MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Usługi kosmetologa i podologa nie są zwolnione z VAT

W ostatnim czasie można zauważyć dokonywanie przez organy podatkowe zmian wydanych wcześniej interpretacji w zakresie zwolnienia dla czynności związanych z ochroną zdrowia. Przykładem tego rodzaju działań są objęte interpretacje indywidualne, które kilka lat temu potwierdzały zwolnienie z VAT dla usług z zakresu podologii i kosmetologii dermatologicznej. Zmiany interpretacji w tym zakresie są utrzymywane w mocy przez sądy administracyjne, jak np. w niedawnym wyroku WSA w Poznaniu z 8 marca 2018 r., sygn. I SA/Po…

Faktura przed dostawą – moment powstania obowiązku podatkowego w WNT

Polskie przepisy za moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru uznają datę wystawienia faktury, a w przypadku opóźnienia w wystawieniu faktury – 15 dnia miesiąca następującego po dostawie towarów będącej przedmiotem WNT. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy, gdy faktura została wystawiona, ale to dostawa towarów uległa opóźnieniu? Opóźnienia w dostawie są czymś powszechnym w biznesie. Awaria systemu magazynowego, uszkodzenie towarów, opóźnienia w przewozie czy gromadzenie towarów w celu ograniczenia kosztów…

Czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego podlega nowym obowiązkom dokumentacyjnym?

Część zagranicznych przedsiębiorców prowadzi w Polsce działalność za pośrednictwem oddziału firmy zagranicznej. W przypadku tego rodzaju podmiotów pojawiają się problemy dotyczące zastosowania nowych regulacji w zakresie cen transferowych. Wątpliwości wynikają z faktu, że sam oddział zagraniczny nie jest podatnikiem w rozumieniu Ustawy o CIT, podatnikiem jest podmiot zagraniczny prowadzący działalność w formie oddziału. Co prawda, z art. 9a ust. 5 Ustawy CIT wynika, iż dokumentacja cen transferowych powinna zostać…

Opodatkowanie VAT usług dodatkowych związanych z wynajmem domków

Zakres zastosowania 8% stawki VAT dla usług hotelowych i podobnych cały czas budzi kontrowersje co do tego, które świadczenia dodatkowe do noclegu również podlegają tej stawce. Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w wyroku WSA w Poznaniu z 8 marca 2018 o sygn. I SA/Po 27/18 świadczenia dodatkowe takie jak sprzątanie, możliwość korzystania z ręczników, łóżeczka dziecięcego, pralni oraz możliwość pobytu wraz ze zwierzętami stanowią świadczenia pomocnicze do usługi zakwaterowania – czyli również korzystają…

Czy samodzielne sporządzenie analizy danych porównawczych jest możliwe?

Podatnicy, zwłaszcza ci spóźnialscy, odetchnęli z ulgą na wieść o przedłużeniu terminu do przygotowania dokumentacji cen transferowych, złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz złożenia oświadczenia CIT-TP. Ministerstwo Finansów zgodziło się na tę zmianę właśnie na wniosek podatników, którzy wskazywali na trudności w wywiązaniu się z nowych obowiązków. W praktyce okazuje się bowiem, że sporządzenie poszczególnych elementów dokumentacji cen transferowych nie jest proste i wymaga zaangażowania znacznie większych nakładów niż mogłoby się wydawać. Przykładem…

Co w JPK „piszczy”?

Chyba już każdy słyszał o JPK, a w zasadzie prawie wszyscy podatnicy złożenie pierwszych JPK_VAT mają już za sobą – oczywiście czynni podatnicy VAT, którzy tego nie zrobili powinni to zrobić jak najszybciej. O ile sam proces przesłania JPK sprowadza się do jednego kliknięcia to już przygotowanie właściwego pliku mogło dostarczyć trochę problemów. Jedni poradzili sobie dzięki skomplikowanym i złożonym systemom podatkowo-księgowym przy współpracy ze specjalistami IT,…

Korekta dochodowości istotna także dla VAT

Marzec to dla większości podatników miesiąc zdominowany przez podatki dochodowe – roczne rozliczenia, sprawozdania finansowe, wskaźniki i wyniki. Dodatkowe obowiązki i zadania pojawiają się w przypadku podmiotów powiązanych, czyli w obszarze zyskujących na znaczeniu cen transferowych. Jednym z nich jest roczna korekta dochodowości – rozważana w kontekście CIT, a ignorowana z perspektywy VAT. Na to zagadnienie wskazywaliśmy w naszych publikacjach już dwa miesiące temu (Czytaj: TP adjustment – matematyka…

Kompleksowe usługi magazynowe na rzecz zagranicznych kontrahentów – na pewno bez VAT?

Traktowanie podatkowe usług kompleksowej obsługi logistycznej obejmującej przechowywanie towarów świadczonej na rzecz zagranicznych kontrahentów niejednokrotnie nastręcza problemów świadczeniodawcom. Wątpliwości dotyczą właściwego sposobu opodatkowania VAT – czy takie usługi są opodatkowane na zasadach ogólnych (B2B) czy jak usługi związane z nieruchomościami (i opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości– czyli magazynu). Tego typu kompleksowe usługi są świadczone np. przez hurtownie farmaceutyczne, ale kwestia opodatkowania usług logistycznych i „order managementu” dotyczy wielu…

„Rynkowa zdolność kredytowa” – czy będą zmiany w zakresie art. 15 ca?

Artykuł 15 ca ustawy o CIT wzbudza zainteresowanie podatników. Tym razem pytanie dotyczące „rynkowej zdolności kredytowej” było przedmiotem interpelacji poselskiej. Jak słusznie zauważono nowy przepis w szczególności uderza w nowe przedsiębiorstwa, np. spółki celowe, które na starcie działalności mogą nie mieć wymaganej zdolności kredytowej, co wynika ze specyfiki ich działalności. Na naszym blogu również adresowaliśmy już kwestię oceny rynkowej zdolności kredytowej w kontekście zapisów artykułu 15 ca. (Czytaj:…

Czy podatnicy posiadający interpretację indywidualną mogą czuć się bezpiecznie?

Jak już informowaliśmy (TUTAJ), Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną w zakresie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Zgodnie z opinią zastępcy dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen, interpretacja ta ma za zadanie uprościć obowiązki dokumentacyjne po stronie podatników. Tymczasem sytuacja skomplikowała się, gdyż część podatników otrzymała już interpretacje indywidualne ze stanowiskiem odmiennym niż przedstawione w interpretacji ogólnej. Co to dla nich oznacza? Jakie skutki wywoła interpretacja ogólna?…