Nowelizacja regulacji MDR

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują następujące zmiany zasad raportowania schematów podatkowych. Ponowne raportowanie schematów transgranicznych wdrażanych pomiędzy 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.Z dniem 1 lipca 2020 r. numery schematów podatkowych (NSP) nadane przed tymże dniem schematom podatkowym transgranicznym z mocy prawa staną się nieważne. Jednocześnie promotorzy, korzystający i wspomagający…

WEBINAR – Co nowego w schematach podatkowych?

Wprowadzone z początkiem 2019 roku przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych nastręczają wielu problemów interpretacyjnych. O skomplikowaniu zastosowania tych przepisów w praktyce może choćby świadczyć fakt, że do kilku stron przepisów ordynacji podatkowej wydano ponad 100 stron Objaśnień. Niestety, mimo tychże Objaśnień wiele kwestii pozostało nadal niejasnych. Wątpliwości nasuwają się często przy próbie praktycznego zastosowania tych…

Pełnomocnik nie podpisze raportu o schematach podatkowych

Uchwalone przez Sejm przepisy zlikwidują obowiązek podpisywania raportów o schematach podatkowych przez wszystkich członków zarządu. Po zmianach wystarczą podpisy osób uprawnionych do reprezentacji. W dalszym ciągu dokumentu nie będą mogli jednak podpisać pełnomocnicy spółek. Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/podatki/podpisywanie-i-skladanie-raportow-o-schematach-podatkowych-mdr,500710.html Źródło: Prawo.pl

Doradca nie dostanie odpowiedzi i już

Obowiązujące od początku tego roku przepisy o obowiązkowym ujawnianiu schematów podatkowych (tzw. MDR) wciąż nastręczają sporych kłopotów podatnikom i urzędnikom odpowiedzialnym za ich stosowanie. Kto chce się dowiedzieć, o co w tych przepisach chodzi, często dostaje odmowę interpretacji.Dotyczy to także doradców podatkowych i innych osób, które mogą być tzw. promotorami, czyli „architektami” struktur pozwalających na…

Od maja nikt nie może liczyć na pobłażanie fiskusa: Za błędy w raportowaniu grożą sankcje do ponad 21 mln zł

„Jak mówi Gniewomir Parzyjagła, radca prawny i menedżer w MDDP, cztery miesiące to okres, który zwykle pozwala podatnikom na zapoznanie się z nowymi przepisami oraz na nauczenie się ich stosowania. W przypadku MDR taka sytuacja nie ma jednak miejsca. – Te normy są bardzo nieprecyzyjne, a wydane 31 stycznia br. objaśnienia podatkowe pojawiających się wątpliwości…