Termin na wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych coraz bliżej

W związku z pandemią COVID-19, termin na wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych wydłużono o 3 miesiące, tj. do 31 grudnia 2020 r. Przypominamy, co do końca roku powinni przygotować i zaraportować podatnicy, aby spełnić wymogi wynikające z przepisów. Należy pamiętać, że niewypełnienie obowiązków, tj. niezłożenie oświadczenia czy informacji o cenach transferowych (TPR), złożenie po…

WEBINAR – Alternatywne formy prowadzenia działalności gospodarczej w związku z opodatkowaniem CIT spółek komandytowych – „CIT estoński” i inne rozwiązania praktyczne

MDDP wraz z Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka przy współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową organizują wspólny webinar „Alternatywne formy prowadzenia działalności gospodarczej w związku z opodatkowaniem CIT spółek komandytowych – „CIT estoński” i inne rozwiązania praktyczne”. W programie spotkania A. Wstęp – Zasady opodatkowania sp. k. i sp. j. według nowelizacji ustawy o PIT i CIT: 1. objęcie…

WEBINAR – 4. Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

Już 14 i 15 października odbędzie się IV Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, którego ponownie MDDP jest Partnerem Strategicznym. Tak jak w poprzednich latach, wydarzenie podzielone jest na dwie części: otwartej, bezpłatnej konferencji na temat najważniejszych zmian w prawie podatkowym oraz płatnych warsztatów podatkowych dla osób zajmujących się podatkami. Wydarzenie w całości odbędzie się online. 14 października o godzinie 12:25 Tomasz Michalik, doradca podatkowy i partner…

WEBINAR – Jak wypełnić TP-R – najnowsze wskazówki Ministerstwa Finansów

Do końca roku podatnicy, podlegający obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 rok, są zobligowani do złożenia informacji o cenach transferowych TP-R. Wypełnienie formularza będzie wiązało się z przekazaniem do organów podatkowych wielu szczegółowych informacji dotyczących samego podatnika oraz transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, w tym o analizach porównawczych i ich wynikach. W programie spotkania…

WEBINAR – Aplikacje Smart.TP i Smart.TP-R – jak mogą pomóc w wypełnianiu obowiązków TP

W najbliższych miesiącach podatnicy muszą wywiązać się ze swoich obowiązków z zakresu cen transferowych za rok 2019, obejmujących m.in. przygotowanie dokumentacji cen transferowych, oraz uzupełnienie i złożenie do KAS informacji o cenach transferowych (tj. formularzy TP-R). Ze względu na złożoność procesu raportowania oraz fakt, że na wypełnienie tych obowiązków zostało coraz mniej czasu, Zespół TP…

WEBINAR – Nietypowe transakcje z perspektywy cen transferowych

Transakcje kapitałowe, nieodpłatne świadczenia, refaktury, restrukturyzacje – te zagadnienia budzą wiele wątpliwości u podatników w odniesieniu do obowiązków z zakresu cen transferowych m.in.: 1. Czy tego rodzaju transakcje podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu? 2. Jakie progi dokumentacyjne obowiązują dla tego typu transakcji? 3. Jak określić wartość tych transakcji na potrzeby ustalenia obowiązku dokumentacyjnego? 4. W jaki sposób…

WARSZTAT – JAK W PRAKTYCE WYPEŁNIĆ FORMULARZ TP-R

W najbliższym czasie podatnicy muszą wywiązać się ze swoich obowiązków z zakresu cen transferowych za rok 2019, obejmujących m.in. przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz uzupełnienie i złożenie do KAS informacji o cenach transferowych (tj. formularza TP-R). Ze względu na złożoność procesu raportowania oraz fakt, że na wypełnienie tych obowiązków zostało coraz mniej czasu, Zespół MDDP…

WEBINAR – Transakcje finansowe a obowiązki z zakresu cen transferowych

Transakcje finansowe budzą wiele wątpliwości po stronie podatników w odniesieniu do obowiązków z zakresu cen transferowych m.in.: W jaki sposób określić wartość transakcji w przypadku transakcji finansowych? Jakie progi dokumentacyjne obowiązują dla transakcji finansowych? Czy transakcje finansowe dokumentujemy wyłącznie w przypadku wypłaty/spłaty kapitału czy w każdym roku, w którym finansowanie jest aktywne? Kiedy organy podatkowe…

Nowe dłuższe terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2019 r.

Czwarta wersja tarczy antykryzysowej wprowadza wydłużenie terminów za 2019 r. na raportowanie obowiązków z zakresu cen transferowych. Nowo ustalone terminy dotyczą obowiązku: złożenia informacji o cenach transferowych tzw. TPR-C lub TPR-P. Termin przesunięty do 31 grudnia 2020 r. dla podatników, których pierwotny termin raportowania upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. oraz o 3 miesiące dla podatników, których pierwotny termin raportowania upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.…