MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

POLSKA: COVID – 19 STAWKA VAT 0% NA WYBRANE DAROWIZNY TOWARÓW

25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, na mocy którego w okresie do 31 sierpnia 2020 r. stawka VAT na darowizny towarów przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS CoV-2 została obniżona do 0%. TOWARY OBJĘTE STAWKĄ 0% Obniżoną do 0% stawkę podatku VAT stosuje się do darowizn: wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro…

Zmienione wzory TPR już opublikowane

W dniu 25 marca 2020 r. zostały opublikowane zmienione wzory dokumentów elektronicznych: informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – TPR-C, informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – TPR-P. Przypominamy, że TPR jest informacją o cenach transferowych, która stanowi formę raportowania w postaci elektronicznej, mającą zapewnić podatnikom realizację obowiązków sprawozdawczych. TPR zastąpił od 2019 roku formularz CIT-TP. Zmiany w strukturach…

Wielość poręczycieli a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia

Temat nieodpłatnych poręczeń wewnątrzgrupowych wciąż wzbudza wątpliwości wśród podatników. Niektóre kwestie poruszaliśmy już na naszym blogu TUTAJ. Zawieranie transakcji poręczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi jest powszechnie praktykowane. Zdarzają się sytuacje, w których zobowiązanie jest poręczane solidarnie przez kilka podmiotów. Wyobraźmy sobie sytuację, w której spółka uzyskuje w banku kredyt w wysokości 20 mln zł. Poręczycielami są 2 osoby fizyczne powiązane ze spółką. Umowy poręczeniowe wskazują na charakter…

TERMIN CIT-8 PRZESUNIĘTY DLA WSZYSTKICH PODATNIKÓW

Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mieli dodatkowe dwa miesiące na złożenie rocznego zeznania podatkowego i rozliczenie podatku dochodowego. Podatnicy będą zobowiązani do rozliczenia podatku dochodowego za 2019 r. do 31 maja 2020 r. W przypadku podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy podatkowej oraz w odniesieniu do organizacji pozarządowych, których przychody z działalności pożytku publicznego stanowiły co najmniej 80%…

POLSKA: COVID – 19 TARCZA ANTYKRYZYSOWA 23 MARCA 2020 r. – WAŻNE INFORMACJE DLA BRAŻNY NIERUCHOMOŚCIOWEJ

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy najważniejsze propozycje Ministerstwa Finansów w pakiecie działań tarczy antykryzysowej. Projekt ustawy pochodzi z 21 marca 2020 r. i może ulegać zmianom. O wszystkich aktualizacjach będziemy Państwa informować na bieżąco. Zaproponowane projekty zmian mają na celu przede wszystkim wsparcie przedsiębiorców, których przychody w wyniku pandemii znacząco spadły, a ich płynność finansowa uległa zagrożeniu. ULGI I ZWOLNIENIA 1. Możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej w PIT i CIT…

WEBINAR – Biznes w czasach epidemii

Szczególne sytuacje wymagają szczególnych działań. Trwająca epidemia koronawirusa infekuje biznes i ma wpływ na cały jego sposób funkcjonowania. Podczas spotkania omówimy najnowszy pakiet propozycji rządowych mających na celu wsparcie przedsiębiorców w czasie epidemii, ale także te narzędzia i instrumenty prawne, które są dostępne w obecnie obowiązujących regulacjach. W programie spotkania Rządowy pakiet wsparcia dla przedsiębiorców – co, kiedy i dla kogo? Wykonywanie umów – problemy i podstawy do zmiany;…

KORONAWIRUSOWY ZESPÓŁ KRYZYSOWY

Mając na względzie wyjątkową sytuację wywołaną epidemią koronawirusa i konieczność zmierzenia się w ostatnich dniach z zupełnie nowymi wyzwaniami w związku z funkcjonowaniem firmy, powołaliśmy dla Państwa zespół ekspertów służących pomocą we wszystkich obszarach Państwa działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne związane z koronawirusem i śledzimy zalecenia odpowiednich władz, które mogą mieć wpływ na Państwa sytuację. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy…

POLSKA: COVID – 19 PAKIET OSŁONOWY – PROPOZYCJE DLA PRACODAWCÓW

Podsumowanie propozycji rządu dla pracodawców zawarte w założeniach pakietu osłonowego skierowanego do przedsiębiorców, którzy popadli w trudności gospodarcze w związku z epidemią COVID-19. 1. Odroczenie płatności składek ZUS Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty płatności składek ZUS bez dodatkowych opłat (odsetki, opłata prolongacyjna). Na chwilę obecną nie przedstawiono kryteriów według jakich przedsiębiorcom miałaby być przyznana taka pomoc. 2. Dopłaty do wynagrodzeń…

POLSKA: COVID – 19 PROJEKT PAKIETU OSŁONOWEGO

Na konferencji prasowej 18 marca 2020 r. polski rząd zapowiedział: odroczenie wpłaty ZUS (na indywidualny wniosek już dziś to jest możliwe, dla niektórych firm, na trzy miesiące), rozłożenie na raty lub odroczenia wpłat bez dodatkowych opłat/odsetek, uwzględnienie straty za 2020 r. w rozliczeniu za 2019 r. przez podatników CIT z wybranych sektorów gospodarki, z zastrzeżeniem, że dotyczyć to będzie tych przedsiębiorców, których obroty spadły o 50%. Maksymalne odliczenie straty nie będzie mogło przekroczyć 5 mln…