gruntem jak właściciel. Dochodzi zatem do dostawy towarów na gruncie podatku VAT. Jednak ustanowienie prawa użytkowania wieczystego przed dniem 1 maja 2004 r. nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,…

NSA

Przełomowy wyrok NSA

7 lutego 2019 r., NSA wydał przełomowy wyrok, w którym m.in. określił na nowo sposób wykorzystania w postępowaniu podatkowym materiałów pozyskanych w innych postępowaniach, np. karnym. Sprawa dotyczyła łańcucha transakcji, w których oszustwo udowodniono znaczącej grupie uczestników, a organy na tej podstawie uznały, że zwalnia je to w istocie rzeczy z konieczności badania tego czy…

Do obowiązkowego split payment już tylko krok

Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji derogacyjnej upoważniającej Polskę do wprowadzenia obowiązkowego systemu split payment w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. Jeśli zostanie ona przyjęta na poziomie UE oraz zostanie uchwalona nowelizacja ustawy o VAT, jeden ze sztandarowych projektów uszczelnienia poboru VAT w Polsce stanie się faktem. Czy wszyscy objęci nim podatnicy zdążą się do niego przygotować i dostosować? Ministerstwo Finansów zapowiadało wielokrotnie, że obowiązkowy split payment…