Jakie zajęcia prowadzone w gminnym centrum kultury zwolnione z VAT?

Tylko niektóre usługi świadczone przez centrum kultury, polegające m.in. na organizowaniu zajęć tanecznych czy muzycznych, są zwolnione z VAT. Zajęcia kulinarne, gimnastyczne i nauka angielskiego – już nie. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 28 stycznia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.811. 2019.2.SR) rozstrzygnął wątpliwości w zakresie opodatkowania VAT usług świadczonych przez samorządową instytucję…

Prawo do odliczenia podatku naliczonego nie może być ograniczane

Gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na utrzymywanie cmentarzy – uznał organ skarbowy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 8 stycznia 2020 r. (sygn. 0112-KDIL2-3.4012.133. 2019. 6.AG) rozstrzygnął wątpliwości w zakresie prawa gminy do odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych wydatków związanych z funkcjonowaniem cmentarzy, przy…