MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Brak straty w spółce osobowej jako jeden z warunków skorzystania ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy pozwalają na wyłączenie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi, które w danym roku podatkowym nie poniosły straty podatkowej oraz nie korzystają z określonych zwolnień z podatku dochodowego. Warto zastanowić się, w jaki sposób ustalić spełnienie tych przesłanek w przypadku, gdy w transakcji bierze udział spółka osobowa. Sytuacja spółki osobowej, jako podmiotu neutralnego podatkowo, może wydawać się problematyczna (z wyjątkiem…

E-commerce: Nowe obowiązki VAT dla platform internetowych

Nadchodzące zmiany związane z wprowadzeniem od 1 lipca br. pakietu e-commerce w UE dotkną w szczególności platformy internetowe. Mogą one spodziewać się znacznego rozszerzenia swoich obowiązków i odpowiedzialności w zakresie rozliczeń VAT. Fikcja dostawy przez platformę pośredniczącą Zmiany dotyczą przede wszystkim platform funkcjonujących w tzw. modelu marketplace (oferujące towary wielu sprzedawców internetowych w jednym miejscu i umożliwiające zakup ich przez klientów). Dotychczas takie platformy na potrzeby podatku VAT nie uczestniczyły…

MDDP Partnerem Konferencji „E-commerce Boom”

O sprawnych procesach logistycznych, dających szanse na rozwój biznesu w branży e-commerce i najlepszych praktykach dla logistyki e-handlu porozmawiamy w trakcie II Edycji Konferencji Online „E-commerce Boom”, 1 lipca. Podczas konferencji Magdalena Jaworska, doradca podatkowy i starszy menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy wystąpi z tematem „Pakiet e-commerce. Nowe zasady rozliczenia sprzedaży konsumenckiej…

E-commerce: Limit obrotu przy sprzedaży wysyłkowej do innych krajów UE od 1 lipca 2021 r.

Przepisy Pakietu e-commerce wskazują, iż limit 10 000 EUR netto determinujący możliwość rozliczania VAT w kraju wysyłki towarów bez konieczności rejestracji w kraju konsumenta lub rejestracji na One Stop Shop (OSS) należy odnosić do sprzedaży wysyłkowej (WSTO) towarów do konsumentów na terenie całej Unii Europejskiej. Dodatkowo do tego limitu wlicza się usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów w innych krajach UE. Zgodnie z brzmieniem projektowanego art. 22a…

Zysk komandytariusza ze spółki komandytowej może być wolny od podatku dochodowego

Od 1 stycznia 2021 r. (lub od 1 maja 2021 r., w zależności od decyzji wspólników) spółki komandytowe stały się podatnikami CIT. Przepisy wprost wskazują że art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, przewidujący zwolnienie z opodatkowania m.in. dywidend wypłacanych przez spółki kapitałowe (spółka z o.o., spółka akcyjna) na rzecz swoich wspólników  będących również spółką kapitałową, przy spełnieniu pewnych warunków, będzie miało zastosowanie również do zysków ze spółek komandytowych powstałych po dacie kiedy stały się…

Termin 5 lat na rozliczenie straty spółki nie biegnie w czasie funkcjonowania PGK – Wyrok WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok istotny dla spółek, które poniosły stratę podatkową w CIT przed przystąpieniem do PGK i nie zdążyły jej rozliczyć. WSA potwierdził, że termin pięciu lat podatkowych na obniżenie dochodu spółki (podatnika) nie obejmuje okresu, w którym spółka była członkiem PGK. Tym samym okres ten jest „zawieszony” na czas funkcjonowania PGK (wyrok WSA w Warszawie z 8 grudnia 2020 r., sygn. III SA/Wa 1308/20). Przypomnijmy, zgodnie…

Ważny wyrok TSUE w sprawie VAT i stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

W dniu 3 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał kolejny wyrok (sygn. C‑931/19, Titanium Ltd) w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie VAT (fixed establishment, FE). ISTOTA ROZSTRZYGNIĘCIA TSUE wskazał, że FE nie może powstać wyłącznie w oparciu o infrastrukturę techniczną czyli bez personelu. W konsekwencji, w sytuacji gdy właściciel…

Aktualizacja analiz porównawczych dla transakcji finansowych

Często spotykanym modelem finansowania wewnątrz grup kapitałowych jest wzajemne udzielanie pożyczek, co pozwala w efektywny sposób zagospodarować nadwyżki finansowe wypracowane przez grupę w danym okresie. Zrozumiałym przy tym, w kontekście cen transferowych, jest wymóg, by finansowanie wewnątrzgrupowe było udzielane na warunkach, które zostałyby zaakceptowane przez podmioty niepowiązane. To z kolei wymaga opracowywania odpowiednich analiz cen transferowych oraz ich późniejszych aktualizacji. Jak interpretować wyniki zaktualizowanych analiz cen…

Likwidacja oznaczenia MPP i inne zmiany w JPK

W ubiegłym tygodniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano zmienioną wersję projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego JPK_V7M i JPK_V7K (rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). O pierwszej wersji projektu pisaliśmy na blogu (link). W nowym projekcie uwzględniono uwagi zebrane w toku konsultacji publicznych, a także zawarto elementy związane z planowaną implementacją pakietu…

Nowe zasady opodatkowania VAT e-commerce

Na mocy unijnych dyrektyw Polska jest zobowiązana do wprowadzenia od 1 lipca 2021 r. zmian w ustawie o VAT dotyczących tzw. Pakietu VAT e-commerce. Czy zdążymy? To okaże się dopiero pod koniec czerwca, gdyż nowelizacja ustawy w tym zakresie nie była jeszcze przedmiotem obrad Senatu. Jeśli nie zdążymy, może powstać  chaos, ponieważ przepisy te wprowadzają…