Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 29 sierpnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.455. 2019.1.AZ) wypowiedział się na temat skutków podatkowych otrzymania odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa. Wniosek o wydanie omawianej interpretacji złożył powiat, na obszarze którego znajdują się nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa. W sprawach związanych z gospodarowaniem tymi nieruchomościami, organem reprezentującym Skarb Państwa jest starosta powiatu. W ramach wykonywanych zadań, część ze wspomnianych nieruchomości starosta wydzierżawił osobom fizycznym na podstawie zawartych z nimi umów cywilnoprawnych.

Źródło: Rzeczpospolita