MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Polski Ład a VAT – część 3 pozostałe zmiany

Ostatnia część artykułu dotyczy pozostałych zmian VAT proponowanych w ramach Polskiego Ładu, tj. wprowadzenia skróconego 15-dniowego terminu na zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych korzystających z kas fiskalnych online, czasowego ograniczenia preferencji w VAT dla podatników, którzy nie przestrzegają obowiązku przyjmowania płatności bezgotówkowych oraz dostosowania przepisów dotyczących wydawania wiążącej informacji stawkowej (WIS) do przepisów wprowadzających do ordynacji podatkowej tzw. porozumienie inwestycyjne. Zachęcamy do zapoznania się także…

Polski Ład wprowadzi ograniczenia w korzystaniu z finansowania dłużnego

Zgodnie z uzasadnieniem projektu nowelizacji ustaw podatkowych w ramach Polskiego Ładu, celem zmian jest usunięcie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych. Chodzi o sposób interpretowania przepisu art. 15c ust. 1 i 14 ustawy o CIT, a więc tego, czy limit odliczalności kosztów finansowania dłużnego należy liczyć jako kwotę 3 mln zł plus 30 proc. tzw. podatkowego EBITDA,…

Dokumentacja Masterfile – czy zawsze trzeba ją sporządzać?

Obowiązek przygotowania dokumentacji Masterfile funkcjonuje w polskich przepisach podatkowych już od 2017 roku. Za lata 2019-2021 obowiązek ten dotyczy podmiotów z grup kapitałowych o skonsolidowanych przychodach na poziomie przekraczającym 200 mln PLN. Przepisy jednak ulegają ciągłej ewolucji i w ramach najnowszego projektu ustawy próg ten ma zostać zniesiony. Tym samym obejmując od 2022 roku obowiązkiem większą ilość podatników. Warto również podkreślić, że powoli zbliża się termin na przygotowanie dokumentacji Masterfile za 2020 rok,…

Polski Ład a VAT – Część 2: Opodatkowanie usług finansowych

Kolejną dużą zmianą proponowaną w ramach Polskiego Ładu, oprócz możliwości wspólnych rozliczeń w ramach Grup VAT, jest wprowadzenie opcji opodatkowania transakcji finansowych. Poniżej omówione zostaną założenia oraz zakres projektowanych zmian. Jeśli natomiast szukają Państwo informacji dotyczących wspólnego rozliczania podatku w ramach Grup VAT, odsyłamy do pierwszej części artykułu (opublikowanej na naszym blogu w dniu 30 lipca 2021 roku). W chwili obecnej usługi finansowe korzystają ze zwolnienia…

Polski Ład a VAT – część 1 Grupy VAT

W dniu 26 lipca 2021 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy wprowadzającej rozwiązania proponowane w ramach tzw. Polskiego Ładu. Chociaż przeważająca część zmian dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, w projekcie znalazły się również zmiany w VAT – m.in. umożliwienie wspólnego rozliczania podatku w ramach Grup VAT i opodatkowanie usług finansowych. W tym wpisie omówione zostaną warunki utworzenia, sposób działania i korzyści z rozliczeń Grup…

Koszt odsetek od pożyczki na zakup udziałów można alokować do dochodu z innych źródeł przychodów w CIT – Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, które może okazać się istotne dla spółek spłacających odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup udziałów lub akcji. Jak wynika z ustnego uzasadnienia wyroku z 20 lipca 2021 r. (sygnatura II FSK 2627/20), pożyczkodawca – podatnik CIT powinien rozpoznawać odsetki jako koszt pośredni i może alokować koszt do dochodu osiąganego z zysków kapitałowych oraz dochodu z innych źródeł przychodów poprzez zastosowanie klucza przychodowego.…