MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Samozatrudnieni mogą zadeklarować zmianę formy opodatkowania

Pakiet zmian w przepisach, który wszedł w życie od 1 stycznia 2022 r. (tzw. Polski Ład 1.0), wprowadził niemałe zamieszanie wśród podatników, w tym – a może przede wszystkim – wśród samozatrudnionych. Na decyzje o formie opodatkowania przychodów/dochodów w 2022 r. dokonywane przez przedsiębiorców miały wpływ nowe zasady naliczania składki zdrowotnej (w tym jej całkowita nieodliczalność od podatku), podwyższenie progu podatkowego (do 120 tys. zł) oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku (do 30 tys. zł) w ramach…

Przepisy dotyczące opodatkowania reorganizacji dalej niejasne

27 czerwca 2022 roku został opublikowany projekt nowelizacji niektórych przepisów m.in. z zakresu podatków dochodowych wprowadzonych od 1 stycznia 2022 roku pakietem Polskiego Ładu. Pomimo sygnałów ze strony podatników, doradców podatkowych czy też mediów , w projekcie zabrało propozycji zmiany przepisów dotyczących szeroko rozumianych czynności reorganizacyjnych. Nowelizacja przepisów dotyczących połączeń, podziałów i innych podobnych czynności, wprowadzona przez Polski Ład, w dalszym ciągu wzbudza wątpliwości z punktu widzenia zgodności z ustawodawstwem…

Dostawa z montażem – jak prawidłowo zidentyfikować obowiązek podatkowy w VAT?

Prawidłowe zidentyfikowanie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów z montażem stanowi nie lada wyzwanie dla podatników. Determinując powyższe, należy bowiem zmierzyć się z szeroko pojętymi zapisami umownymi zawartymi między stronami transakcji, w których zakres wchodzić mogą warunki płatności, obowiązek sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego i inne indywidualne ustalenia mające na celu zabezpieczenie interesów oraz warunków transakcji obydwu stron. Proste zasady – lecz sporo…

E-handel międzynarodowy: projekt ustawy wpisany w harmonogram prac legislacyjnych i programowych rządu

11 lipca 2022 r. pojawiła się informacja o wpisaniu przez Radę Ministrów w harmonogram prac projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT dotyczącego e-handlu międzynarodowego (nr projektu: UC128). Jako planowany termin jego przyjęcia przez rząd podano IV kwartał 2022 r. Transgraniczny handel przez Internet staje się coraz popularniejszą formą sprzedaży, a co za tym idzie obroty podmiotów prowadzących taki biznes wzrastają. Z tego powodu często dochodzi do nadużyć podatkowych. Aby uszczelnić…

SLIM VAT 3: projekt ustawy wpisany w harmonogram prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

W poniedziałek 11 lipca 2022 r. pojawiła się informacja, że Rada Ministrów wpisała w harmonogram prac projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT dotyczący pakietu SLIM VAT 3 (nr projektu: UD411). Jako planowany termin jego przyjęcia przez rząd podano III kwartał 2022 r. Zmiany mają być odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców do Ministerstwa Finansów. Jako przyczyny i potrzebę wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie rząd podaje głównie uproszczenie rozliczania podatku…

Podatnik, który nie skorzystał z prawa do odliczenia VAT przed upływem terminu zawitego, nie ma możliwości jego dokonania w ramach korekty

Wyrok TSUE z 7 lipca 2022 r. w sprawie Staatssecretaris van Financiën vs. X, sygn. akt C‑194/21 Ta niderlandzka sprawa dotyczyła następującego stanu faktycznego: podatnik zakupił niezabudowane działki gruntu, lecz z uwagi na fakt, że początkowo planował wykorzystywać je wyłącznie do działalności nieopodatkowanej VAT, nie skorzystał z prawa do odliczenia VAT. Po 7 latach – gdy podatnik zbył działki – urząd skarbowy określił względem niego zobowiązanie VAT z tego tytułu a jednocześnie odmówił prawa…

KE: Tymczasowe zniesienie ceł i VAT od importu towarów ratujących życie Ukraińcom

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) już jakiś czas temu z powodu trwającego w Ukrainie kryzysu humanitarnego wywołanego wojną wystąpiła do Komisji Europejskiej (KE) o zwolnienie z cła i podatku VAT towarów niezbędnych do niesienia pomocy Ukraińcom i ujęcie Polski wśród adresatów takiej decyzji. KE na początku lipca przychyliła się do wniosku KAS i postanowiła znieść cła i VAT od importu z państw trzecich towarów ratujących życie obywatelom Ukrainy, jak np. żywność,…

Formularz WH-OSC. Nowe przepisy i kolejne wątpliwości

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego. Tło problemu Przypomnijmy, że z początkiem roku, po kilku latach zawieszenia stosowania, zaczęły obowiązywać, w nieco zmienionej formie, przepisy dotyczące obowiązkowego poboru podatku u źródła od płatności przekraczających w roku podatkowym 2 mln zł (tzw. „pay and refund”). Aktualnie przepisy co do zasady wymagają poboru podatku u źródła…

Stawka 0% w WDT a oprzyrządowanie, które nie opuszcza terytorium Polski

Stawka 0% w podatku VAT jest dość interesująca – posiada ona cechy zwolnienia, jednocześnie tym zwolnieniem nie będąc. Można rzec, że jest nawet od niego lepsza, bo przecież sprzedaż nią objęta podlega opodatkowaniu, pomimo braku podatku należnego ujmuje się ją w JPK, ale przez to, że podatnik nie jest zwolniony, zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Dlatego wielu podatników VAT bardzo chętnie chciałoby skorzystać z takiej opcji. Nie jest…