MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Czy samodzielne sporządzenie analizy danych porównawczych jest możliwe?

Podatnicy, zwłaszcza ci spóźnialscy, odetchnęli z ulgą na wieść o przedłużeniu terminu do przygotowania dokumentacji cen transferowych, złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz złożenia oświadczenia CIT-TP. Ministerstwo Finansów zgodziło się na tę zmianę właśnie na wniosek podatników, którzy wskazywali na trudności w wywiązaniu się z nowych obowiązków. W praktyce okazuje się bowiem, że sporządzenie poszczególnych elementów dokumentacji cen transferowych nie jest proste i wymaga zaangażowania znacznie większych nakładów niż mogłoby się wydawać. Przykładem…

Co w JPK „piszczy”?

Chyba już każdy słyszał o JPK, a w zasadzie prawie wszyscy podatnicy złożenie pierwszych JPK_VAT mają już za sobą – oczywiście czynni podatnicy VAT, którzy tego nie zrobili powinni to zrobić jak najszybciej. O ile sam proces przesłania JPK sprowadza się do jednego kliknięcia to już przygotowanie właściwego pliku mogło dostarczyć trochę problemów. Jedni poradzili sobie dzięki skomplikowanym i złożonym systemom podatkowo-księgowym przy współpracy ze specjalistami IT,…

Korekta dochodowości istotna także dla VAT

Marzec to dla większości podatników miesiąc zdominowany przez podatki dochodowe – roczne rozliczenia, sprawozdania finansowe, wskaźniki i wyniki. Dodatkowe obowiązki i zadania pojawiają się w przypadku podmiotów powiązanych, czyli w obszarze zyskujących na znaczeniu cen transferowych. Jednym z nich jest roczna korekta dochodowości – rozważana w kontekście CIT, a ignorowana z perspektywy VAT. Na to zagadnienie wskazywaliśmy w naszych publikacjach już dwa miesiące temu (Czytaj: TP adjustment – matematyka…

Kompleksowe usługi magazynowe na rzecz zagranicznych kontrahentów – na pewno bez VAT?

Traktowanie podatkowe usług kompleksowej obsługi logistycznej obejmującej przechowywanie towarów świadczonej na rzecz zagranicznych kontrahentów niejednokrotnie nastręcza problemów świadczeniodawcom. Wątpliwości dotyczą właściwego sposobu opodatkowania VAT – czy takie usługi są opodatkowane na zasadach ogólnych (B2B) czy jak usługi związane z nieruchomościami (i opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości– czyli magazynu). Tego typu kompleksowe usługi są świadczone np. przez hurtownie farmaceutyczne, ale kwestia opodatkowania usług logistycznych i „order managementu” dotyczy wielu…

„Rynkowa zdolność kredytowa” – czy będą zmiany w zakresie art. 15 ca?

Artykuł 15 ca ustawy o CIT wzbudza zainteresowanie podatników. Tym razem pytanie dotyczące „rynkowej zdolności kredytowej” było przedmiotem interpelacji poselskiej. Jak słusznie zauważono nowy przepis w szczególności uderza w nowe przedsiębiorstwa, np. spółki celowe, które na starcie działalności mogą nie mieć wymaganej zdolności kredytowej, co wynika ze specyfiki ich działalności. Na naszym blogu również adresowaliśmy już kwestię oceny rynkowej zdolności kredytowej w kontekście zapisów artykułu 15 ca. (Czytaj:…

Czy podatnicy posiadający interpretację indywidualną mogą czuć się bezpiecznie?

Jak już informowaliśmy (TUTAJ), Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną w zakresie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Zgodnie z opinią zastępcy dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen, interpretacja ta ma za zadanie uprościć obowiązki dokumentacyjne po stronie podatników. Tymczasem sytuacja skomplikowała się, gdyż część podatników otrzymała już interpretacje indywidualne ze stanowiskiem odmiennym niż przedstawione w interpretacji ogólnej. Co to dla nich oznacza? Jakie skutki wywoła interpretacja ogólna?…

Przerwa w transporcie towarów wykluczy eksport?

Występujące w trakcie wywozu towarów poza terytorium UE przerwy mogą kreować ryzyko w postaci utraty prawa do zastosowania preferencyjnej 0% stawki VAT – zwłaszcza jeśli są wykorzystywane na dokonanie przeróbki towaru. Wspomniane przerwy podyktowane mogą być powodami technicznymi, logistycznymi czy też ekonomicznymi. Przykładowo mogą mieć związek z czasowym składowaniem z uwagi na zmianę środka transportu, oczekiwaniem na przybycie innych towarów celem ich połączenia i obniżeniem kosztów…

Wartość transakcji finansowych – nie tylko wynagrodzenie?

Czy wartość transakcji to suma odsetek / opłat / prowizji zapłaconych na rzecz podmiotu powiązanego, z którym realizowana jest transakcja, czy też należy również uwzględnić wartość kwoty, od której naliczane są opłaty? Ustalenie wartości transakcji finansowych od wielu lat budzi wątpliwości podatników. W polskich przepisach nie ma regulacji, które wskazywałaby, w jaki sposób określić wartość transakcji finansowych na potrzeby ustalenia, czy dana transakcja jest objęta obowiązkiem dokumentacyjnym. Wątpliwości budzi kwestia, czy należy…

JPK_VAT 3.0

W ramach uszczelniania systemu podatkowego i ścigania oszustów Ministerstwo Finansów nakłada na podatników coraz to nowe obowiązki, które mają usprawnić system kontroli. W praktyce stanowią one dodatkowe obciążenia administracyjne dla wszystkich podmiotów, przede wszystkim tych uczciwych. Jednym z takich obowiązków jest jednolity plik kontrolny (JPK), który może składać się z aż 7 struktur, w tym oczywiście z JPK_VAT. Od 1 tycznia 2018 każdy podatnik VAT (również mikro przedsiębiorca) ma obowiązek przekazywania…

Rabaty pośrednie z perspektywy podatku naliczonego

Kilka dni temu pisaliśmy o rabatach pośrednich, sposobie dokumentowania wypłacanych premii oraz wątpliwościach związanych z prawem podmiotu udzielającego rabatu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego tutaj. Warto również przyjrzeć się zagadnieniu od strony podatku naliczonego i zasady neutralności podatku VAT. — W związku z zaostrzającym się prawem antykorupcyjnym i szeregiem regulacji mających na celu przeciwdziałanie wyłudzeniom, obserwujemy nową tendencję w biznesie wykorzystującą mechanizm rabatów pośrednich. Konstrukcja…