MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

SLIM VAT 2, faktury ustrukturyzowane i inne zmiany VAT, czyli ciąg dalszy upraszczania i uszczelniania

Kolejna porcja uproszczeń w rozliczeniach VAT czyli tzw. pakiet SLIM VAT 2 wchodzi w życie od 1 października 2021 r., a niektóre zmiany obowiązują już od 7 września. Tym razem zmiany mają w istocie charakter upraszczający i doprecyzowujący, a częściowo wynikają z dostosowania polskich przepisów do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Z kolei od 1 stycznia…

Polski Ład czy Nieład?

Polski Ład zawiera wiele rozwiązań, które przełożą się na zwiększenie obciążeń podatkowych, i dla osób fizycznych i dla firm. Wiele z nich sprawi, że przedsiębiorcy zaczną płacić więcej. W przypadku nowego podatku od przychodów możliwe jest ryzyko podnoszenia cen. Na Polski Ład trzeba patrzeć całościowo, a nie tylko w kontekście tych obszarów, które dla wybranych grup osób fizycznych mogą być korzystne. Polski Ład ma też drugą stronę. Może…

Jak w praktyce wypełnić formularz TPR?

Zbliża się termin, w którym podatnicy będą musieli zmierzyć się ze zmienionym formularzem TPR, aby wypełnić obowiązki dokumentacyjne z zakresu cen transferowych za rok 2020. Jakie mogą być potencjalne wątpliwości podatników i jak na nie odpowiedzieć? Kto składa formularz Do złożenia formularza TPR są zobowiązane podmioty powiązane zawierające: • transakcje objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych, • transakcje z podmiotami mającymi siedzibę w rajach podatkowych, • krajowe…

MDDP doradzała Adventum Group przy nabyciu biurowca Marynarska Point 1

Firma MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy doradzała funduszowi inwestycyjnemu zarządzanemu przez Adventum Group przy nabyciu biurowca Marynarska Point I od Savills Investment Management. To ostatnia transakcja sprzedaży przeprowadzona przez Savills IM European Office Fund przed zakończeniem działalności. Budynek, zlokalizowany na warszawskim Mokotowie, oferuje 13,3 tys. mkw. powierzchni biurowej i jest siedzibą firm takich jak Generali czy Nielsen. Nieruchomość posiada prestiżowy certyfikat ekologiczny BREEAM In-Use Excellent, świadczący…

Polskie przepisy dotyczące „szybkiego VAT” od WNT paliw są niezgodne z prawem UE

9 września br. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-855 G. sp. z o.o. orzekł, że konieczność zapłaty przez podatników podatku VAT w terminie 5 dni od nabycia paliw z UE jest sprzeczne z przepisami UE. Obecnie w przypadku wewnątrzwspólnotowego zakupu paliw silnikowych, szczegółowo określonych w przepisach ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany do zapłaty VAT w terminie 5 dni od dnia ich nabycia. Z kolei brak zapłaty VAT należnego za te nabycia w wskazanym powyżej terminie skutkował powstaniem…

Tomasz Michalik zwycięzcą „Indirect Tax Practice Leader of the Year”

Tomasz Michalik, partner i Szef Zespołu VAT w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy został laureatem nagrody Indirect Tax Practice Leader of the Year w konkursie ITR EMEA Tax Awards 2021. Wyróżnienia w tym roku zostały przyznane podczas wirtualnej ceremonii 9 września 2021 roku. Tomasz Michalik, wspólnik i szef praktyki VAT w MDDP, jest praktykiem…

SLIM VAT 2 – opublikowano nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług

6 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1626), potocznie zwaną Pakietem SLIM VAT 2. Zmiany zawarte w nowelizacji w większości wchodzą w życie od 1 października, jednak są…

Polski Ład w TP – obowiązki dokumentacyjne będą bardziej precyzyjne?

W proponowanych na 2022 zmianach przepisów, MF planuje wprowadzenie pewnych doprecyzowań w kwestii m.in. obowiązków dokumentacyjnych i limitów transakcji kontrolowanych. Zmiany te nie są być może rewolucyjne z punktu widzenia obciążeń nakładanych na podatników, ale z pewnością usuną szereg wątpliwości interpretacyjnych. Weryfikacja obowiązków dokumentacyjnych dla spółek osobowych Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczy m.in. spółek osobowych. W praktyce spółka niebędąca osobą prawną nie identyfikuje de facto roku podatkowego, ponieważ nie jest podatnikiem. Zatem…

Polski Ład w TP – zmiany/doprecyzowania w definicji powiązań

W dzisiejszym wpisie z cyklu „Polski Ład w TP” poruszymy kwestie zmian, jakie zostały zaproponowane w zakresie definicji podmiotów powiązanych. Definicja podmiotów powiązanych – Spółka niemająca osobowości prawnej Wśród projektowanych zmian znalazła się propozycja ujednolicenia definicji „spółki niemającej osobowości prawnej”. Ustawodawca zaproponował zastąpienie jej pojęciem „spółki niebędącej osobą prawną” ,ujednolicając w ten sposób przepisy zdefiniowane w ustawach o CIT i PIT. Zaproponowane zmiany…

Polski Ład w TP – APA do uzyskania w „jednym okienku” w pakiecie z innymi decyzjami?

Projekt Polskiego Ładu przewiduje wprowadzenie do Ordynacji podatkowej tzw. porozumienia inwestycyjnego (Porozumienie). Będzie ono miało formę umowy pomiędzy inwestorem a organami podatkowymi w sprawie skutków podatkowych planowanej lub rozpoczętej inwestycji. Porozumienie jest niewątpliwie ciekawą propozycją, ponieważ będzie ono ekwiwalentem różnych aktów administracji podatkowej, w tym jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego (APA). Zatem inwestor nie będzie musiał występować po APA odrębnie w standardowej procedurze.…