MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

TSUE o VAT importowym w procedurze celnej 42

Zastosowanie zwolnienia dotyczącego importu towarów w ramach procedury 42 obwarowane jest szeregiem warunków formalnych. Zakres możliwości spełnienia niektórych z tych warunków stał się przedmiotem najnowszego orzecznictwa TSUE. Sprawa dotyczyła litewskiej spółki, która w chwili importu zamierzała dokonać dostawy zaimportowanych paliw na rzecz określonego kontrahenta, w związku z czym w zgłoszeniu przywozowym podała jego numer identyfikacyjny VAT. W wyniku późniejszej zmiany okoliczności – towary zostały przetransportowane…

25 = 85? Split payment a płynność finansowa

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) obowiązuje niespełna dwa tygodnie. Pomimo jego dobrowolności niektórzy podatnicy mogą odczuć jego negatywny wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Jak zaznacza sam Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację nr 18899, istnieje grupa podatników, którym MPP pogorszy płynność finansową. Jednakże jak jednocześnie uspokaja Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na wspomnianą interpelację poselską „Kwestia płynności finansowej podatników była…

Ograniczenie w zaliczeniu do KUP dotyczy wydatków na usługi niematerialne wyrażonych w kwocie brutto

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. ograniczenie w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na niektóre usługi niematerialne ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych (art. 15e ust. 1 ustawa o CIT) odnosi się do wydatków wyrażonych w kwocie brutto – takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) w interpretacji indywidualnej wydanej 12 czerwca 2018 r. (0114-KDIP2-3.4010.96.2018.2.MC). Zdaniem wnioskodawcy, ww. limit kwotowy, ze względu na brak jednoznacznego wskazania, że zasada neutralności…

WSA staje po stronie podatników wykreślonych z rejestru VAT UE

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT UE nie jest czynnością materialno-techniczną i powinno nastąpić w formie decyzji administracyjnej – wskazał WSA w wyroku w sprawie podatnika wykreślonego z rejestru VAT UE na podstawie art. 97 ust. 15 ustawy o VAT (Wyrok WSA w Warszawie z 4 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3481/17). Postępowanie w sprawie toczyło się wskutek złożenia skargi do WSA przez spółkę wykreśloną z rejestru podatników VAT UE. Naczelnik US wykreślił…

Jak liczyć limit kosztów finansowania dłużnego zaliczanych do kosztów podatkowych?

Od 1 stycznia 2018 r. zasady cienkiej kapitalizacji zostały zastąpione przepisami limitującymi zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów określonych kosztów finansowania dłużnego (np. odsetek). Nowe regulacje przewidują, że nadwyżka kosztów finansowania dłużnego w części przekraczającej 30% EBITDA (podatkowej) danego podatnika podlega wyłączeniu z jego kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym. Jednocześnie, zgodnie ze wspomnianymi przepisami, limitu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów określonych kosztów finansowania dłużnego nie stosuje się…

Czy prolongata odsetek powoduje powstanie nieodpłatnego świadczenia?

Czy samo odroczenie spłaty odsetek może spowodować powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń? Odpowiedź na to pytanie jest przedmiotem ostatniego wyroku NSA (Wyrok NSA z 21 czerwca 2018 r., sygn. akt II FSK 1414/16). Podatnik zaciągnął cztery pożyczki od podmiotu powiązanego kapitałowo. Wszystkie z nich były oprocentowane na poziomie 5%. Do zawartych umów sporządzono aneks, na bazie jednego z jego zapisów ustalono, że od momentu jego podpisania, odsetki będą naliczane kwartalnie. W pierwszej…

Jak przeprowadzić analizę danych porównawczych w przypadku braku możliwości odniesienia się do konkurencji lub też braku bezpośredniej konkurencji?

Analiza danych porównawczych od 1 stycznia 2017 r. stanowi obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla podatników, których przychody/koszty, w roku poprzedzającym, przekroczyły równowartość 10 mln EUR. Co do zasady, analizy porównawcze nie są niczym nowym w tematyce cen transferowych, chociaż do tej pory to podatnicy decydowali, czy chcą je przygotować. Obecnie, ich obligatoryjny charakter przysparza licznych problemów oraz wątpliwości. Dodatkowo znowelizowane przepisy o cenach transferowych wymagają od podatników, aby analiza porównawcza (oraz raport z jej przeprowadzenia)…

stawka 0% dla usług transportowych i spedycji

Mimo że często zamiennie używa się pojęć transportu i spedycji to jednak w „spedycji” mieści się szerszy zakres czynności niż pod pojęciem transportu (przewozu), natomiast sam transport może, ale nie musi być jedną z nich. W zakres usługi spedycji może wchodzić bowiem cały zestaw czynności, wykonywanych przez spedytora bezpośrednio lub pośrednio, które mają doprowadzić do przewozu towaru w określone miejsce (np. załadunek, rozładunek, przepakowanie). Skoro więc transport i spedycja mogą…

Opłata za pozostawienie samochodu na parkingu jednak z VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w ubiegłym tygodniu zajął się kwestią opodatkowania opłat za pozostawienie pojazdu na terenie parkingu po upływie doby parkingowej (wyrok z 21 czerwca 2018 r., sygn. I FSK 954/16). Sprawa dotyczyła podatnika, który jest operatorem parkingów miejskich, typu „parkuj i jedź”. W związku z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania VAT opłat pobieranych od użytkowników parkingu, podatnik zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zadał pytania czy podlegają opodatkowaniu VAT opłaty…

Definicja dostawy ciągłej

Zdefiniowanie pojęcia dostawy ciągłej, pomimo funkcjonowania w obrocie prawnym wielu rozstrzygnięć sądów administracyjnych w tym zakresie, wydaje się wciąż sprawiać problemy podatnikom. 14 czerwca br. pojawiło się kolejne rozstrzygnięcia NSA w tej sprawie (sygn. I FSK 1239/16). Zdaniem NSA z dostawą o charakterze ciągłym mamy do czynienia, gdy dostawca realizuje jedną dostawę w sposób ciągły, w drodze wykonania świadczeń częściowych (powtarzających się) w określonych okresach rozliczeniowych. Analizowana sprawa dotyczyła…