MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Brexit: co dalej z zatrudnionymi w Polsce Brytyjczykami?

Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Niemniej, do 31 grudnia 2020 trwa tzw. okres przejściowy, w trakcie którego Zjednoczone Królestwo traktowane jest nadal jak państwo członkowskie Unii Europejskiej, z zachowaniem zasadniczych praw i obowiązków. Po tej dacie, z formalnego punktu widzenia, w relacjach z państwami unijnymi Zjednoczone Królestwo stanie się krajem trzecim i nie będzie związane prawem wspólnotowym. Brexit wpływa m.in. na sytuację obywateli Zjednoczonego Królestwa, podejmujących pracę…

TPR – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – praktyczne wskazówki

Zbliża się termin, w którym podatnicy będą musieli po raz pierwszy zmierzyć się z formularzem TPR, aby wypełnić obowiązki dokumentacyjne z zakresu cen transferowych za rok 2019. O czym należy wiedzieć na „ostatniej prostej” i jak poradzić sobie z potencjalnymi problemami?  Kto składa formularz Do złożenia formularza TPR są zobowiązane podmioty powiązane zawierające: transakcje objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych, transakcje z podmiotami mającymi siedzibę w rajach podatkowych, krajowe…

Brexit: Taryfa celna

Pozostało kilka tygodni do zakończenia okresu przejściowego w ramach Brexitu. Niemniej jednak wciąż istnieje wiele obszarów niepewności związanych z handlem pomiędzy UK a UE. Jednym ze znaków zapytania pozostaje kwestia wysokości ceł (stawek celnych), które będą miały zastosowanie w relacji UE-UK od 1 stycznia 2021 r. 19 maja 2020 r. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił taryfę celną UK Global Tariff (UKGT), która ma obowiązywać w UK po wyjściu z Unii Europejskiej. UKGT…

Co dalej z zatrudnionymi w Polsce Brytyjczykami?

Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Niemniej, do 31 grudnia 2020 trwa tzw. okres przejściowy, w trakcie którego Zjednoczone Królestwo traktowane jest nadal jak państwo członkowskie Unii Europejskiej, z zachowaniem zasadniczych praw i obowiązków. Po tej dacie, z formalnego punktu widzenia, w relacjach z państwami unijnymi Zjednoczone Królestwo stanie się krajem trzecim i nie będzie związane prawem wspólnotowym. Brexit wpływa m.in. na sytuację obywateli Zjednoczonego Królestwa, podejmujących pracę…

Przedłużenie terminów przekazania zaliczek PIT za październik-grudzień 2020 r.

19 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego [Rozporządzenie]. Rozporządzenie to przewiduje przedłużenie terminu na wpłatę zaliczek na podatek pobranych przez niektórych płatników w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r. Odnosi się ono m.in. do podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną ubrań i żywności, działających w branży gastronomicznej, hotelarskiej, filmowej, sportowej, turystycznej czy organizującej różnego rodzaju…

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – Jak zaraportować w TPR transakcje cash poolingu ?

Transakcje typu cash pooling, mimo, że są często spotykane w strukturach grup kapitałowych i stanowią jeden z podstawowych źródeł finansowania, często generują dużo wątpliwości i pytań pod kątem ich odpowiedniego udokumentowania w świetle przepisów o cenach transferowych. Wątpliwości te mogą dotyczyć takich kwestii jak: Jak określić wartość transakcji cash poolingu celem zidentyfikowania obowiązku dokumentacyjnego? Czy umowa, w ramach której cash leaderem (tj. podmiotem rozliczającym umowę) jest niezależna instytucja finansowa,…

Zdążyć przed Nowym Rokiem, czyli o zbliżającym się terminie na wypełnienie obowiązków TP

Rok 2019 jest pierwszym okresem, za który obowiązki dokumentacyjne muszą zostać zrealizowane w oparciu o nowe przepisy, tj. przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. W związku z pandemią COVID-19, wydłużono termin na wypełnienie obowiązków o 3 miesiące, tj. do 31 grudnia 2020 r. Przypominamy zatem, co do końca roku powinni przygotować i zaraportować podatnicy, aby spełnić wymogi wynikające z przepisów. Lokalna dokumentacja cen transferowych (Local file) Local file powinien zawierać, poza opisem podmiotów…

Jak pandemia wpływa na obieg i przechowywanie faktur ?

W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z wieloma trudnościami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Z uwagi na zmianę formuły pracy, w tym przejście na pracę zdalną, jednym z takim wyzwań jest zapewnienie zgodnego z ustawą o VAT sposobu obiegu oraz przechowywania faktur w formie papierowej. Odpowiedzią na to wyzwanie, w czasach szybko postępującej cyfryzacji, może być przechowywanie faktur papierowych w formie elektronicznej. Rozwiązanie to z jednej strony pozwala zredukować koszty…

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – Jak raportować transakcje kapitałowe?

Poza transakcjami towarowymi oraz usługowymi, podatnicy realizują z podmiotami powiązanymi różnego rodzaju inne transakcje, w tym tzw. transakcje kapitałowe. Jako przykładowe transakcje kapitałowe wymienić można: podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego, zakup/sprzedaż udziałów/akcji, umorzenie udziałów, aport czy wypłata zysku w spółkach osobowych. O ile transakcje związane ze sprzedażą lub zakupem dóbr czy świadczeniem usług raczej nie budzą wątpliwości co do samego obowiązku ich dokumentowania, to w odniesieniu do transakcji kapitałowych podatnicy nie zawsze…

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – W jaki sposób zaraportować korektę cen transferowych na całej działalności podatnika oraz dokonaną przez podmiot centralny? Korekty cen transferowych (z ang. transfer pricing adjustments) są często stosowanym mechanizmem stosowanym w rozliczeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. W praktyce gospodarczej mogą wystąpić sytuacje, w których poziom ceny transferowej w trakcie roku ulega modyfikacjom, w efekcie powodując odchylenia pomiędzy zrealizowanym poziomem rentowności podmiotu powiązanego,…