Niższa zaliczka także od stypendiów

Obecny rok upływa pod znakiem wielu zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Gruntowne zmiany podatkowe, które zaczęły obowiązywać od początku 2022 r., doczekały się już kilku dalszych modyfikacji. Na ostatniej prostej jest kolejna duża nowelizacja ustawy o PIT. Wynikająca z niej zmiana dotyczyć będzie wielu podatników, w tym m.in. osób pobierających stypendia. W efekcie…

Czerwiec może rozczarować czekających na podatek u źródła

Firmy wystąpiły już zwrot podatku u źródła, ale warto przygotować się na to, że odzyskanie pieniędzy nie będzie ani szybkie, ani proste. Dla tych, które będą dopiero składać wnioski, może też nie być opłacalne. A to za sprawą nowego systemu „pay & refund”, który cały proces skomplikował. – Na podstawie nowych przepisów nikt nie otrzymał…

Kolejna dyrektywa regulująca kwestie podatkowe

Europejski legislator nie zwalnia tempa! Niedawno opublikowano projekt dyrektywy regulującej kwestie podatkowe – tym razem chodzi o finansowanie podatników działających na terytorium UE, w tym w formie zagranicznych zakładów (permanent establishment). Jest to kolejny projekt zmian podatkowych na poziomie UE, który w ostatnim czasie ujrzał światło dziennie. Aktualnie trwają bowiem prace nad dyrektywą dotyczącą tzw. minimalnego podatku dochodowego (uzgodnionego na poziomie OECD w ramach tzw. #Pillar2, BEPS…

Reorganizacje bez podatku – o czym trzeba pamiętać

Rozliczenie bilansowe i podatkowe działań reorganizacyjnych, które nie było łatwe przed 2022 r., zostało dodatkowo skomplikowane przez Polski Ład. Utrzymano wprawdzie generalną zasadę, że zdarzenia, takie jak połączenia, podziały czy wymiana udziałów, nie powodują konieczności zapłaty podatku dochodowego, ale wprowadzono wiele nowych wymogów. Niemniej, można wskazać na pewne grupy praktycznych zagadnień, na które zawsze należy zwrócić uwagę, aby dana reorganizacja przebiegła sprawnie i nie powodowała negatywnych konsekwencji, w tym…

Zespół Nieruchomości MDDP dla deweloperów w PZFD

Bartosz Bogdański, Katarzyna Kozakowska oraz Rafał Kran z Zespołu Nieruchomości MDDP 31 maja w godz. 11.00-13.00 poprowadzą szkolenie organizowane przez Polski Związek Firm Deweloperskich dotyczące wybranych aspektów podatkowych przy projektach infrastrukturalnych towarzyszących inwestycjom deweloperskim. Podczas spotkania eksperci omówią takie kwestie jak: opodatkowanie VAT wpłat otrzymanych od inwestorów tytułem zwrotu kosztu odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości; sposób rozliczenia wydatków na infrastrukturę publiczną/obcą dla celów CIT; cost segregation…

Wynagrodzenie za usługę wspólnika nie jest ukrytym zyskiem przy estońskim CIT

Estoński CIT wraca do łask, lecz pojawiają się praktyczne wątpliwości co do sposobu rozliczeń w niektórych sytuacjach. Najwięcej pytań dotyczy zdarzeń uznawanych za dywidendę – ukryte zyski skutkujące powstaniem obowiązku zapłaty przez spółkę ryczałtu CIT w trakcie roku. Przypomnijmy – przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio…

MDDP Partnerem Merytorycznym Forum Nieruchomości w Sopocie

Tegoroczne Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie odbędzie się pod tytułem „Jeszcze na fali czy już dryfujemy? Branża nieruchomości wobec nieustających wyzwań”. Jak podwyżka stóp procentowych wpływa na rynek nieruchomości? Jak branża reaguje na niestabilną światową sytuację polityczną? Gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o wprowadzanie ESG? Jakie wyzwania mają włodarze miast wobec dynamicznych zmian w zakresie potrzeb…

Spółka holdingowa a zwolnienie dywidendy od podatku

Pojawiają się kolejne interpretacje indywidualne dotyczące stosowania zwolnienia podatkowego dla spółek holdingowych. W interpretacji z 28 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że okres dwunastomiesięcznego posiadania udziałów spółki zależnej przez spółkę holdingową powinien być spełniony przed dniem sprzedaży udziałów. Z kolei w interpretacji z 13 maja 2022 r. poruszone zostało zagadnienie budzące więcej wątpliwości interpretacyjnych, tj. dotyczące niestosowania niektórych zwolnień podatkowych przez spółkę holdingową i spółkę zależną. Stan…

Koszty w spółkach uzyskujących przychody zwolnione i opodatkowanie

Podatnik uzyskujący przychody podlegające opodatkowaniu i przychody zwolnione z podatku dochodowego ma obowiązek wyodrębnić i przypisać przychody oraz koszty odpowiednio do przychodów opodatkowanych i zwolnionych. W realiach gospodarczych jednoznaczne i precyzyjne przypisanie niektórych kosztów do danego źródła przychodów – zwolnionego lub podlegającego opodatkowaniu – nie zawsze jest możliwe. Sposób właściwego przypisywania kosztów, które nie dają się zaklasyfikować do jednego ze źródeł został określony w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób…

Zwolnienie holdingowe bardziej restrykcyjne

Spółka, która w dniu sprzedaży udziałów podmiotu zależnego nie spełnia wymogu posiadania minimum 10 proc. udziałów nieprzerwanie przez 12 miesięcy, nie skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pierwszej interpretacji dotyczącej preferencji obowiązującej od 2022 r. na podstawie art. 24o ustawy o CIT. – Nowe zwolnienie holdingowe nie jest…