MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Likwidacja stawki LIBOR a ceny transferowe

Zgodnie z decyzją Brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA) oraz Bank of England wraz z końcem 2021 roku przestanie być publikowana stopa referencyjna LIBOR (London Interbank Offer Rate), która na globalnym rynku finansowym odgrywa znaczącą rolę. Stopa LIBOR jest uśrednioną miarą, po której banki są skłonne pożyczać sobie środki finansowe na rynku międzybankowym w odniesieniu do pięciu walut – USD, EUR, CHF, GBP, JPY. Stopa LIBOR jest podstawą…

Nowy interaktywny formularz TPR-C(3) już dostępny dla podatników!

Z dniem 25 maja 2021 r. Ministerstwo Finansów udostępniło na stronie internetowej podatki.gov.pl zaktualizowany interaktywny formularz informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych TPR-C(3). Jednak klika dni po opublikowaniu interaktywnego formularza TPR-C, Ministerstwo Finansów usunęło plik ze swojej strony. Z naszych informacji, uzyskanych bezpośrednio w Ministerstwie, wynika, że opublikowany formularz zawierał błędy. Trwają prace nad ich poprawieniem. Ministerstwo zapewnia, że poprawna wersja formularza TPR-C zostanie opublikowana za około…

Uchwała NSA: instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie zawiesza biegu terminu przedawnienia

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 24 maja 2021 r. podjętej w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt I FPS 1/21) stwierdził, że sądy administracyjne są zobowiązane do oceny tego, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego stanowiło nadużycie prawa i miało jedynie na celu zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. To oznacza, że instrumentalne wszczęcie postępowania karnego…

WSA staje po stronie podatników w kwestii podwyższenia kapitału

Zgodnie z dominującą linią interpretacyjną transakcja podwyższenia kapitału zakładowego podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu, a zatem gdy wartość tej transakcji przekroczy próg transakcyjny o wysokości 2 mln PLN, mamy obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej wraz z obowiązkową analizą cen transferowych. I w konsekwencji powstaje pytanie – jaką formę powinna przybrać analiza – standardowej analizy porównawczej czy tzw. analizy zgodności? Wybór powinien paść na analizę zgodności, m.in. z uwagi na niestandardowy charakter omawianej…

Co przynosi „Polski Ład” informatykom, branży technologicznej? Czy przybliży cyfryzację kraju?

Technologiczne buzzwordy i podatkowe ciosy. Co rząd szykuje polskiej branży technologicznej? I czy nowe pomysły rządu spowodują ucieczkę samozatrudnionych z branży IT przed wysokimi podatkami? Jak „Polski Ład” może wpłynąć na nasz potencjał technologiczny? I na realizację wizji „cyfrowej Polski”? Źródło: homodigital.pl Ekspert: Anna Misiak