Uwaga na zmiany w informacji o cenach transferowych

Informacja o cenach transferowych (formularz lub informacja TPR) jest jednym z elementów corocznych obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych od początku 2019 roku. Po raz pierwszy dokument ten składany był do organów podatkowych w 2020 roku (za 2019 rok). Mimo tego, że formularz sporządzany jest od stosunkowo niedawna, co roku do formularza TPR wprowadzane są…

Przepisy o cenach transferowych przewidują dużo zwolnień i ułatwień

W bieżącym roku podatników czekają nowe obowiązki z zakresu cen transferowych. Należy do nich w szczególności weryfikacja niezależnych kontrahentów pod kątem transakcji przeprowadzanych pośrednio z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. W wyniku takiej weryfikacji może dojść do powstania obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji realizowanych zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi. Oprócz dodatkowych obowiązków, podatnicy mogą…

Jak sporządzić analizy cen transferowych dla nietypowych transakcji?

Przepisy dotyczące cen transferowych nie pozwalają bezsprzecznie rozstrzygnąć co należy rozumieć pod pojęciem transakcji. Powoduje to wiele niejasności i problemów dla podatników, którzy często nie wiedzą, czy powinni sporządzić dokumentację podatkową w odniesieniu do danego zdarzenia gospodarczego.

Zwolnienie dokumentacyjne dla spółek powiązanych wyłącznie przez Skarbu Państwa – na co zwracać uwagę?

Zwolnienie dokumentacyjne dla spółek powiązanych wyłącznie przez Skarbu Państwa – na co zwracać uwagę? W Ustawie o CIT przewidziano szereg zwolnień z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Do najpopularniejszych należy np. zwolnienie dla transakcji zawieranych przez podmioty krajowe, o ile spełnią one określone w ustawie warunki. Jedno z rzadziej stosowanych zwolnień dotyczy transakcji kontrolowanych w przypadku, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub…

Oświadczenie TP w przypadku nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń – wątpliwości zostały rozwiane

Oświadczenie TP w przypadku nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń – wątpliwości zostały rozwiane Brzmienie przepisów o cenach transferowych, obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku, eliminuje pojawiąjące się dotychczas wątpliwości związane z obowiązkami sprawozdawczymi w zakresie cen transferowych dotyczące nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Wątpliwości te dotyczyły możliwości podpisania oświadczenia o rynkowości rozliczeń (tzw. oświadczenie TP) w sytuacji, gdy podmiot powiązany otrzymał nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy…

Transakcja jednorodna – czym jest i jak ją właściwie identyfikować

W grudniu 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną (DCT2.8203.2. 2021), w której wyjaśnia jak należy poprawnie identyfikować transakcję jednorodną – pojęcie wprowadzone w 2019 r. do ustawy o CIT w rozdziale dotyczącym cen transferowych. Z pojęciem transakcji jednorodnej podatnicy po raz pierwszy zetknęli się w 2019 r. w zmienionej ustawie o CIT, w rozdziale dotyczącym dokumentacji…

Czy korekty cen transferowych mają wpływ na rozliczenia VAT?

Czy korekty cen transferowych mają wpływ na rozliczenia VAT? Korekty cen transferowych są stosowane w rozliczeniach wewnątrzgrupowych w celu dostosowania ceny transferowej do warunków rynkowych. Konieczność dokonania korekt jest spowodowana wystąpieniem w trakcie roku okoliczności, które doprowadziły do zmiany istotnych warunków rynkowych zawarcia transakcji. Przeprowadzane są np. poprzez skorygowanie cen towarów czy usług bądź przychodów / kosztów podatnika. Warto zastanowić się, kiedy korekta, oprócz prawidłowego rozpoznania…

Nowe projekty rozporządzeń w sprawie informacji TPR

Nowe projekty rozporządzeń w sprawie informacji TPR Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie projekty rozporządzeń w sprawie informacji TPR dla osób fizycznych i prawnych. Proponowane zmiany mają dostosować raportowanie TPR do regulacji wprowadzonych w obszarze cen transferowych w ramach Polskiego Ładu. Jak zmieniono rozporządzenia? Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono w nowych projektach Rozporządzenia TPR to m.in.: określenie treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, które zawarte…

Nowe obowiązki dotyczące transakcji rajowych – sprawdź czy jesteś przygotowany

Od 2021 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące dokumentowania tzw. transakcji rajowych. Zmiana ta jest szczególnie istotna dla podatników, którzy dotychczas nie prowadzili rozliczeń z podmiotami powiązanymi i nie mieli styczności z przepisami o cenach transferowych.