MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty VAT po wyroku TSUE w sprawie „ulgi na złe długi”na korzystnych zasadach upływa 7 stycznia 2021 r.

7 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został opublikowany wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-335/19 (E. sp. zo.o. sp. k.) dotyczący tzw. „ulgi na złe długi” w VAT. Zgodnie z treścią opublikowanego właśnie wyroku, w celu skorzystania z ulgi na złe długi wystarczającym jest wykazanie, że wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności…

TPR – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – jak zaraportować w TPR jednorodne transakcje finansowe o różnych wycenach?

Transakcje finansowe w ramach formularza TP-R powinny być raportowane w specjalnie wydzielonej do tego kategorii C, odnoszącej się między innymi do transakcji związanych z uzyskaniem / udzieleniem finansowania w postaci kredytu, pożyczki, obligacji, itp., czy uzyskaniem / udzieleniem poręczeń lub gwarancji wewnątrzgrupowych. W przypadku takich transakcji, poza wartością transakcji, wartością kapitału, kwotą odsetek (wynagrodzenia) czy wartością zadłużenia, podatnicy muszą zaraportować również sposób kalkulacji oprocentowania,…

Brexit: wywóz towarów z Polski do UK w kontekście VAT

Od 1 stycznia 2021 r. wywóz towarów z terytorium celnego Unii do Wielkiej Brytanii będzie wymagał zastosowania procedur celnych. W konsekwencji, dostawa towarów z Polski do Wielkiej Brytanii przestanie być traktowana na gruncie VAT jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W jaki sposób zatem taka dostawa powinna być opodatkowana i kto może/powinien być eksporterem? W kontekście wywozu towarów poza UE w związku z opodatkowaniem VAT pojawia się wiele zagadnień do przeanalizowania,…

Brexit: wywóz towarów z Polski do UK w kontekście VAT

Od 1 stycznia 2021 r. wywóz towarów z terytorium celnego Unii do Wielkiej Brytanii będzie wymagał zastosowania procedur celnych. W konsekwencji, dostawa towarów z Polski do Wielkiej Brytanii przestanie być traktowana na gruncie VAT jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W jaki sposób zatem taka dostawa powinna być opodatkowana i kto może/powinien być eksporterem? W kontekście wywozu towarów poza UE w związku z opodatkowaniem VAT pojawia się wiele zagadnień do przeanalizowania,…

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – kondycja/ocena podmiotu na tle branży na podstawie określonych wskaźników finansowych

W formularzu TP-R, poza podaniem informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi w 2019 r., podatnicy zobowiązani są do wskazania wartości czterech wskaźników finansowych dotyczących rentowności przedsiębiorstwa, tj. marży operacyjnej, marży zysku brutto, rentowności aktywów oraz rentowności kapitału własnego. Wybrane na potrzeby TP-R wskaźniki rentowności pozwolą w syntetyczny sposób zobrazować kondycję finansową podmiotu składającego formularz TP-R. Ponadto, co bardziej istotne, mając na względzie, że wszystkie podmioty składające TP-R będą…

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – jak zaraportować w TP-R transakcję restrukturyzacji bez wynagrodzenia?

Przeniesienia funkcji, aktywów i ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi są powszechnymi elementami praktyki gospodarczej. W przypadku, gdy spełniają warunki restrukturyzacji w rozumieniu cen transferowych, powinny zostać odpowiednio udokumentowane i zaraportowane w ramach formularza TP-R, w którym ustawodawca przewidział specjalną kategorię dla tego typu transakcji. Przepisy w zakresie cen transferowych, obowiązujące od 2019 r., wprowadziły definicję restrukturyzacji, zgodnie z którą reorganizacja w ramach podmiotu jest rozumiana jako restrukturyzacja pod warunkiem spełnienia łącznie…

WEBINAR – Brexit – nowe wyzwania dla pracodawcy przy zatrudnianiu i delegowaniu pracowników z/do Wielkiej Brytanii

W programie spotkania 1. Jak zalegalizować pobyt i pracę obywateli Wielkiej Brytanii zatrudnianych w Polsce przed i po 1 stycznia 2021 r.? 2. Na jakie nowe zagadnienia w zakresie ubezpieczeń społecznych bedzie musiał się przygotować pracodawca? 3. Jak Brexit wpłynie na rozliczenia podatkowe pracowników? Prelegenci  Anna Misiak  Rafał Sidorowicz  Bartłomiej Mertin Rejestracja Gdyby chcieli Państwo wziąć udział w kolejnych spotkaniach zapraszamy do zapisu na nasz newsletter:

Brexit: Rozliczenie VAT importowego

Od 2021 r. Wielka Brytania, niezależnie od przyjęcia umowy o wolnym handlu (zarówno w przypadku scenariusza „ z umową o wolnym handlu”, jak i scenariusza „bez umowy o wolnym handlu”), będzie krajem trzecim, poza unijnym systemem VAT. W kontekście VAT, jest wiele różnic między dostawami i nabyciami wewnątrzwspólnotowymi, a dostawami i nabyciami z krajów poza EU. We wpisie  odnosimy się do jednego z kluczowych zagadnień w tym kontekście, tj. do sposobu rozliczenia (zapłaty) VAT w związku…

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – Jak raportować transakcję refaktury?

Ze względu na swój nietypowy charakter transakcja refaktury jest źródłem wątpliwości na gruncie cen transferowych na etapie identyfikacji obowiązków dokumentacyjnych, ale również w trakcie samej ich realizacji, np. w procesie raportowania refaktury w formularzu TPR. Co prawda, zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących TPR wydany przez Ministerstwo Finansów zawiera pewne wskazówki dotyczące uzupełniania formularza TPR w przypadku transakcji refaktury. Jednakże nietypowy charakter oraz specyfika tej transakcji sprawiają, że w praktyce pojawić się mogą…

WEBINAR – Raportowanie umów o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021 r. – nowy obowiązek dla pracodawców

W programie spotkania 1. Jak przygotować się do raportowania umów o dzieło do ZUS. 2. Czym różni się umowa o dzieło od umowy zlecenia. 3. Kiedy umowa o dzieło może być kwestionowana przez ZUS. 4. Z jakimi konsekwencjami w PIT i ZUS musi zmierzyć się pracodawca gdy umowa o dzieło zostanie przekwalifikowana. Prelegenci  Anna Misiak  Rafał Sidorowicz Rejestracja Gdyby chcieli Państwo wziąć udział w kolejnych spotkaniach zapraszamy do zapisu na nasz newsletter: