MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Czy wypłata zysku spółki osobowej generuje obowiązek dokumentacyjny z perspektywy cen transferowych?

Zbliża się termin na przygotowanie sprawozdań finansowych za 2020 r., który dla znaczącej części podatników upłynie z dniem 30 czerwca 2021 r. Wielu wspólników spółek osobowych podejmie decyzję o przeznaczeniu wypracowanych przez spółki zysków na poczet wypłaty na rzecz wspólników. Warto przyjrzeć się niniejszemu zagadnieniu również z perspektywy cen transferowych. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. wprowadzona definicja transakcji kontrolowanej jest szeroka i oznacza identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania…

Dlaczego warto rozważyć przygotowanie polityki cen transferowych

W ramach niniejszego wpisu chcielibyśmy przedstawić Państwu znaczenie posiadania polityki cen transferowych, która w praktyce może okazać się niezbędna w sprawnym wypełnianiu obowiązków w zakresie cen transferowych. Polityka cen transferowych, stanowiąca zbiór procedur, wytycznych oraz zasad obowiązujących w grupie kapitałowej, może posłużyć wyjaśnieniom założeń  metodologii ustalania cen w grupie. Przepisy nie definiują, czym w szczególności powinna charakteryzować się polityka cen transferowych, jednak swoim zakresem może…

WEBINAR – Analizy cen transferowych – aktualizacja w czasach pandemii

Analizy porównawcze są najistotniejszym elementem dokumentacji cen transferowych, umożliwiającym weryfikację czy transakcja jest realizowana na warunkach rynkowych. Ich wynik jest także niezbędny, aby wypełnić obowiązki związane ze złożeniem formularza TP-R. Analizy cen transferowych, które zostały przygotowane w celu przygotowania dokumentacji za 2017 rok nie będą już mogły zostać wykorzystane na potrzeby dokumentacji za 2020 r. Upłynął bowiem ich 3-letni termin ważności. Jednak za 2020 r., nawet w przypadku…

Nowe zasady opodatkowania VAT w e-commerce

„Nowe zasady opodatkowania VAT w e-commerce” będą tematem webinarium MDDP organizowanego we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej, które w środę, 21 kwietnia o godz. 11.00 poprowadzi Tomasz Michalik i Magdalena Jaworska. W programie spotkania: 1. Zmiany w rozliczeniach w handlu wewnątrzwspólnotowym, w tym sprzedaży wysyłkowej do innych państw UE (rejestracja na VAT i rozliczenia VAT należnego w innych państwach UE poprzez polski urząd skarbowy) 2. Zmiany dotyczące platform pośredniczących (e-commerce)…

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa UMCS „Opodatkowanie spółek”

16 kwietnia odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, której patronem merytorycznym zostało MDDP. W tegorocznej edycji tematem przewodnim jest „Opodatkowanie spółek”, a podczas konferencji rozważane będą relacje pomiędzy prawem handlowym a prawem podatkowym, ponieważ funkcjonowanie spółek związane jest z dokonywaniem czynności prawnych, które wywołują określone konsekwencje w prawie podatkowym. Konferencja…

SLIM VAT 2 – co nas czeka w zakresie ulgi na złe długi

W ramach upraszczania rozliczeń VAT Ministerstwo Finansów opublikowało kolejną odsłonę pakietu zmian w obszarze VAT, tzw. pakiet SLIM VAT 2.  Planowane zmiany zakładają m.in dostosowanie przepisów ustawy o VAT do orzeczenia TSUE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19, w którym Trybunał stwierdził niezgodność z Dyrektywą VAT polskich regulacji w obszarze ulgi na złe długi. Regulacje te umożliwiają podatnikom – wierzycielom, pod pewnymi warunkami, skorygowanie podatku VAT…