“Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 15 grudnia 2018 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.715. 2018.1.MR) rozstrzygnął kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z projektem zagospodarowania trenów zdegradowanych…”

Źródło: Rzeczpospolita