Webinarium “COVID-19 Implications on Remote Working and Residence Rules”

Już w czwartek, 8 października o godzinie 15.30. Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy i menedżer w Zespole Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców, będzie współprowadzącym międzynarodowy webinar “COVID-19 Implications on Remote Working and Residence Rules”, który jest organizowany przez CFE Tax Advisers Europe. Wraz z Rafałem prelegentami webinarium będą Julia Cockroft z kancelarii Bristows oraz Aleksandar…

Anna Misiak ponownie wybrana na wiceprzewodniczącą CFE

25 września 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie CFE Tax Advisers Europe, podczas którego został wybrany nowy Zarząd na lata 2021-2022. Bardzo miło nam przekazać, że podczas Walnego Zgromadzenia, Anna Misiak, z ramienia Krajowej Rady Doradców Podatkowych, ponownie została powołana na stanowisko wiceprzewodniczącej organizacji! Ania Misiak w CFE odpowiada m.in. za prace nowego Komitetu roboczego…

Planowana likwidacja ulgi abolicyjnej

W opublikowanym kilka dni temu wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zapowiedziano m.in. zmiany w ustawie o PIT i zniesienie tzw. ulgi abolicyjnej ze skutkiem od 1 stycznia 2021 r. Zmiana ta, jeżeli wejdzie w życie, będzie miała wpływ na wyższe obciążenia podatkowe polskich rezydentów podatkowych, uzyskujących dochody poza granicami Polski.   Czym jest ulga abolicyjna?…

Zapowiedzi Ministerstwa Finansów – “uszczelnianie” CIT i PIT

MF zapowiada, że w III kwartale 2020 zaproponuje zmiany do ustaw o podatkach dochodowych, obejmujące między innymi: nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego; po zmianie podatek dochodowy będzie uiszczany przez spółkę komandytową. Z zapowiedzi wynika, że opodatkowana będzie również dystrybucja zysku – ze spółki do wspólników spółki komandytowej. Podobne zasady mogą również dotyczyć niektórych…

zajęcia w centrum kultury zwolnione z VAT

Dofinansowanie na pracownika przez sześć miesięcy? Ministerstwo pracy mówi: nie

Pracodawcy będą mogli otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników bez konieczności wprowadzania przestoju ekonomicznego lub obniżania wymiaru czasu pracy. Taką możliwość przewiduje tarcza antykryzysowa 4.0, czyli ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1086).…

WEBINAR – Delegowanie pracowników – nowe przepisy – wyzwania dla pracodawców

Zbliża się termin na implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 zmieniającej dyrektywę 97/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług [Dyrektywa]. Nowe przepisy oznaczają istotne zmiany dla pracodawców delegujących pracowników do innych krajów członkowskich, jak i pracodawców delegujących pracowników do Polski. Polska ustawa wdrażająca nowe przepisy do krajowego porządku prawnego jest już procedowana…

Tarcza 4.0 – zmiany w podatkach dochodowych

Od 24.06.2020 r. obowiązuje ustawa, która wprowadzająca kolejny pakiet pomocowy w związku z pandemią koronawirusa. Ustawa znana  powszechnie jest jako „Tarcza 4.0”. Część instrumentów dotyczy podatków dochodowych, a część z nich przedstawiamy poniżej: – zwolnienie z podatku od przychodów z budynków (tzw. podatku minimalnego) za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020…

WEBINAR – Praca w dobie epidemii – przystosowanie miejsca pracy i struktury zatrudnienia do nowych warunków

Epidemia koronawirusa wprowadziła ogromne zmiany w wielu branżach, zarówno w kwestiach biznesowych, jak i w samej organizacji pracy. Część firm rozpoczęła powroty do biur, kolejna część przygotowuje się do tego, jednak system pracy, który jest przed nami, znacząco będzie różnił się od tego sprzed rozpowszechnienia się COVID-19. Jak dobrze zarządzać firmą w nowej rzeczywistości i…

Wydłużenie terminów wpłaty zaliczek na PIT i zryczałtowany podatek dochodowy

1 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego [Rozporządzenie]. Rozporządzenie przewiduje: Przedłużenie terminu na wpłatę zaliczek na podatek pobranych przez płatników w marcu i kwietniu 2020 r. Na mocy art. 52o ustawy o podatku dochodowym od osób…