MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

10 rzeczy o JPK_VAT, które trzeba wiedzieć!

Wczoraj upłynął termin na złożenie JPK_VAT za luty, pora więc podsumować wiedzę o JPK_VAT i jego zawartości. Warto również sprawdzić jakie dane kryją się w składanych JPK_VAT, gdyż podlegają one automatycznej weryfikacji przez urzędy skarbowe. Poniżej krótka ściągawka. Czym jest plik JPK_VAT? JPK VAT jest plikiem w formacie .xml zawierającym te same dane, które zawarte są w ewidencji prowadzonej przez podatnika VAT w celu właściwego rozliczenia podatku VAT, czyli…

Master File, czyli zdjęcie grupy z lotu ptaka

W początkowej euforii ostatnich zmian (przypomnijmy – wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji), spóźnialscy podatnicy odetchnęli z ulgą, gdyż pozostało im jeszcze kilka miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji cen transferowych. Chociaż podatnicy koncentrują się w szczególności na przygotowaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz jej elementach, takich jak np. odpowiedni dobór metody, czy przygotowanie analizy porównawczej, powinni również pamiętać o dokumentacji grupowej (Master File). Kto ma obowiązek sporządzenia Master File’a?…

Jak właściwie udokumentować analizę porównawczą?

Od 2017 roku, dla części podatników (których przychody lub koszty przekroczyły 10 mln EUR) przeprowadzanie analiz porównawczych stało się obowiązkowym elementem lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jak zaprezentować przeprowadzoną analizę porównawczą? Co prawda, przepisy nie wskazują, w jakiej formie powinna zostać zaprezentowana analiza porównawcza. Jednak w związku z tym, że analiza porównawcza jest elementem lokalnej dokumentacji cen transferowych, najczęściej jest ona prezentowana w formie raportu, stanowiącego załącznik…

Prezenty dla pracowników – związek z działalnością gospodarczą

Orzeczenie WSA z ciekawymi tezami – w wydawałoby się oczywistej sprawie dotyczącej wydawania towarów oferowanych przez spółkę (napoje) na rzecz pracowników, okazjonalnie, w celu motywowania pracowników i  budowania ich związku z marką. Racjonalne i ciekawe stwierdzenia WSA w Warszawie zaprezentowane w wyroku  z 13 grudnia 2017 r. (III SA/Wa 652/17 ) mogą być wykorzystane w innych sprawach. Pytanie podatnika – sprawa ma swoje źródło we wniosku o wydanie interpretacji – dotyczyło…

cyfryzacja gospodarki

Agnieszka Wnuk panelistką podczas kongresu „Cyfryzacja polskiej gospodarki”

27 marca 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, odbędzie się kongres „Cyfryzacja polskiej gospodarki”, podczas którego eksperci z różnych branż, debatować będą o obszarach, w których cyfryzacja będzie najbardziej odczuwalna. MDDP podczas kongresu reprezentować będzie Agnieszka Wnuk. Agnieszka wraz z Stefanem Życzkowskim – Prezesem Zarządu, ASTOR, Piotrem Arakiem– Dyrektorem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Arturem Soboniem – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Dominkiem Wójcickim – Dyrektorem…

Objaśnienia Ministerstwa Finansów – podsumowanie najważniejszych zmian

W dniu 16 marca br. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia do wydłużonych terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Objaśnienia te dotyczą podpisanego w ubiegłym tygodniu Rozporządzenia (https://www.mddp.pl_blog/rozporzadzenie-opublikowane-w-dzienniku-ustaw/). Wyjaśnienia wydane przez Ministerstwo Finansów należy ocenić za bardzo pomocne. W dość obszerny i klarowny sposób precyzują obowiązki podatników w wydłużonym terminie. Objaśnienia wydane przez Ministerstwo Finansów wyjaśniają m.in.: Sposób wypełniania deklaracji podatkowych (CIT-8 lub PIT-36) pod kątem obowiązków sporządzania dokumentacji cen transferowych, Sposób…

Usługi kosmetologa i podologa nie są zwolnione z VAT

W ostatnim czasie można zauważyć dokonywanie przez organy podatkowe zmian wydanych wcześniej interpretacji w zakresie zwolnienia dla czynności związanych z ochroną zdrowia. Przykładem tego rodzaju działań są objęte interpretacje indywidualne, które kilka lat temu potwierdzały zwolnienie z VAT dla usług z zakresu podologii i kosmetologii dermatologicznej. Zmiany interpretacji w tym zakresie są utrzymywane w mocy przez sądy administracyjne, jak np. w niedawnym wyroku WSA w Poznaniu z 8 marca 2018 r., sygn. I SA/Po…

Faktura przed dostawą – moment powstania obowiązku podatkowego w WNT

Polskie przepisy za moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru uznają datę wystawienia faktury, a w przypadku opóźnienia w wystawieniu faktury – 15 dnia miesiąca następującego po dostawie towarów będącej przedmiotem WNT. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy, gdy faktura została wystawiona, ale to dostawa towarów uległa opóźnieniu? Opóźnienia w dostawie są czymś powszechnym w biznesie. Awaria systemu magazynowego, uszkodzenie towarów, opóźnienia w przewozie czy gromadzenie towarów w celu ograniczenia kosztów…

Czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego podlega nowym obowiązkom dokumentacyjnym?

Część zagranicznych przedsiębiorców prowadzi w Polsce działalność za pośrednictwem oddziału firmy zagranicznej. W przypadku tego rodzaju podmiotów pojawiają się problemy dotyczące zastosowania nowych regulacji w zakresie cen transferowych. Wątpliwości wynikają z faktu, że sam oddział zagraniczny nie jest podatnikiem w rozumieniu Ustawy o CIT, podatnikiem jest podmiot zagraniczny prowadzący działalność w formie oddziału. Co prawda, z art. 9a ust. 5 Ustawy CIT wynika, iż dokumentacja cen transferowych powinna zostać…

Opodatkowanie VAT usług dodatkowych związanych z wynajmem domków

Zakres zastosowania 8% stawki VAT dla usług hotelowych i podobnych cały czas budzi kontrowersje co do tego, które świadczenia dodatkowe do noclegu również podlegają tej stawce. Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w wyroku WSA w Poznaniu z 8 marca 2018 o sygn. I SA/Po 27/18 świadczenia dodatkowe takie jak sprzątanie, możliwość korzystania z ręczników, łóżeczka dziecięcego, pralni oraz możliwość pobytu wraz ze zwierzętami stanowią świadczenia pomocnicze do usługi zakwaterowania – czyli również korzystają…