MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Uproszczone sprawozdanie będzie naprawdę prostsze?

Wśród pakietu projektów rozporządzeń opublikowanych 6 września, znalazło się również to dotyczące zakresu danych przekazywanych w informacji o cenach transferowych (TP-R). Uproszczona i przejrzysta forma Zaproponowany nowy formularz TP-R ma zastąpić obecnie funkcjonujące uproszczone sprawozdanie CIT-TP. Dane będą przekazywane w formie XML, co – zdaniem MF – ma pozwolić na ograniczenie czasu związanego z wypełnianiem sprawozdania i uprościć proces przekazywania danych. Poza tym, aktualna forma przekazywania…

Wskazówki klasyfikacyjne TSUE na przykładzie zupek „chińskich”

Klasyfikacja taryfowa przyjęta przez importera została zakwestionowana przez TSUE. W konsekwencji importer poniesie koszty wyższych należności celnych. Przyczyną jest uznanie przez Trybunał, że produkt „suszony” można osiągnąć poprzez smażenie. Przedmiotem importu spoza UE były zupki instant (potocznie zupki „chińskie”), których głównym składnikiem jest makaron smażony. Importer zaklasyfikował ten produkt do podpozycji CN 1902 30 90 jako makaron inny niż suszony. Klasyfikację tę zakwestionowały niemieckie organy celne twierdząc,…

Regres ubezpieczeniowy z pułapką odpowiedzialności solidarnej z tytułu split payment

Jeśli dłużnik zapłaci na rzecz ubezpieczyciela roszczenie dochodzone w ramach regresu ubezpieczeniowego przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, to ubezpieczyciel będzie odpowiadał solidarnie z ubezpieczającym za nierozliczony VAT. Takie zaskakujące stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 22 sierpnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.343.2018.2.AM, dotyczącej regresu przy ubezpieczeniu należności handlowych. Płatności w ramach regresu ubezpieczeniowego powinny podlegać VAT, ponieważ jego istotą jest dochodzenie przez ubezpieczyciela od sprawcy szkody…

100% odliczenie VAT od samochodów odpłatnie udostępnianych pracownikom

NSA 4 września br. potwierdził możliwość skorzystania z pełnego prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami, które są odpłatnie udostępnianie pracownikom i parkowane w ich miejscu zamieszkania (wyrok o sygn. akt I FSK 1636/16). W przywołanym wyroku podatnik, prowadzący działalności ochroniarską jak i w zakresie wynajmu samochodów wskazał, iż powierza pracownikom mobilnym samochody osobowe (inne niż samochody osobowe konstrukcyjnie przeznaczone do celów działalności gospodarczej) do celów służbowych jak i do celów…

Fiskus zaakceptuje kopie certyfikatów rezydencji

W najnowszym projekcie zmian przepisów o podatkach dochodowych przewiduje się również rozwiązania mające ułatwić życie  podatnikom. Do takich zmian należy  możliwość posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji. Niestety takie rozwiązanie będzie ograniczone do określonych sytuacji i obarczone pewnymi warunkami. Kopią certyfikatu rezydencji będzie mógł posłużyć się płatnik w stosunku do płatności wypłacanych na rzecz  zagranicznego kontrahenta świadczącego tylko określony katalog usług. Usługi, o których mowa to: świadczenia…

Dalszy ciąg sporu o zastosowanie odwrotnego obciążenia do usług budowlanych

Przepisy rozszerzające zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia na wybrane usługi budowlane świadczone przez podwykonawców obowiązują już od ponad półtora roku, jednak w dalszym ciągu na ich tle pojawiają się liczne wątpliwości będące osią sporu pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Źródłem problemu jest m.in. brak precyzyjnej definicji pojęcia podwykonawcy, które jest kluczowe dla ustalenia czy w danym przypadku usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT należy opodatkować z zastosowaniem…

Zakupy online z Chin nie podlegają zwolnieniu z VAT. Niezależnie od wartości.

W ostatnich dniach, za sprawą wypowiedzi ze strony Ministerstwa Finansów oraz działań jednej z polskich platform zakupów internetowych,  powraca temat opodatkowania VAT przesyłek importowanych z krajów trzecich, m.in. z Chin. Wzrost zainteresowania zakupami na chińskich portalach aukcyjnych jest na przestrzeni ostatnich lat wyraźny i stanowi zagadnienie nie tylko z perspektywy krajowych przedsiębiorców czy operatorów pocztowych, lecz również budżetu państwa. Na krajowym jak i unijnym szczeblu planowane są liczne zmiany mające „uszczelnić” ten kanał dostaw.…

Nieodpłatne usługi dla zagranicznych podatników

Załóżmy, że wykonaliśmy nieodpłatnie usługi dla podatnika zagranicznego. Powstaje pytanie czy transakcję taką powinniśmy opodatkować VAT? W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że co do zasady tylko usługi świadczone odpłatnie podlegają opodatkowaniu VAT. Ustawa o VAT wprowadza jednak dwa wyjątki. Zgodnie z ustawą o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli uprzednio odliczyliśmy…

Projekt zmiany ustawy o CIT i PIT po konsultacjach publicznych

Ministerstwo Finansów odniosło się do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do projektu o zmianie ustawy o CIT i PIT. W przypadku części uwag, choć zostały one uwzględnione przez Ministerstwo, na zaspokojenie ciekawości na temat kształtu przepisów we wskazanym zakresie, trzeba będzie jeszcze poczekać. Przykładem tego typu uwag są: Wskazanie kryteriów, na podstawie których organ będzie mógł dokonać odmowy rozpoznania lub recharakteryzacji transakcji – kryteria zostaną wskazane w rozporządzeniu…

Zakupy paliwa przez aplikację mobilną bez wręczania paragonu

Organy podatkowe do tej pory bardzo rygorystycznie traktowały wymóg wydania nabywcy paragonu fiskalnego. Wywoływało to liczne wątpliwości co do prawidłowego dokumentowania sprzedaży w przypadkach, gdy sprzedaż odbywała się bez bezpośredniego kontaktu stron, a jednocześnie sprzedawca nie mógł zastosować zwolnienia z obowiązku fiskalizacji. Jednakże interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 21 maja 2018 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4012.148.2018.1.EN, pokazuje, że przy odpowiednim ukształtowaniu regulaminu i przebiegu transakcji dokonywanej przez aplikację mobilną wręczanie paragonu nie będzie konieczne, a zgodne…