MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Czy 1 stycznia 2020 r. pożegnamy już deklaracje VAT?

Wszystko wskazuje na to, że tzw. „duzi podatnicy” rozliczą VAT za styczeń 2020 r. wyłącznie poprzez złożenie pliku JPK_VAT i będą mogli, a nawet musieli zapomnieć o konieczności składania deklaracji VAT. Pozostali podatnicy będą mogli również pominąć dotychczasowy obowiązek składania deklaracji VAT, już od stycznia 2020 r. Natomiast bezwzględnie będą musieli przesyłać wyłącznie nowy plik JPK_VAT od 1 lipca 2020 r. Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym…

Nowe rozporządzenie dot. cen transferowych – instrukcja przygotowywania analiz cen transferowych

W związku z nowelizacją ustawy o CIT w zakresie cen transferowych wydane zostały 4 rozporządzenia, których celem jest doprecyzowanie regulacji ustawowej. Jednym z nich jest Rozporządzenie w sprawie cen transferowych, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Rozporządzenie dotyczy w większości tych samych zagadnień co Rozporządzenie z 2009 r. określające m.in. zasady przeprowadzania analiz porównawczych. Rozporządzenie porusza kluczowe kwestie zarówno z perspektywy podatników, jak i organów podatkowych. Istotnym elementem regulowanym przez Rozporządzenie…

Podatek u źródła 2019 – dodatkowe obowiązki płatnika przy płatnościach powyżej 2 mln zł rocznie ponownie odroczone!

Od 1 lipca 2019 r. miały znaleźć zastosowanie zmienione zasady poboru podatku u źródła [WHT] od wypłat (m.in. dywidendy, odsetki, należności licencyjne, usługi niematerialne) przekraczających rocznie 2 mln zł na rzecz jednego zagranicznego kontrahenta – tzw. system „pay and refund”. Zgodnie z nowymi zasadami płatnik WHT byłby, co do zasady, zobowiązany do pobrania WHT według…

Projekt objaśnień w zakresie podatku u źródła enigmatyczny i normotwórczy

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień w zakresie regulacji dotyczących podatku u źródła (WHT) które w pełni zaczną obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Projekt odnosi się do nich w sposób enigmatyczny, posługując się kolejnymi nieostrymi pojęciami co – jeśli w takim brzmieniu zostaną finalnie opublikowane – będzie skutkować jeszcze większymi niejasnościami w praktyce ich stosowania. Jest to o tyle istotne, że zastosowanie do objaśnień podatkowych daje przedsiębiorcom moc ochronną na zasadach…

podatek u źródła

1 lipca 2019 r. – podatek u źródła i dodatkowe obowiązki płatnika przy płatnościach powyżej 2 mln zł rocznie

Od 30 kwietnia 2019 roku obowiązuje nowy przepis Ordynacji podatkowej dotyczący indywidualnych interpretacji podatkowych. CO SIĘ ZMIENIŁO? W sytuacji, w której wniosek o indywidualną interpretację podatkową dotyczy transakcji: 1. mającej skutki transgraniczne lub 2. transakcji z udziałem podmiotów: mających miejsce zamieszkania/siedzibę poza Polską, prowadzących działalność gospodarczą poza Polską za pośrednictwem zagranicznego zakładu i transakcja dotyczy…

fotografia mody

MDDP Partnerem Głównym wystawy „Niebezpieczne ujęcia. 100 lat fotografii mody w Polsce”

Mamy przyjemność ogłosić, że MDDP zostało Partnerem Głównym wystawy fotografii „Niebezpieczne ujęcia. 100 lat fotografii mody w Polsce”. Od 5 lipca w Galerii Instytutu Fotografii Fort w Warszawie będzie można oglądać wyjątkową wystawę poświęconą zdjęciom dokumentującym rozwój mody w Polsce na przestrzeni ostatniego stulecia. Wystawę będzie można odwiedzać przez całe wakacje aż do 12 września.…

Podstawa opodatkowania podatku od nieruchomości od budowli – pomniejszona o odpisy amortyzacyjne czy też nie?

WSA  w Kielcach w wyroku z 13 lutego 2019 r. (sygn. I SA/Ke 3/19) zaprezentował bardzo korzystne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, a nie wartość początkowa niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne jak to przyjmowała dotychczas większość podatników. W świetle art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości…

Utrata statusu PGK a dokumentacja cen transferowych – musi być czy nie?

Znowelizowane przepisy w zakresie funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych budzą wiele wątpliwości w zakresie tego, czy podatnicy muszą sporządzać dokumentacje cen transferowych w momencie utracenia statusu podatkowej grupy kapitałowej, za okres jej funkcjonowania. Podatkowa grupa kapitałowa stanowi specjalną instytucję prawa podatkowego zdefiniowaną w Ustawie o CIT, stworzoną z myślą o podmiotach pozostających w związkach kapitałowych. PGK tworzona jest głównie w celu poprawy efektywności rozliczeń podatkowych podmiotów wchodzących…

Koszt oddelegowania pracownika poza limitem wydatków na rzecz podmiotów powiązanych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS) w interpretacji indywidualnej z 29 maja 2019 r. (sygn. 0111 KDIB2 3.4010.88.2019.2.HK) potwierdził, że wydatki poniesione na nabycie usług wsparcia w zakresie oddelegowania pracownika do działu HR nie są objęte ograniczeniem w zakresie zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa z art. 15e ustawy CIT. Zgodnie z art. 15e ustawy CIT podatnicy są zobowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty usług niematerialnych (m.in. usług doradczych, badania rynku, reklamowych,…

MDDP dla Ziemi

W MDDP dbamy o środowisko i przyszłość naszej planety, zmieniając nasze codzienne nawyki w przemyślane działania. W codziennej pracy staramy się redukować zużycie plastiku, energii, wody i papieru, segregujemy odpady i zbieramy makulaturę. Zwiększamy świadomość proekologiczną pracowników poprzez prowadzoną kampanię edukacyjną. Do naszych proekologicznych nawyków należy też przemyślanie podejście do organizacji eventów oraz doboru firm,…