Transfer Pricing 2021, czyli last minute na bezstresowe wakacje

Transfer Pricing 2021, czyli last minute na bezstresowe wakacje Druga edycja 31 maja 2022 r. | godz. 10:00 Udział bezpłatny 31.05.2022 | 10.00: ZAREJESTRUJ SIĘ A gdyby tak wyjechać na wakacje i nie martwić się cenami transferowymi? To możliwe! Zamiast czekać z wypełnieniem obowiązków TP aż do ostatniego kwartału, zachęcamy do wypełnienia wszystkich obowiązków za rok 2021 jeszcze przed wakacjami. Czy zadają sobie Państwo pytanie: jak ugryźć obowiązki z zakresu cen transferowych, by w sposób pełny, a przede…

Zwolnienie dokumentacyjne dla spółek powiązanych wyłącznie przez Skarbu Państwa – na co zwracać uwagę?

Zwolnienie dokumentacyjne dla spółek powiązanych wyłącznie przez Skarbu Państwa – na co zwracać uwagę? W Ustawie o CIT przewidziano szereg zwolnień z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Do najpopularniejszych należy np. zwolnienie dla transakcji zawieranych przez podmioty krajowe, o ile spełnią one określone w ustawie warunki. Jedno z rzadziej stosowanych zwolnień dotyczy transakcji kontrolowanych w przypadku, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub…

Oświadczenie TP w przypadku nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń – wątpliwości zostały rozwiane

Oświadczenie TP w przypadku nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń – wątpliwości zostały rozwiane Brzmienie przepisów o cenach transferowych, obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku, eliminuje pojawiąjące się dotychczas wątpliwości związane z obowiązkami sprawozdawczymi w zakresie cen transferowych dotyczące nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Wątpliwości te dotyczyły możliwości podpisania oświadczenia o rynkowości rozliczeń (tzw. oświadczenie TP) w sytuacji, gdy podmiot powiązany otrzymał nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy…

Transakcja jednorodna – czym jest i jak ją właściwie identyfikować

W grudniu 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną (DCT2.8203.2. 2021), w której wyjaśnia jak należy poprawnie identyfikować transakcję jednorodną – pojęcie wprowadzone w 2019 r. do ustawy o CIT w rozdziale dotyczącym cen transferowych. Z pojęciem transakcji jednorodnej podatnicy po raz pierwszy zetknęli się w 2019 r. w zmienionej ustawie o CIT, w rozdziale dotyczącym dokumentacji…

Czy korekty cen transferowych mają wpływ na rozliczenia VAT?

Czy korekty cen transferowych mają wpływ na rozliczenia VAT? Korekty cen transferowych są stosowane w rozliczeniach wewnątrzgrupowych w celu dostosowania ceny transferowej do warunków rynkowych. Konieczność dokonania korekt jest spowodowana wystąpieniem w trakcie roku okoliczności, które doprowadziły do zmiany istotnych warunków rynkowych zawarcia transakcji. Przeprowadzane są np. poprzez skorygowanie cen towarów czy usług bądź przychodów / kosztów podatnika. Warto zastanowić się, kiedy korekta, oprócz prawidłowego rozpoznania…

Nowe projekty rozporządzeń w sprawie informacji TPR

Nowe projekty rozporządzeń w sprawie informacji TPR Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie projekty rozporządzeń w sprawie informacji TPR dla osób fizycznych i prawnych. Proponowane zmiany mają dostosować raportowanie TPR do regulacji wprowadzonych w obszarze cen transferowych w ramach Polskiego Ładu. Jak zmieniono rozporządzenia? Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono w nowych projektach Rozporządzenia TPR to m.in.: określenie treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, które zawarte…

Nowe obowiązki dotyczące transakcji rajowych – sprawdź czy jesteś przygotowany

Nowe obowiązki dotyczące transakcji rajowych – sprawdź czy jesteś przygotowany Czas trwania: 3h Koszt udziału: 890 zł netto Zamów szkolenie Od 2021 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące dokumentowania tzw. transakcji rajowych. Zmiana ta jest szczególnie istotna dla podatników, którzy dotychczas nie prowadzili rozliczeń z podmiotami powiązanymi i nie mieli styczności z przepisami o cenach transferowych. Nowe obowiązki nakładają obowiązki sprawozdawcze (przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz formularza TP-R) dla…

Polski Ład uchylił limitowanie kosztów. A co z APA?

Od 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy o CIT wprowadzające limit zaliczania określonych kosztów do kosztów uzyskania przychodów. Ograniczenie dotyczyło np. usług doradczych, usług reklamowych, zarządzania, czy opłat i należności za licencje, ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych. Koszty te trzeba było wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu w kwocie przekraczającej limit 3 mln zł…

Nowe obowiązki rajowe – coraz bliżej terminu a wątpliwości nadal sporo

Nowe obowiązki rajowe – coraz bliżej terminu a wątpliwości nadal sporo Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe, rozszerzone przepisy dotyczące transakcji rajowych. Przepisy te dotyczą zarówno transakcji realizowanych bezpośrednio z podmiotami powiązanymi jak i niepowiązanymi mającymi miejsce zarządu, siedziby w tzw. raju podatkowym, jak i transakcji pośrednich. W przypadku transakcji pośrednich nowe przepisy nakładają na podatników obowiązki dokumentacyjne dotyczące transakcji o wartości przekraczającej 500 tyś zł, realizowanych…

Organy podatkowe korzystają z możliwości recharakteryzacji transakcji

Organy podatkowe korzystają z możliwości recharakteryzacji transakcji W transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi należy w szczególności zwracać uwagę na specyfikę transakcji, która wpływa na uzyskany dochód jak również może świadczyć o jej odpłatnym lub nieodpłatnym charakterze. Warto pamiętać o instrumencie tzw. recharakteryzacji, wprowadzonym do przepisów z zakresu cen transferowych od 2019 roku, z którego mogą korzystać organy podatkowe. Instrument oparty jest na założeniu, że w przypadku uznania przez organy podatkowe, że podmioty niepowiązane nie zawarłyby danej…