Przepisy o cenach transferowych przewidują dużo zwolnień i ułatwień

W bieżącym roku podatników czekają nowe obowiązki z zakresu cen transferowych. Należy do nich w szczególności weryfikacja niezależnych kontrahentów pod kątem transakcji przeprowadzanych pośrednio z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. W wyniku takiej weryfikacji może dojść do powstania obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji realizowanych zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi. Oprócz dodatkowych obowiązków, podatnicy mogą…

Jak sporządzić analizy cen transferowych dla nietypowych transakcji?

Przepisy dotyczące cen transferowych nie pozwalają bezsprzecznie rozstrzygnąć co należy rozumieć pod pojęciem transakcji. Powoduje to wiele niejasności i problemów dla podatników, którzy często nie wiedzą, czy powinni sporządzić dokumentację podatkową w odniesieniu do danego zdarzenia gospodarczego.

Transakcja jednorodna – czym jest i jak ją właściwie identyfikować

W grudniu 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną (DCT2.8203.2. 2021), w której wyjaśnia jak należy poprawnie identyfikować transakcję jednorodną – pojęcie wprowadzone w 2019 r. do ustawy o CIT w rozdziale dotyczącym cen transferowych. Z pojęciem transakcji jednorodnej podatnicy po raz pierwszy zetknęli się w 2019 r. w zmienionej ustawie o CIT, w rozdziale dotyczącym dokumentacji…

Nowe obowiązki dotyczące transakcji rajowych – sprawdź czy jesteś przygotowany

Od 2021 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące dokumentowania tzw. transakcji rajowych. Zmiana ta jest szczególnie istotna dla podatników, którzy dotychczas nie prowadzili rozliczeń z podmiotami powiązanymi i nie mieli styczności z przepisami o cenach transferowych.

Polski Ład uchylił limitowanie kosztów. A co z APA?

Od 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy o CIT wprowadzające limit zaliczania określonych kosztów do kosztów uzyskania przychodów. Ograniczenie dotyczyło np. usług doradczych, usług reklamowych, zarządzania, czy opłat i należności za licencje, ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych. Koszty te trzeba było wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu w kwocie przekraczającej limit 3 mln zł…

Ceny transferowe to nie tylko przepisy

Ważnym, ale rzadko poruszanym i analizowanym aspektem cen transferowych są kwestie statystyczne: wskaźniki finansowe, stosowane miary (np. tendencja centralna), rozpiętość przedziału rynkowego czy liczebność próby analizy porównawczej. Aspekty statystyczne w obszarze cen transferowych mają największe znaczenie podczas procesu ustalania cen transferowych oraz – w szczególności – podczas doszacowania podstawy opodatkowania i zobowiązania podatkowego przez organy…

Nietypowe podejście niemieckich organów podatkowych do transakcji pożyczek

Przegląd spraw z zakresu cen transferowych toczących się w innych krajach może przynieść cenne wskazówki, ale niejednokrotnie także zdziwić. Nie inaczej było w przypadku opublikowanego w ubiegłym roku wyroku w sprawie doszacowania przez niemieckie organy podatku niemieckiego podatnika. Podatnik ten otrzymał pożyczkę od holenderskiego podmiotu powiązanego. Na czym polegała transakcja? Zgodnie z opisem transakcji w wyroku (sygn. I R 4/17) niemieckiego sądu Bundesfinanzhof (BFH), holenderska spółka udzieliła niemieckiemu…

Jesteś komplementariuszem w spółce komandytowej? – sprawdź zmiany w zakresie powiązań TP

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły w życie zmiany dotyczące doprecyzowania definicji podmiotów powiązanych – obejmują one również komplementariuszy spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Polski Ład wprowadził wiele korzystnych dla podatników zmian w cenach transferowych. Nowe, doprecyzowujące zapisy Ustawy o CIT mają ułatwić podatnikom odpowiednią identyfikację powiązań, a w konsekwencji określenie obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych oraz sprawozdawczości. Co się zmienia z perspektywy komplementariusza? Wielkość udziałów nie ma znaczenia…

Nie zawsze trzeba będzie sporządzać analizy cen transferowych

Wprawdzie Polski Ład rozszerzył katalog transakcji zwolnionych z obowiązku przygotowania analizy porównawczej i analizy zgodności, jednak nadal trzeba składać oświadczenie o rynkowości transakcji, o co nie jest łatwo bez takich analiz. Uproszczenia wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu, zakładające zwolnienie z obowiązku dołączenia do dokumentacji cen transferowych analizy porównawczej lub analizy zgodności, obowiązują z mocą…