Obowiązkowy KSeF najprawdopodobniej od 1 stycznia 2024 roku

Zgodnie z projektem decyzji Rady UE termin obowiązkowego wdrożenia w Polsce tzw. faktur ustrukturyzowanych wystawianych i odbieranych w systemie KSeF ma zostać przesunięty na
1 stycznia 2024 roku. Ostatecznie decyzja musi jeszcze zostać przyjęta na posiedzeniu Rady UE i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, ale termin ten nie powinien już ulec zmianie.

SLIM VAT 2, faktury ustrukturyzowane i inne zmiany VAT, czyli ciąg dalszy upraszczania i uszczelniania

Kolejna porcja uproszczeń w rozliczeniach VAT czyli tzw. pakiet SLIM VAT 2 wchodzi w życie od 1 października 2021 r., a niektóre zmiany obowiązują już od 7 września. Tym razem zmiany mają w istocie charakter upraszczający i doprecyzowujący, a częściowo wynikają z dostosowania polskich przepisów do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Z kolei od 1 stycznia…

SLIM VAT 2 – opublikowano nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług

6 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1626), potocznie zwaną Pakietem SLIM VAT 2. Zmiany zawarte w nowelizacji w większości wchodzą w życie od 1 października, jednak są…