MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Planowane zmiany – czy transakcje finansowe będą budzić mniej wątpliwości?

Z transakcjami finansowymi w kontekście cen transferowych wiąże się wiele pytań i wątpliwości podatników. Nowy projekt nowelizacji ustawy o CIT oraz PIT zaadresował niektóre kwestie z nimi związane.  Chociaż projekt znajduje się dopiero na etapie konsultacji społecznych i prawdopodobnie ulegnie zmianom, jednak propozycje Ministerstwa Finansów już teraz mogą stanowić wskazówki dla podatników, w jaki sposób podejść do udokumentowania wewnątrzgrupowych transakcji finansowych i na co zwrócić uwagę przy zawieraniu…

Jeśli nie było dostawy, badanie dobrej wiary podatnika jest zbędne

Pojęcie należytej staranności czy dobrej wiary podatnika w kontekście wyłudzeń podatku jest ostatnio przedmiotem wielu komentarzy, również za sprawą przygotowanej przez Ministerstwo Finansów Metodyki – wytycznych dla organów w zakresie badania należytej staranności podatników. Pojawia się jednak pytanie, czy jeśli do dostawy w ogóle nie doszło, tzn. faktycznie nie miała ona miejsca, czy w takiej sytuacji organ nadal powinien badać należytą staranność podatnika, czy też może odmówić prawa…

Ministerstwo opublikowało elektroniczny wzór uproszczonego sprawozdania PIT-TP/CIT-TP

W dniu 31 lipca br. Ministerstwo Finansów poinformowało, że na stronie Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych opublikowany został elektroniczny wzór uproszczonego sprawozdania PIT-TP (2) oraz CIT-TP (2). Sprawozdania te dostępne jest poprzez platformę e-PUAP: PIT-TP CIT-TP Opublikowanie nowych wzorów sprawozdania PIT-TP/CIT-TP jest kontynuacją zmian zapowiadanych przez Ministerstwo w cen transferowych w ostatnich miesiącach.

Czy można „uchronić” się przed podzieloną płatnością?

O mechanizmie podzielonej płatności (MPP) wiele zostało już napisane, a jeszcze więcej powiedziane. Pewne jest natomiast, że split payment jest i będzie coraz powszechniej stosowany. Pierwsze tygodnie wskazują, że banki dość sprawnie i dobrze poradziły sobie z wyzwaniem jakim było wdrożenie MPP. Podatnicy mają więc możliwość dokonywania płatności z zastosowaniem MPP. Jednak nie każdy chce otrzymywać płatności w MPP, a powody mogą być różne. Pytanie czy możemy w jakiś…

O kwalifikacji terenu niezabudowanego dla potrzeb stosowania zwolnienia z VAT decyduje jego podstawowe przeznaczenie

Taka konkluzja wynika z wyroku WSA w Krakowie z 10 lipca 2018 r. (sygn. I SA/Kr 492/18), wydanego w następstwie wniesionej przez spółkę skargi na interpretację indywidualną z 27 lutego 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.720.2017.2.MN). Sprawa dotyczy podatnika – spółki, która planowała sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, składających się z kilku działek ewidencyjnych, dla których prowadzone są trzy księgi wieczyste. Przedmiotowe działki zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z których część została przeznaczona pod zabudowę usługową,…

O kwalifikacji terenu niezabudowanego dla potrzeb stosowania zwolnienia z VAT decyduje jego podstawowe przeznaczenie

Taka konkluzja wynika z wyroku WSA w Krakowie z 10 lipca 2018 r. (sygn. I SA/Kr 492/18), wydanego w następstwie wniesionej przez spółkę skargi na interpretację indywidualną z 27 lutego 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.720.2017.2.MN). Sprawa dotyczy podatnika – spółki, która planowała sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, składających się z kilku działek ewidencyjnych, dla których prowadzone są trzy księgi wieczyste. Przedmiotowe działki zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z których część została przeznaczona pod zabudowę usługową,…

TSUE o VAT importowym w procedurze celnej 42

Zastosowanie zwolnienia dotyczącego importu towarów w ramach procedury 42 obwarowane jest szeregiem warunków formalnych. Zakres możliwości spełnienia niektórych z tych warunków stał się przedmiotem najnowszego orzecznictwa TSUE. Sprawa dotyczyła litewskiej spółki, która w chwili importu zamierzała dokonać dostawy zaimportowanych paliw na rzecz określonego kontrahenta, w związku z czym w zgłoszeniu przywozowym podała jego numer identyfikacyjny VAT. W wyniku późniejszej zmiany okoliczności – towary zostały przetransportowane…

25 = 85? Split payment a płynność finansowa

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) obowiązuje niespełna dwa tygodnie. Pomimo jego dobrowolności niektórzy podatnicy mogą odczuć jego negatywny wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Jak zaznacza sam Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację nr 18899, istnieje grupa podatników, którym MPP pogorszy płynność finansową. Jednakże jak jednocześnie uspokaja Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na wspomnianą interpelację poselską „Kwestia płynności finansowej podatników była…

Ograniczenie w zaliczeniu do KUP dotyczy wydatków na usługi niematerialne wyrażonych w kwocie brutto

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. ograniczenie w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na niektóre usługi niematerialne ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych (art. 15e ust. 1 ustawa o CIT) odnosi się do wydatków wyrażonych w kwocie brutto – takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) w interpretacji indywidualnej wydanej 12 czerwca 2018 r. (0114-KDIP2-3.4010.96.2018.2.MC). Zdaniem wnioskodawcy, ww. limit kwotowy, ze względu na brak jednoznacznego wskazania, że zasada neutralności…

WSA staje po stronie podatników wykreślonych z rejestru VAT UE

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT UE nie jest czynnością materialno-techniczną i powinno nastąpić w formie decyzji administracyjnej – wskazał WSA w wyroku w sprawie podatnika wykreślonego z rejestru VAT UE na podstawie art. 97 ust. 15 ustawy o VAT (Wyrok WSA w Warszawie z 4 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3481/17). Postępowanie w sprawie toczyło się wskutek złożenia skargi do WSA przez spółkę wykreśloną z rejestru podatników VAT UE. Naczelnik US wykreślił…