MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Trzymiesięczny termin na rozliczenie podatku naliczonego w przypadku WNT niezgodny z Dyrektywą VAT

18 marca 2021r. Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wydał ważny dla polskich podatników VAT wyrok w sprawie zgodności z prawem unijnym trzymiesięcznego terminu na rozliczenie WNT (C-895/19). Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują szczególne zasady odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług, od których podatek rozliczany jest na zasadzie odwrotnego obciążenia (w szczególności WNT i…

Korekty cen transferowych – ministerstwo wyjaśnia

Od ponad dwóch lat funkcjonują w Polsce nowe regulacje dotyczące cen transferowych, wśród których pojawiły się również przepisy określające zasady korygowania cen transferowych. Warunki, na jakich podatnik może ich dokonywać zostały zdefiniowane w Art. 11e ustawy o CIT (oraz w Art. 23q ustawy o PIT). Warto na wstępie podkreślić, że nowe regulacje dotyczące ujmowania korekt znajdują swoje odniesienie do transakcji realizowanych po 1 stycznia 2019 roku. Jak wskazywaliśmy we wpisie z 8 lutego…

Zwycięzcy III edycji konkursu Tax Everest

Znamy zwycięzców III edycji konkursu TAX EVEREST, czyli AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W PISANIU PRAC MAGISTERSKICH Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO, organizowanego wspólnie przez Ośrodek Studiów Fiskalnych, Katedra Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i MDDP. Podczas konferencji – VI TORUŃSKIEGO PRZEGLĄDU ORZECZNICTWA PODATKOWEGO – odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie konkursu. Tegoroczna edycja konkursu jest wyjątkowa. Do finału…

Należyta staranność w cenach transferowych – czy rzeczywiście wystarczy tylko oświadczenie?

Nowy rok przyniósł kolejne zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych, zwiększając obowiązki podatników. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy odnoszące się do transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Od stycznia 2021 r. obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają nie tylko bezpośrednie transakcje realizowane z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę i zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową o rocznej wartości powyżej 100 tys. PLN, ale również każda transakcja o rocznej wartości…

Konferencja i finał konkursu TAX EVEREST w Toruniu

Ośrodek Studiów Fiskalnych i Katedra Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dniach 12-13 marca, jak co roku o tej porze roku, organizują jedną z najważniejszych konferencji poświęconych orzecznictwu w sprawach podatkowych – VI TORUŃSKI PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO, podczas której będą omawiane kluczowe orzeczenia minionego roku. W tym roku wydarzenie odbędzie się w pełni w…

Miejsce powstania obowiązku VAT w przypadku przemytu celnego

Niewypełnienie warunków lub obowiązków wynikających z prawa celnego może doprowadzić do powstania długu celnego. Wraz z cłami należny będzie również VAT. Jednak w przypadkach naruszenia przepisów celnych i identyfikacji tego naruszenia w różnych państwach członkowskich, w którym państwie VAT importowy jest należny? TSUE pochylił się nad zagadnieniem VAT importowego w sprawie przywozu samochodu z Turcji do Niemiec wprowadzonego do UE przez Bułgarię, następnie przewiezionego przez Serbię (poza UE) i ponownie wprowadzonego…

Praca zdalna – wsparcie ze strony pracodawcy, a przychód pracownika

8 marca 2021r. minął rok od wejścia w życie przepisów umożliwiających polecenie pracownikom wykonywania obowiązków w formie zdalnej w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. W tym czasie pracodawcy zgłaszali wiele wątpliwości odnośnie zasadności opodatkowywania dodatkowych świadczeń zapewnianych pracownikom zdalnym. Do najczęstszych zaliczyć można kwestię refundacji sprzętu do wyposażenia „domowego biura” czy też dodatku do wynagrodzenia na pokrycie zwiększonych kosztów ponoszonych przez pracowników w trakcie pracy zdalnej…

Podsumowanie zmian w formularzach TP-R składanych za rok obrotowy 2020 cz. II

W ostatnim wpisie zaprezentowaliśmy pierwszą część podsumowania najważniejszych zmian w formularzach TP-R. W niniejszym wpisie przedstawiamy kolejną część zmian, wprowadzonych nowelizacją rozporządzeń TP-R od 1 stycznia 2021 roku, z którymi podatnicy będą musieli się już zmierzyć sporządzając TP-R za 2020 rok. Nowelizacja rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych, wiążę się z koniecznością przygotowania  i zaraportowania przez podatników w ramach formularza szerszego zakresu informacji. W związku z tym, chcielibyśmy Państwu zaprezentować…