MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

SLIM VAT 2 na ostatniej prostej – jakie zmiany czekają podatników od 1 października

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca zmiany określane potocznie jako SLIM VAT 2, została już podpisana przez Prezydenta. Oznacza to, że podatnicy VAT powinni zacząć szykować się na zmiany w zakresie rozliczeń VAT, które w większości wejdą w życie od 1 października 2021 r. Choć poprzedni pakiet SLIM VAT w ramach „uproszczeń” wprowadził kontrowersyjne zmiany w zakresie faktur korygujących, co rodzi pewne obawy co do kolejnych zmian proponowanych przez rząd w drugiej części…

Polski Ład w TP – Polski Ład ograniczy obowiązki dokumentacyjne?

O zmianach wynikających z Polskiego Ładu wspominaliśmy już w poprzednich wpisach (m.in. z 28 lipca oraz 16 sierpnia br.). W niniejszym chcielibyśmy dokładniej przyjrzeć się możliwości ograniczenia obowiązków dokumentacyjnych w związku z planowanymi zmianami. Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego Polski Ład zakłada szereg zwolnień z obowiązku dokumentacyjnego, w tym rozszerzenie możliwości wyłączenia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji: pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi, a także pomiędzy…

MDDP partnerem Forum Rynku Nieruchomości 2021

Już 2 i 3 września, w nadmorskim Sopocie, odbędzie się XI edycja konferencji Forum Rynku Nieruchomości, której od lat MDDP jest partnerem merytorycznym. Eksperci, przedstawiciele branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz inwestorzy zaprezentują najnowsze raporty dotyczące branży nieruchomości,omówią prognozowane trendy oraz widoczne na horyzoncie zmiany w przepisach prawnych i podatkowych. Na wydarzeniu spółkę doradztwa podatkowego…

Polski Ład zmieni zasady rozliczania kosztów – wbrew unijnej dyrektywie i sądom

Z Ministerstwo Finansów przegrywało w sądach, więc zmieni przepisy. Chodzi o rozliczanie kosztów uzyskania przychodów przez firmy korzystające z tzw. finansowania dłużnego. Projekt Polskiego Ładu przewiduje zmiany, które uderzą zwłaszcza w tych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić ekspansję na rynkach zagranicznych i nabywać podmioty konkurencyjne. Dotknie to także firmy powiązane. – Literalna wykładnia przepisów dosyć jednoznacznie…

Polski Ład w TP – zmiany w zakresie mechanizmu safe harbour dla transakcji finansowych

Opublikowany z końcem lipca, w ramach Polskiego Ładu, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (więcej na ten temat we wpisie) przewiduje liczne zmiany w przepisach z obszaru cen transferowych. Z uwagi na skalę proponowanych zmian, w ramach najbliższych publikacji postaramy się Państwu je szczegółowo przybliżyć. W ramach niniejszego wpisu chcielibyśmy omówić proponowane zmiany w zakresie mechanizmu safe…

Polski Ład a VAT – część 3 pozostałe zmiany

Ostatnia część artykułu dotyczy pozostałych zmian VAT proponowanych w ramach Polskiego Ładu, tj. wprowadzenia skróconego 15-dniowego terminu na zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych korzystających z kas fiskalnych online, czasowego ograniczenia preferencji w VAT dla podatników, którzy nie przestrzegają obowiązku przyjmowania płatności bezgotówkowych oraz dostosowania przepisów dotyczących wydawania wiążącej informacji stawkowej (WIS) do przepisów wprowadzających do ordynacji podatkowej tzw. porozumienie inwestycyjne. Zachęcamy do zapoznania się także…

Polski Ład wprowadzi ograniczenia w korzystaniu z finansowania dłużnego

Zgodnie z uzasadnieniem projektu nowelizacji ustaw podatkowych w ramach Polskiego Ładu, celem zmian jest usunięcie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych. Chodzi o sposób interpretowania przepisu art. 15c ust. 1 i 14 ustawy o CIT, a więc tego, czy limit odliczalności kosztów finansowania dłużnego należy liczyć jako kwotę 3 mln zł plus 30 proc. tzw. podatkowego EBITDA,…

Dokumentacja Masterfile – czy zawsze trzeba ją sporządzać?

Obowiązek przygotowania dokumentacji Masterfile funkcjonuje w polskich przepisach podatkowych już od 2017 roku. Za lata 2019-2021 obowiązek ten dotyczy podmiotów z grup kapitałowych o skonsolidowanych przychodach na poziomie przekraczającym 200 mln PLN. Przepisy jednak ulegają ciągłej ewolucji i w ramach najnowszego projektu ustawy próg ten ma zostać zniesiony. Tym samym obejmując od 2022 roku obowiązkiem większą ilość podatników. Warto również podkreślić, że powoli zbliża się termin na przygotowanie dokumentacji Masterfile za 2020 rok,…

Polski Ład a VAT – Część 2: Opodatkowanie usług finansowych

Kolejną dużą zmianą proponowaną w ramach Polskiego Ładu, oprócz możliwości wspólnych rozliczeń w ramach Grup VAT, jest wprowadzenie opcji opodatkowania transakcji finansowych. Poniżej omówione zostaną założenia oraz zakres projektowanych zmian. Jeśli natomiast szukają Państwo informacji dotyczących wspólnego rozliczania podatku w ramach Grup VAT, odsyłamy do pierwszej części artykułu (opublikowanej na naszym blogu w dniu 30 lipca 2021 roku). W chwili obecnej usługi finansowe korzystają ze zwolnienia…

Polski Ład a VAT – część 1 Grupy VAT

W dniu 26 lipca 2021 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy wprowadzającej rozwiązania proponowane w ramach tzw. Polskiego Ładu. Chociaż przeważająca część zmian dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, w projekcie znalazły się również zmiany w VAT – m.in. umożliwienie wspólnego rozliczania podatku w ramach Grup VAT i opodatkowanie usług finansowych. W tym wpisie omówione zostaną warunki utworzenia, sposób działania i korzyści z rozliczeń Grup…