MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

TPR – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – jak złożyć informację TPR, w sytuacji połączenia się spółek, gdy księgi rachunkowe spółki przejmowanej zostały zamknięte albo gdy połączenie nastąpiło bez zamykania ksiąg spółki przejmowanej?

Zgodnie przepisami dot. cen transferowych podmioty, które w danym roku obrotowym dokonywały połączeń pomiędzy sobą nie powinny zapominać, że na nich również ciążą obowiązki z zakresu cen transferowych, w tym obowiązek złożenia informacji o cenach transferowych (TPR), jeżeli w roku, w którym dokonano połączenia realizowały transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi. Podmioty powiązane, dokonujące transakcji kontrolowanych w roku podatkowym, w którym doszło do połączenia, powinny rozważyć następujące kwestie z perspektywy cen transferowych…

COVID-19: Kluczowe zmiany w funkcjonowaniu sądów administracyjnych

Obecna sytuacja epidemiczna doprowadziła do tego, że Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oraz wojewódzkie sądy administracyjne wdrożyły szereg ważnych zmian w funkcjonowaniu, które mogą mieć bardzo istotne znaczenie dla wszystkich podatników, których sprawy będą rozpatrywały sądy administracyjne.   Skierowanie wszystkich spraw na posiedzenia niejawne W związku z ogłoszeniem na terytorium całego kraju czerwonej strefy, NSA i…

Wysokość wynagrodzenia płatnika nieproporcjonalna do ilości obowiązków

Regulacje dotyczące wynagrodzenia przyznawanego przez Skarb Państwa dla płatników funkcjonują już od 1998 r. w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej. Szczegółowe zasady jego ustalania reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz Skarbu Państwa. Źródło: Rzeczpospolita Ekspert: Monika Dziedzic, Jacek Wojtach

TSUE: Doliczenie wartości oprogramowania udostępnionego bezpłatnie kontrahentowi w państwie trzecim do wartości celnej importowanych towarów

W wyroku C-509/19 BMW Bayerische Motorenwerke AG (strona skarżąca/BMW) przeciwko Hauptzollamt München (główny urząd celny/HZA) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odniósł się do kwestii wliczenia kosztów oprogramowania, udostępnianego bezpłatnie przez stronę skarżącą kontrahentom z państw trzecich w celu wytworzenia określonych modułów, które następnie są przywożone na teren Unii Europejskiej, do wartości transakcyjnej zgodnie z art. 71 ust. 1 lit. b) Unijnego Kodeksu Celnego. BMW sprowadza z krajów trzecich moduły…

Powiązania w rozumieniu cen transferowych w ramach JPK_V7

Na potrzeby nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego JPK_V7, która obowiązuje od 1 października 2020 roku, konieczne jest zidentyfikowanie powiązań występujących pomiędzy podatnikiem i kontrahentami, w celu oznaczenia ich w ramach struktury pliku JPK. Nowy plik JPK_V7 od października 2020 roku mają obowiązek składać wszyscy czynni podatnicy VAT, bez względu na to czy mają status mikro, małego, średniego czy dużego przedsiębiorcy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 roku, w sprawie szczegółowego zakresu…

Powiązania w rozumieniu cen transferowych w ramach JPK_V7

Na potrzeby nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego JPK_V7, która obowiązuje od 1 października 2020 roku, konieczne jest zidentyfikowanie powiązań występujących pomiędzy podatnikiem i kontrahentami, w celu oznaczenia ich w ramach struktury pliku JPK. Nowy plik JPK_V7 od października 2020 roku mają obowiązek składać wszyscy czynni podatnicy VAT, bez względu na to czy mają status mikro, małego, średniego czy dużego przedsiębiorcy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 roku, w sprawie szczegółowego zakresu…