MDDP Partnerem konferencji „e-Commerce 2022. Szanse, trendy i wyzwania”

W ostatnich latach mamy do czynienia w Polsce z niezwykłym wzrostem rynku e-commerce; pandemia nadała mu jeszcze większego tempa. Stymulowała wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych mających być nowym źródłem przewag, a podmioty dotąd mocno osadzone w tradycyjnym handlu, zaczęły przenosić swoje zasoby do sieci. Podczas konferencji „e-Commerce 2022. Szanse, trendy i wyzwania” organizowanej przez Konfederację Lewiatan,…

Biurokracja zbytnio angażuje biznes i hamuje jego rozwój

Otoczenie prawne i podatkowe polskich firm w ostatnim czasie mocno się zmieniło, a symbolem tych zmian stał się tzw. Polski Ład. I właściwie owa zmienność jest jedyną stałą tego systemu. A to nie jest dobre. Szybko zmieniające się i niejasne regulacje nad Wisłą to największy hamulec rozwoju dla 11 proc. młodych, innowacyjnych spółek. Na formalności…