TSUE w sprawie klasyfikacji VAT transakcji sprzedaży nieruchomości komercyjnych

Kwestia opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości komercyjnych, a dokładnie ich klasyfikacji do kategorii zorganizowanej części przedsiębiorstwa (których sprzedaż nie jest objęta VAT ale podlega opodatkowaniu PCC) lub towaru (objętej VAT, ale która może być wyłączona z opodatkowania PCC) od lat stanowi przedmiot sporu podatników z organami podatkowymi, przy okazji stanowiąc istotne ryzyko podatkowe na transakcjach dotyczących nieruchomości komercyjnych oraz negatywnie wpływając na klimat inwestycyjny w Polsce. Dzięki stanowisku sądów administracyjnych…

Rozbieżności hybrydowe – nowe wyzwanie dla spółek w zeznaniu rocznym za 2021 r.

W składanym do 30 czerwca CIT-8 po raz pierwszy trzeba uwzględnić obowiązujące od półtora roku regulacje dotyczące rozbieżności hybrydowych. Ich zastosowanie może skutkować wyłączeniem istotnych kwot z kosztów uzyskania przychodów. Ryzyko to obejmuje odsetki, wynagrodzenie za usługi, a w szczególnych przypadkach – praktycznie wszystkie pozycje kosztowe. #WIĘCEJ na ten temat w artykule autorstwa Łukasza Kupienia,…

Jak uprościć reorganizację, aby uniknąć niespodzianek i utrudnień

Przepisy dotyczące opodatkowania reorganizacji grup kapitałowych, takich jak połączenia, podziały czy wymiana udziałów, należą do jednych z najbardziej skomplikowanych regulacji prawa podatkowego. Jeżeli dodać do tego ich nieścisłość, brak wewnętrznej systematyki oraz urzędowych objaśnień, kwestią kluczową staje się szukanie uproszczeń w samym procesie reorganizacji, tak aby zminimalizować ekspozycję na niejasne lub niekorzystne regulacje. #WIĘCEJ na…

Niższa zaliczka także od stypendiów

Obecny rok upływa pod znakiem wielu zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Gruntowne zmiany podatkowe, które zaczęły obowiązywać od początku 2022 r., doczekały się już kilku dalszych modyfikacji. Na ostatniej prostej jest kolejna duża nowelizacja ustawy o PIT. Wynikająca z niej zmiana dotyczyć będzie wielu podatników, w tym m.in. osób pobierających stypendia. W efekcie…

Czerwiec może rozczarować czekających na podatek u źródła

Firmy wystąpiły już zwrot podatku u źródła, ale warto przygotować się na to, że odzyskanie pieniędzy nie będzie ani szybkie, ani proste. Dla tych, które będą dopiero składać wnioski, może też nie być opłacalne. A to za sprawą nowego systemu „pay & refund”, który cały proces skomplikował. – Na podstawie nowych przepisów nikt nie otrzymał…

Kolejna dyrektywa regulująca kwestie podatkowe

Europejski legislator nie zwalnia tempa! Niedawno opublikowano projekt dyrektywy regulującej kwestie podatkowe – tym razem chodzi o finansowanie podatników działających na terytorium UE, w tym w formie zagranicznych zakładów (permanent establishment). Jest to kolejny projekt zmian podatkowych na poziomie UE, który w ostatnim czasie ujrzał światło dziennie. Aktualnie trwają bowiem prace nad dyrektywą dotyczącą tzw. minimalnego podatku dochodowego (uzgodnionego na poziomie OECD w ramach tzw. #Pillar2, BEPS…

Reorganizacje bez podatku – o czym trzeba pamiętać

Rozliczenie bilansowe i podatkowe działań reorganizacyjnych, które nie było łatwe przed 2022 r., zostało dodatkowo skomplikowane przez Polski Ład. Utrzymano wprawdzie generalną zasadę, że zdarzenia, takie jak połączenia, podziały czy wymiana udziałów, nie powodują konieczności zapłaty podatku dochodowego, ale wprowadzono wiele nowych wymogów. Niemniej, można wskazać na pewne grupy praktycznych zagadnień, na które zawsze należy zwrócić uwagę, aby dana reorganizacja przebiegła sprawnie i nie powodowała negatywnych konsekwencji, w tym…

Zespół Nieruchomości MDDP dla deweloperów w PZFD

Bartosz Bogdański, Katarzyna Kozakowska oraz Rafał Kran z Zespołu Nieruchomości MDDP 31 maja w godz. 11.00-13.00 poprowadzą szkolenie organizowane przez Polski Związek Firm Deweloperskich dotyczące wybranych aspektów podatkowych przy projektach infrastrukturalnych towarzyszących inwestycjom deweloperskim. Podczas spotkania eksperci omówią takie kwestie jak: opodatkowanie VAT wpłat otrzymanych od inwestorów tytułem zwrotu kosztu odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości; sposób rozliczenia wydatków na infrastrukturę publiczną/obcą dla celów CIT; cost segregation…

Wynagrodzenie za usługę wspólnika nie jest ukrytym zyskiem przy estońskim CIT

Estoński CIT wraca do łask, lecz pojawiają się praktyczne wątpliwości co do sposobu rozliczeń w niektórych sytuacjach. Najwięcej pytań dotyczy zdarzeń uznawanych za dywidendę – ukryte zyski skutkujące powstaniem obowiązku zapłaty przez spółkę ryczałtu CIT w trakcie roku. Przypomnijmy – przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio…

MDDP Partnerem Merytorycznym Forum Nieruchomości w Sopocie

Tegoroczne Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie odbędzie się pod tytułem „Jeszcze na fali czy już dryfujemy? Branża nieruchomości wobec nieustających wyzwań”. Jak podwyżka stóp procentowych wpływa na rynek nieruchomości? Jak branża reaguje na niestabilną światową sytuację polityczną? Gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o wprowadzanie ESG? Jakie wyzwania mają włodarze miast wobec dynamicznych zmian w zakresie potrzeb…