MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Sprzedaż udziałów – jak przygotować analizę cen transferowych?

Transakcje kapitałowe, w tym sprzedaż udziałów, należą do kategorii transakcji, które analogicznie jak inne transakcje zakupu / sprzedaży podlegają obowiązkom z zakresu cen transferowych. Jeżeli więc wartość transakcji przekroczy próg ustawowy, wynoszący 2 mln PLN, podatnik jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji cen transferowych, której obligatoryjnym elementem jest analiza cen transferowych. Niestandardowy charakter transakcji sprzedaży udziałów (m.in. ze względu na konieczność indywidualnej wyceny sprzedawanych udziałów) jest…

Zespół Cen Transferowych triumfuje. Aż 3 pozytywne decyzje APA uzyskane dla klienta!

Zespół Cen Transferowych MDDP uzyskał aż 3 pozytywne jednostronne uprzednie porozumienia cenowe zawarte z KAS dotyczące art. 15e ustawy o CIT dla klienta z branży wyrobów alkoholowych. PROCEDURA APA Uzyskanie decyzji APA jest dla części podatników jedyną możliwością, aby uwzględnić koszty usług wewnątrzgrupowych jako koszty uzyskania przychodów, co pozwala na wygenerowanie oszczędności podatkowych. Warto przy…

Organy kontrolujące w dalszym ciągu korzystają z secret comparables

Od 2019 r. podatnicy zobowiązani są do przygotowywania analiz cen transferowych dla każdej transakcji kontrolowanej, objętej obowiązkiem dokumentacyjnym. Mogą przygotować je samodzielnie, w oparciu o dostępne dane lub zlecając ich sporządzenie zewnętrznym doradcom, posiadającym dostęp do specjalistycznych baz danych. Na rynku są jednak dane, które nie są dostępne ani dla podatników, ani dla doradców, i z których (mimo licznych sprzeciwów) w dalszym ciągu korzystają organy podatkowe. Praktyka organów podatkowych Praktyka organów…