Kolejna dyrektywa regulująca kwestie podatkowe

Europejski legislator nie zwalnia tempa! Niedawno opublikowano projekt dyrektywy regulującej kwestie podatkowe – tym razem chodzi o finansowanie podatników działających na terytorium UE, w tym w formie zagranicznych zakładów (permanent establishment). Jest to kolejny projekt zmian podatkowych na poziomie UE, który w ostatnim czasie ujrzał światło dziennie. Aktualnie trwają bowiem prace nad dyrektywą dotyczącą tzw. minimalnego podatku dochodowego (uzgodnionego na poziomie OECD w ramach tzw. #Pillar2, BEPS…

Jak ustalić przychody i koszty przy faktoringu

E Zdaniem dyrektora KIS, w przypadku odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonych do przychodów należnych, w kosztach można uwzględnić jedynie stratę powstałą na tej transakcji. Podatnicy, którzy nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na czekanie, aż spłyną do nich płatności, często decydują się na poprawienie płynności finansowej zawierając umowy faktoringu czy dyskonta wierzytelności. Niekiedy wykorzystywane…