WEBINAR – Korekty cen transferowych – wyzwanie I kwartału 2021 roku

W programie spotkania 1. Korekty cen transferowych – zagadnienia ogólne: definicja korekt cen transferowych – przesłanki uznania danego rozliczenia za korektę cen transferowych – na przykładzie wydanych interpretacji i wyroków, istota i cel dokonywania korekt cen transferowych, warunki wskazane w art. 11e Ustawy o CIT dotyczące korekt cen transferowych. 2. Konsekwencje podatkowe (na gruncie podatku…

WEBINAR – BREXIT – jak importować bez ceł na podstawie umowy o handlu i współpracy ze Zjednoczonym Królestwem (TCA)?

W programie spotkania 1. Podsumowanie kluczowych zmian w obrocie towarowym z perspektywy VAT i ceł; 2. Podstawowe zasady, które pozwalają na import bez ceł z UK; 3. Omówienie praktycznych przykładów ustalania pochodzenia celnego na podstawie TCA; 4. Wymogi dokumentacyjne dotyczące potwierdzania pochodzenia na podstawie TCA. Prelegenci Agnieszka Kisielewska Rejestracja Gdyby chcieli Państwo wziąć udział w…

Brexit a akcyza – regulacje przejściowe

Z końcem okresu przejściowego tj. od 1 stycznia 2021 r., przemieszczenie wyrobów akcyzowych z UK na terytorium UE będzie traktowane jako import wyrobów akcyzowych, a wywóz wyrobów akcyzowych z terytorium UE do UK jako ich eksport. Niemniej jednak stosowanie dotychczasowych przepisów w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych z/do UK w okresie przejściowym będzie możliwe również w ograniczonym zakresie także w okresie od 1 stycznia 2021 r. a 31 maja 2021 r.   #WIĘCEJ we wpisie Katarzyny…

Brexit: wywóz towarów z Polski do UK w kontekście VAT

Od 1 stycznia 2021 r. wywóz towarów z terytorium celnego Unii do Wielkiej Brytanii będzie wymagał zastosowania procedur celnych. W konsekwencji, dostawa towarów z Polski do Wielkiej Brytanii przestanie być traktowana na gruncie VAT jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W jaki sposób zatem taka dostawa powinna być opodatkowana i kto może/powinien być eksporterem? W kontekście wywozu…

Brexit: Brexit a ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych

” Brexit niesie ze sobą liczne implikacje w sferze transgranicznych oddelegowań pracowniczych, w tym również w odniesieniu do problematyki ubezpieczeń społecznych. Warto przypomnieć, że kraje członkowskie Unii Europejskiej objęte są koordynacją systemów zabezpieczeń społecznych, której ramy wyznaczają m.in. rozporządzenia wspólnotowe nr 883/2004 oraz nr 987/2009. Jedną z kluczowych zasad, wynikających z tych przepisów, jest zasada…

Brexit: Rozliczenie VAT importowego

„Od 2021 r. Wielka Brytania, niezależnie od przyjęcia umowy o wolnym handlu (zarówno w przypadku scenariusza „ z umową o wolnym handlu”, jak i scenariusza „bez umowy o wolnym handlu”), będzie krajem trzecim, poza unijnym systemem VAT. W kontekście VAT, jest wiele różnic między dostawami i nabyciami wewnątrzwspólnotowymi, a dostawami i nabyciami z krajów poza…

Brexit: co dalej z zatrudnionymi w Polsce Brytyjczykami?

„Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Niemniej, do 31 grudnia 2020 trwa tzw. okres przejściowy, w trakcie którego Zjednoczone Królestwo traktowane jest nadal jak państwo członkowskie Unii Europejskiej, z zachowaniem zasadniczych praw i obowiązków. Po tej dacie, z formalnego punktu widzenia, w relacjach z państwami unijnymi Zjednoczone Królestwo…

Cykl Brexit: Taryfa celna

„Pozostało kilka tygodni do zakończenia okresu przejściowego w ramach Brexitu. Niemniej jednak wciąż istnieje wiele obszarów niepewności związanych z handlem pomiędzy UK a UE. Jednym ze znaków zapytania pozostaje kwestia wysokości ceł (stawek celnych), które będą miały zastosowanie w relacji UE-UK od 1 stycznia 2021 r…” Przeczytaj #WIĘCEJ we wpisie Agnieszki Kisielewskiej z cyklu na…

umowa brexitowa

BREXIT Z UMOWĄ – JUŻ DZISIAJ

Długotrwałe negocjacje pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, dotyczące kształtu umowy Brexitowej, zakończyło historyczne głosowanie Parlamentu Europejskiego w środę 29 stycznia 2020 r. Europarlamentarzyści zatwierdzili porozumienie, w związku z tym 31 stycznia br. jest ostatnim dniem członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, a od 1 lutego br. obowiązywać zacznie Umowa o wystąpieniu i związany z nią…

brexit

ZBLIŻA SIĘ BREXIT – WARTO BYĆ AEO

31 października 2019 r. jest datą Brexitu według obecnie obowiązującego harmonogramu. Wielka Brytania przygotowuje się intensywnie na twardy Brexit, tj. bezumowne wyjście z Unii Europejskiej. Unia Europejska oferuje podmiotom gospodarczym przyznanie statusu AEO, który wiąże się z wieloma ułatwieniami i uproszczeniami, które pomogą zniwelować negatywne skutki Brexitu w handlu międzynarodowym. Uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy w…