MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Jak liczyć limit kosztów finansowania dłużnego zaliczanych do kosztów podatkowych?

Od 1 stycznia 2018 r. zasady cienkiej kapitalizacji zostały zastąpione przepisami limitującymi zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów określonych kosztów finansowania dłużnego (np. odsetek). Nowe regulacje przewidują, że nadwyżka kosztów finansowania dłużnego w części przekraczającej 30% EBITDA (podatkowej) danego podatnika podlega wyłączeniu z jego kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym. Jednocześnie, zgodnie ze wspomnianymi przepisami, limitu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów określonych kosztów finansowania dłużnego nie stosuje się…

Czy prolongata odsetek powoduje powstanie nieodpłatnego świadczenia?

Czy samo odroczenie spłaty odsetek może spowodować powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń? Odpowiedź na to pytanie jest przedmiotem ostatniego wyroku NSA (Wyrok NSA z 21 czerwca 2018 r., sygn. akt II FSK 1414/16). Podatnik zaciągnął cztery pożyczki od podmiotu powiązanego kapitałowo. Wszystkie z nich były oprocentowane na poziomie 5%. Do zawartych umów sporządzono aneks, na bazie jednego z jego zapisów ustalono, że od momentu jego podpisania, odsetki będą naliczane kwartalnie. W pierwszej…

Jak przeprowadzić analizę danych porównawczych w przypadku braku możliwości odniesienia się do konkurencji lub też braku bezpośredniej konkurencji?

Analiza danych porównawczych od 1 stycznia 2017 r. stanowi obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla podatników, których przychody/koszty, w roku poprzedzającym, przekroczyły równowartość 10 mln EUR. Co do zasady, analizy porównawcze nie są niczym nowym w tematyce cen transferowych, chociaż do tej pory to podatnicy decydowali, czy chcą je przygotować. Obecnie, ich obligatoryjny charakter przysparza licznych problemów oraz wątpliwości. Dodatkowo znowelizowane przepisy o cenach transferowych wymagają od podatników, aby analiza porównawcza (oraz raport z jej przeprowadzenia)…

stawka 0% dla usług transportowych i spedycji

Mimo że często zamiennie używa się pojęć transportu i spedycji to jednak w „spedycji” mieści się szerszy zakres czynności niż pod pojęciem transportu (przewozu), natomiast sam transport może, ale nie musi być jedną z nich. W zakres usługi spedycji może wchodzić bowiem cały zestaw czynności, wykonywanych przez spedytora bezpośrednio lub pośrednio, które mają doprowadzić do przewozu towaru w określone miejsce (np. załadunek, rozładunek, przepakowanie). Skoro więc transport i spedycja mogą…

Opłata za pozostawienie samochodu na parkingu jednak z VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w ubiegłym tygodniu zajął się kwestią opodatkowania opłat za pozostawienie pojazdu na terenie parkingu po upływie doby parkingowej (wyrok z 21 czerwca 2018 r., sygn. I FSK 954/16). Sprawa dotyczyła podatnika, który jest operatorem parkingów miejskich, typu „parkuj i jedź”. W związku z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania VAT opłat pobieranych od użytkowników parkingu, podatnik zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zadał pytania czy podlegają opodatkowaniu VAT opłaty…

Definicja dostawy ciągłej

Zdefiniowanie pojęcia dostawy ciągłej, pomimo funkcjonowania w obrocie prawnym wielu rozstrzygnięć sądów administracyjnych w tym zakresie, wydaje się wciąż sprawiać problemy podatnikom. 14 czerwca br. pojawiło się kolejne rozstrzygnięcia NSA w tej sprawie (sygn. I FSK 1239/16). Zdaniem NSA z dostawą o charakterze ciągłym mamy do czynienia, gdy dostawca realizuje jedną dostawę w sposób ciągły, w drodze wykonania świadczeń częściowych (powtarzających się) w określonych okresach rozliczeniowych. Analizowana sprawa dotyczyła…

Doładowywanie samochodów elektrycznych to usługa dla VAT

Choć sprzedaż energii elektrycznej stanowi dla potrzeb VAT dostawę towarów, to jednak niektóre świadczenia związane z udostępnieniem jej konsumentom są kwalifikowane jako świadczenie usług. Przykładem jest chociażby udostępnianie ogólnodostępnych stacji do ładowania pojazdów elektrycznych. O tym, że kwalifikacja tego rodzaju świadczeń budzi wątpliwości podatkowe, świadczy wyrok WSA w Warszawie z 6 czerwca 2018 r., sygn. III SA/Wa 3071/17. W ostatnim czasie, za sprawą prac parlamentarnych nad ustawą z dnia…

Kolejne wątpliwości podatników rozwiane

Jak ostatnio wspominaliśmy (TU i TU), Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez podatników pytania odnośnie formularzy CIT-TP oraz odpowiednio PIT-TP. Wydaje się, że największe trudności podatnikom sprawia uzupełnienie części F formularza (która odpowiada części G w obecnym projekcie formularza). Nie dość, że jest ona rozbudowana, to dodatkowo wymaga podania bardzo szczegółowych danych. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kilka, najczęściej powtarzających się, pytań. W którym miejscu wpisać prowizję komisyjną?…

Mechanizm podzielonej płatności – podzielone szanse?

Już niedługo w Polsce zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności (MPP). Stosowanie mechanizmu nie jest obligatoryjne. Jest natomiast premiowane – ustawodawca przewidział system zachęt dla podatników. W oczach Ministra Finansów zapłata w reżimie podzielonej płatności to przesłanka należytej staranności, przejaw uczciwości podatnika. Czy zachęty skuszą podatników? I czy wszyscy podatnicy mają równy dostęp do skorzystania z dobrodziejstw tzw. split payment? Jeszcze niedawno trwały dyskusje,…

Jak ujmować specyficzne transakcje w CIT-TP/PIT-TP?

Odkąd opublikowano pierwszą wersję uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (CIT-TP/PIT-TP), podatnicy zgłaszali wątpliwości dotyczące miejsca prezentacji transakcji specyficznych jak na przykład refaktura, cashpool czy hedging, których nie można było jednoznacznie przyporządkować do kategorii wskazanych przez ustawodawcę. Ministerstwo nie zmieniło znacząco w tym zakresie wzoru formularza, natomiast wśród odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podatników, znalazły się również wytyczne dotyczące tego, gdzie takie transakcje w sprawozdaniu…