Przeprowadzanie badań technicznych własnych pojazdów spółki przez jej jednostkę wewnętrzną nie podlega opodatkowaniu VAT, ani obowiązkowi udokumentowania fakturą VAT, bądź wystawienia paragonu fiskalnego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 6 lutego 2020 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.553.2019. 2.NK) rozstrzygnął wątpliwości w zakresie opodatkowania usług badań technicznych pojazdów, dokonywanych przez podmiot będący ich właścicielem.

Źródło: Rzeczpospolita