Wątpliwości związane z funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych w praktyce orzeczniczej po nowelizacji przepisów z 2018 r. oraz na gruncie tzw. przepisów antykryzysowych

Artykuł stanowi omówienie praktycznych problemów, przed jakimi stanęły PGK w związku ze zmienionymi przepisami, a w 2020 roku również w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną SARS-CoV-2, która spowodowała m.in., że spełnienie wymogu rentowności dla wielu grup stało się problematyczne. Źródło: Monitor Podatkowy Ekspert: Agnieszka Wnuk, Robert Lipiński