MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Polski Ład: MF korzystnie interpretuje ulgę dla rodziców

Nawet jeżeli czwarte dziecko urodzi się dopiero 31 grudnia, to oboje rodzice nie zapłacą za cały rok podatku od przychodów do łącznej wysokości 231 056 zł – potwierdziło Ministerstwo Finansów. Potrzebne urzędowe objaśnienia Agata Pogroszewska, Zespół Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców MDDP Wykładnia zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów zasługuje na pełną aprobatę. Z literalnego brzmienia przepisu dotyczącego tzw. ulgi PIT zero dla rodzin nie wynika…

Jak rozumieć pojęcie transakcji kontrolowanej? Ministerstwo Finansów podpowiada – interpretacja ogólna w sprawie definicji transakcji kontrolowanej

Na koniec 2021 roku Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną w sprawie definicji transakcji kontrolowanej. Przypominając, definicja transakcji kontrolowanej wprowadzona została do regulacji w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, interpretacja ogólna została wydana, aby ułatwić podatnikom odpowiednią klasyfikację zdarzeń realizowanych między podmiotami powiązanymi jako transakcji kontrolowanych oraz identyfikację obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych (w przypadku, gdy dane…

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przygotowania analizy porównawczej? Warunki safe harbour dla transakcji finansowych w 2022 rok

W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w 2022 rok (dalej jako: Obwieszczenie). Obwieszczenie określa rodzaje bazowych stóp procentowych i wysokości marż, potrzebne do wyznaczenia oprocentowania transakcji pożyczki, kredytu lub emisji obligacji, uprawniające do skorzystania z uproszczenia safe harbour. Tak więc informacje te stanowią jeden z warunków, pozwalających…

Ponowne konsultacje – Ministerstwo nie zwalnia tempa przed Świętami i po raz kolejny konsultuje objaśnienia podatkowe dotyczące transakcji rajowych

Ostatnie dni przyniosły wiele informacji ze strony Ministerstwa Finansów, dotyczących m.in. obszaru cen transferowych. W rezultacie, po długim oczekiwaniu podatników, pojawiły się objaśnienia, krytycznie zaopiniowane przez praktyków w pierwotnej wersji. Opublikowany projekt po raz kolejny został poddany dłuższym konsultacjom. Dnia 22 grudnia br. rozpoczęte zostały konsultacje podatkowe dotyczące projektu ,,Objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 5: Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw.…

Wzmożona aktywność Ministerstwa Finansów na koniec roku

W ostatnich dniach mijającego roku możemy zaobserwować zwiększoną aktywność Ministerstwa Finansów w obszarze cen transferowych. Koniec roku jest od kilku lat okresem wzmożonej pracy dla praktyków cen transferowych, jednak jak się okazało w tym roku, jest to również intensywny okres w Ministerstwie. Miniony tydzień obfitował w informacje napływające z tego kierunku, mogące w znaczący sposób wpłynąć na najbliższe miesiące, w kontekście realizacji obowiązków podatkowych. 14 grudnia…

Polski Ład – ulga na powrót – nowy przywilej podatkowy dla osób osiedlających się w Polsce

W Parlamencie zakończyły się prace nad nowelizacją ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Jedną z nowych propozycji jest „ulga na powrót”, czyli zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu osób przeprowadzających się na stałe do Polski. Dla kogo ulga na powrót? Ulga na powrót będzie przysługiwać każdej osobie, która na stałe zamieszka w Polsce i: będzie miała w Polsce nieograniczony obowiązek…

Polski Ład – najważniejsze zmiany w podatkach pracowniczych

29 października 2021 r. Sejm przyjął nowelizację ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Poniżej prezentujemy informacje o kluczowych zmianach, które wpłyną na koszty zatrudnienia i wynagrodzenia netto personelu. To także ważne wskazówki przydatne przy budżetowaniu kosztów działalności biznesowej na kolejne lata podatkowe.  Całkowita likwidacja możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne Zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej…

Ryczałt od przychodów zagranicznych – nowy przywilej podatkowy dla osiedlających się w Polsce

W Parlamencie zakończyły się prace nad nowelizacją ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Jedną z nowych propozycji, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.jest opcja wyboru ryczałtu od przychodów zagranicznych przez osoby przenoszące miejsce zamieszkania do Polski. Dla kogo ryczałt od przychodów zagranicznych? Dla osób przeprowadzających się na stałe do Polski, które nie posiadały miejsca zamieszkania w Polsce przez co najmniej 5 z 6 lat poprzedzających rok przeprowadzki do Polski. Z ryczałtu skorzystać…

Transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych – sprawdź, czy poprawnie je identyfikujesz

Obowiązek dokumentacyjny dla transakcji realizowanych z podmiotami z tzw. rajów podatkowych, w przepisach regulujących obszar cen transferowych, występuje od lat, jednak przepisy w tym zakresie,  od 2021 r. uległy istotnej zmianie. Zmienione przepisy w tym zakresie i obowiązki po stronie podatników nie są niestety jeszcze dobrze znane, stąd poniżej  krótkie ich podsumowanie. Przepisy w tym zakresie są o tyle istotne, że powinny zostać uwzględnione już w ramach przygotowywanej dokumentacji cen transferowych…

Podatek dochodowy nie zawsze w państwie wykonywania pracy

W myśl ogólnych zasad dotyczących opodatkowania dochodów z pracy najemnej, rezydent podatkowy danego państwa opodatkowuje w nim całość swoich dochodów, chyba że fizycznie wykonywał pracę z terytorium innego kraju. Wówczas to drugie państwo ma prawo do opodatkowania dochodów pracownika, lecz tylko w części przypadającej proporcjonalnie na dni świadczenia pracy w tym państwie. Rozliczając podatek w państwie rezydencji, należy zastosować odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania. Powyższe reguły znajdują odzwierciedlenie w szeregu…